Lees pagina voor

Beersteeg 2-4, twee woonhuizen

Adres: Beersteeg 2, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 HR Zaltbommel
Straat + huisnummer: Beersteeg 2-4
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie G, nr. 1123

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 10 januari 2006

Oorspronkelijke functie: woonhuizen (2)
Huidige functie: verenigingsgebouw

Bouwjaar: 1945-1948
Architect: Maybeck
Bouwstijl: Maycrete systeembouw

Beschrijver: Marinus van Dintel
Datum beschrijving: augustus 2004
Datum foto’s: augustus 2004

Bronnen: bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan  Beersteeg 2-4 Zaltbommel

Kadastrale kaart van Beersteeg 2-4 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand ligt ingesloten tussen de Gamerschedijk, de Steenweg en de Beersteeg en bestaat oorspronkelijk uit twee wooneenheden. Het betreft hier een Maycrete noodwoning, die in de periode 1945-1948 volgens systeembouw aan de Steenweg is opgebouwd. De woning werd gebouwd in het kader van het Noodvolkshuisvestingsbesluit 1945, dat tot doel had de ergste woningnood in door oorlogsgeweld zwaar beschadigde plaatsen, te lenigen. De meeste onderdelen van deze geprefabriceerde semipermanente noodwoning kwamen uit Engeland. In beginsel zou de woning na tien jaar worden afgebroken. Men besloot echter de woning langer te handhaven en keer op keer werd de levensduur ervan verlengd. Tot op de dag van vandaag is het gebouw in gebruik, als verenigingsgebouw.

Plattegrond en opbouw

De woningen zijn gebouwd op rechthoekige plattegrond. Later is achter de rechter woning over de volle breedte een schuur aangebouwd. Het pand bestaat uit één bouwlaag, afgesloten met een laag zadeldak. De buitenmuren bestaan uit schokbetonnen stijlen met betonplaten. De voorgevel is vier vensters breed en wit gesausd. Een plint ontbreekt, wel zijn antracietkleurige ringbalken van gewapend beton te zien. De deuren en vensters zijn in donkergroen met wit uitgevoerd, de windveren en bakgoten zijn eveneens donkergroen.

Foto van Beersteeg 2-4 Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is symmetrisch van opbouw en bevat vier vensters. De buitenste vensters bestaan uit twee 6-ruits draairamen, die van elkaar worden gescheiden door een middenstijl die tot de grond toe doorloopt en deel uitmaakt van een spiegelpaneel. De binnenste vensters bestaan uit drie 6-ruits draairamen. Ook deze vensters zijn geplaatst in een geheel van raam- en spiegelpanelen. De vensters en bovenste betonplaten worden afgesloten met een muurbalk. Onder aan de uitstekende golfplaten is een dakgoot bevestigd, die op beide hoeken van de voorgevel, met een naar de buitengevel toelopende, hemelwaterafvoer is verbonden.

Linker zijgevel

In het midden van de linker zijgevel bevindt zich de voordeur. Deze deur is omgeven door een omlijsting van betonnen spijlen met een ‘sluitsteen’ in het midden. Op tweederde van de breedte naar de hoekstijlen zijn aan beide kanten extra betonnen stijlen geplaatst. De ruimte tussen deze extra stijlen en de hoekstijlen, is opgevuld met kleinere muurblokken, die waarschijnlijk later zijn aangebracht. De topgevel bestaat uit verticaal geplaatste schroten en wordt afgesloten met een windweer met makelaar in de top.

Rechter zijgevel

In het midden van de rechter zijgevel bevindt zich de voordeur. Deze moderne deur is omgeven door een omlijsting van betonnen spijlen met een ‘sluitsteen’ in het midden. Op tweederde van de breedte naar de hoekstijlen zijn aan beide kanten extra betonnen stijlen geplaatst. De ruimte tussen deze extra stijlen en de rechter hoekstijlen, is gepleisterd. De topgevel bestaat uit verticaal geplaatste schroten en wordt afgesloten met een windweer.

Achtergevel

Van de oorspronkelijke achtergevel is alleen die van de linker woning zichtbaar. Achter die van de rechter woning is een aanbouw gezet. De achtergevel van de linker woning bevat twee vensters. De vensters bestaan uit twee 6-ruits draairamen, die van elkaar worden gescheiden door een middenstijl die tot de grond toe doorloopt en deel uitmaakt van een spiegelpaneel. De vensters en bovenste betonplaten worden afgesloten met een muurbalk. Onder aan de uitstekende golfplaten is een dakgoot bevestigd, die op de rechter hoek, met een naar de buitengevel toelopende, hemelwaterafvoer is verbonden.

Dak

Het pand heeft een zadelkap die is samengesteld uit stalen spanten en gordingen. Deze kap wordt afgedekt met golfplaten. De nok is evenwijdig op de voorgevel geplaatst. In het midden bevindt zich op het voorste dakvlak een kleine schoorsteen.

Aanbouw en schuurtje achterzijde

De aanbouw heeft een rechthoekig plattegrond en beslaat de halve lengte van de achtergevel. Het is in baksteen opgetrokken en heeft een antraciet gepleisterde lage plint. Aan de verlengde zijde met de rechter woning, bevindt zich aan de linkerkant een moderne deur met een enkelruits venster. Aan de achterzijde zitten drie vensters, waarvan de buitenste twee aluminium schuifvensters bevatten en de middelste is dichtgezet. Ter hoogte van de achtergevel van de linker woning is haaks op de aanbouw een ouder schuurgedeelte zichtbaar. Aan de voorzijde van dit schuurtje zit links een dichtgezet venster en rechts een oude houten deur. Het dak van zowel de aanbouw als het schuurtje is afgedekt met golfplaten.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. voorbeeld van de vroege systeembouw kort na de Tweede Wereldoorlog.

Cultuurhistorische criteria

a. de voormalige woonfunctie in het kader van het naoorlogse noodwoningenprogramma.

Beersteeg 2-4, twee woonhuizen op een kaart getoond.