Boschstraat 51, woonhuis

Adres: Boschstraat 51, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AB Zaltbommel
Straat + huisnummer: Boschstraat 51
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 2611

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 10 januari 2006

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: voorgevel tweede helft 19de eeuw
Architect: -
Bouwstijl: voorgevel neoclassicistisch

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door M. van Dintel
Datum beschrijving:1997, actualisatie 2004
Datum foto’s: november 2004

Bronnen: Bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Boschstraat 51 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Boschstraat 51 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand ligt in de gesloten oostelijke gevelwand van de Boschstraat en heeft samen met het belendende hoekpand Boschstraat 53 één neoclassicistische voorgevel, die in de tweede helft van de 19de eeuw is aangebracht. De gevelindeling van de begane grond is sinds die tijd verschillende keren veranderd.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op rechthoekige plattegrond en is vier vensters breed. Het is twee bouwlagen hoog onder een schilddak, dat wordt gedeeld met het belendende hoekpand Boschstraat 53. De nokrichting is evenwijdig aan de voorgevel. Het pand heeft een gepleisterde lijstgevel die wordt afgesloten door een klassiek hoofdgestel. De rechtertravee, het middelste van de 7 traveeën van de voorgevel, risaleert. Het pand heeft een lage, grijs gepleisterde plint. De deuren hebben hardstenen neuten en onderdorpels. De vensters en de ingangen op de begane grond zijn licht getoogd; de vensters op de eerste verdieping hebben aan de bovenzijde afgeronde hoeken, evenals het kozijnwerk. De lekdorpels van de vensters zijn geprofileerd en van natuursteen. De kroonlijst en de kozijnen zijn beige geschilderd; de raampartijen en de voordeur zijn donkergroen uitgevoerd.

Foto van Boschstraat 51 in Zaltbommel

Voorgevel

De witte voorgevel is symmetrisch van opbouw. Van de zeven traveeën behoren de linker vier toe aan Boschstraat 51. In de risalerende vierde travee bevindt zich in een verdiept veld met blokvoegen de hoofdingang van de voorgevel. Boven de dubbele houten paneeldeur bevindt zich een ongeprofileerd kalf en een dubbelruits bovenlicht. Op de eerste verdieping is eveneens een verdiept veld met blokvoegen aangebracht. In het venster is een 6-ruits schuifraam aangebracht. De togen in het risaliet van zowel de begane grond als de eerste verdieping liggen iets hoger dan de togen in de overige traveeën. Ter hoogte van de lekdorpels en halverwege de bovenlichten zijn in het pleisterwerk waterlijsten aangebracht. Op de begane grond bevindt zich uiterst links een tweede ingang met een moderne paneeldeur met gietijzeren raamwerk. Het kalf boven de deur is eenvoudig geprofileerd. Daarboven is een dubbelruits bovenlicht aangebracht. Rechts van de ingang bevinden zich twee vensters met 8-ruits schuiframen.
Loodrecht boven de linker ingang en de twee naastliggende vensters bevinden zich drie vensters met 6-ruits schuiframen.
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten met een klassiek hoofdgestel dat in de hoeken van het risaliet verkropt. Het hoofdgestel bestaat uit een geprofileerde architraaf, een glad fries en een houten geprofileerde kroonlijst.

Linker zijgevel

De linker zijgevel gaat schuil achter het belendende pand Boschstraat 49. De beide panden staan met hun voorgevel niet geheel tegen elkaar aangebouwd. Vermoedelijk is een middeleeuwse osendrop hier de reden van.

Rechter zijgevel

Het is niet bekend of een eventuele middeleeuwse buitenmuur van de rechter zijgevel van het pand Boschstraat 51 als binnenmuur achter de verlengde voorgevel (samen met Boschstraat 53) bewaard is gebleven.

Achtergevel

Van de achtergevel zijn geen andere details bekend, dan dat zich aan de rechterzijde een kleine aanbouw bevindt.

Dak

Het pand heeft een schilddak dat wordt afgedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. In het dakvlak aan de achterzijde is een dakkapel geplaatst.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Het pand heeft geen eigen stoep.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de neoclassicistische lijst gevel;
b. de markante hoofdvorm.

Stedenbouwkundige criteria

a. de dominantie van het dubbele pand Boschstraat 51-53 als hoekpand.

Terug

Boschstraat 51, woonhuis op een kaart getoond.
?>