Boschstraat 27, woonhuis met kantoor-/praktijkruimte

Adres: Boschstraat 27, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AA Zaltbommel
Straat + huisnummer: Boschstraat 27
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 3525

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 16 februari 1993

Oorspronkelijke functie: woonhuis met kantoor-/praktijkruimte
Huidige functie: woonhuis    

Bouwjaar: eerste helft 19de eeuw
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan  Boschstraat 27 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Boschstraat 27 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand maakt deel uit van de karakteristieke aaneengesloten oostelijke gevelwand van de Boschstraat en is gelegen op de hoek met de Koningstraat. De voorgevel dateert deels nog uit de eerste helft van de 19de eeuw (hoge nieuwe geveltop, met voor die tijd karakteristieke baksteendecoraties). Getuige de hoofdvorm (één bouwlaag met verhoogde borstwering) en de staafankers bezit het pand een veel oudere kern dan de voorgevel doet vermoeden. Deze veronderstelling wordt bevestigd door het metselwerk dat onder de beschadigde pleisterlaag van de rechter zijgevel zichtbaar is. Het baksteenformaat wijst op een datering in de late 16de eeuw.
De achtergevel is in de jaren 70 van de 20ste eeuw geheel vernieuwd.

Plattegrond en opbouw

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en bezit één bouwlaag met verhoogde borstwering en een afgeplat zadeldak met de nokrichting haaks op de voorgevel. De gevels zijn voorzien van een grijze cementpleisterlaag.

Foto van hoekpand aan de Boschstraat 27 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is geheel gepleisterd met cementpleister. Bij de eerste bouwlaag zijn ter hoogte van de onder-, wissel- en bovendorpels door middel van horizontale insnijdingen, spekbanden aangebracht. De plint is in blokverband gepleisterd. Onder de vensters in de topgevel bevindt zich een geprofileerde waterlijst, die tevens dienst als lekdorpel. De topgevel bezit ter hoogte van de bovendorpels van de vensters een bakstenen spekband. De afgesnoten topgevel bezit bij de schouders en op de hoeken van de top, bakstenen pinakels met rechthoekige casementen en gepleisterde koepelvormige bekroningen. Tussen de pinakels bevinden zich bakstenen tandlijsten, die bij de schuine zijde trapsgewijs klimmen. De eerste bouwlaag bezit links van de middenas een opvallend hoge ingang met links ervan één en rechts ervan twee vensters. Vensters en ingang worden afgesloten door gepleisterde strekken met verhoogd middendeel. De ingang bezit een kozijn met duivejagersprofilering, hardstenen neuten en onderdorpel, een houten deur uit de jaren 30 van de 20ste eeuw met een verticaal geplaatst viervoudig raam. Boven het smalle kalf bevindt zich een 2-ruits raampje, waarboven een kalf en een 3-ruits bovenlicht. De vensters bezitten houten lekdorpels, kozijnen met duivejager en enkelruits onderramen met boven het kalf een bovenlicht bij de ingang. Alle bovenlichten zijn bezet met eenvoudig glas-in-lood. De twee vensters in de topgevel bezitten bakstenen anderhalf steens strekken en T-schuiframen met eenvoudig glas-in-lood in de bovendelen. Ter hoogte van de wisseldorpels bevinden zich in de dagkanten bakstenen neggeblokken. Geheel in de top van de gevel bevindt zich een klein venster met bakstenen segmentboog, boogveld met siermetselwerk, houden lekdorpel, kozijn met middenstijl en twee 3-ruits draairamen.
De voorgevel van het pand bezit een rond 1900 vernieuwde of gewijzigde top. De oude situatie is zichtbaar op een oude ansichtkaart van de Boschstraat. Daarop staat het pand afgebeeld met een gepleisterde tuitgevel en een zadeldak. De venster- en deuropeningen (inclusief kozijnen) van de eerste bouwlaag lijken niet te zijn gewijzigd (de ramen zijn wel gemoderniseerd). Ook de twee vensters daarboven én het venstertje in de top waren toen reeds aanwezig.

Linker zijgevel

De linker zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Rechter zijgevel

De rechterzijgevel is gepleisterd in blokverband en bezit door middel van horizontale insnijdingen aangegeven spekbanden. De eerste bouwlaag bezit in de middenas een venster met gepleisterde strek, kozijn met middenstijl en twee enkelruits schuiframen, waarvan het rechter wat betreft het bovendeel is gewijzigd. Uiterst rechts bevindt zich een smal venster met enkelruits schuifraam. De gevel sluit af met een geprofileerde houten bakgoot op gedecoreerde houten klossen. In de middenas wordt de goot onderbroken door een deels doorgestoken dakkapel met plat dak en drie 2-ruits ramen.

Achtergevel

De achtergevel is geheel vernieuwd.

Dak

Het afgeplatte zadeldak ligt met de nokrichting haaks op de voorgevel. Het is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Op het rechter zijschild staan twee bakstenen schoorstenen.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor het huis bevond zich vroeger een met stoephekken afgesloten stoep.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de esthetische kwaliteiten, gave verhoudingen en bijzondere detaillering in vormgeving en materiaalgebruik;
b. voorbeeld van een eenvoudig woonhuis met een voorgevel, die deels nog dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw (hoge nieuwe geveltop, met voor die tijd karakteristieke baksteen-decoraties).

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand die een zeer geschakeerd beeld vertoont van oude en nieuwe panden van wisselende architectonische kwaliteit;
b. als hoekpand van belang voor het straatbeeld van zowel de Boschstraat als de Koningstraat.

Terug

Boschstraat 27, woonhuis met kantoor-/praktijkruimte op een kaart getoond.
?>