Lees pagina voor

Boschstraat 66, woonhuis

Adres: Boschstraat 66, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AG Zaltbommel
Straat + huisnummer: Boschstraat 66
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 2927

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 12 mei 1992

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: tweede helft 18de eeuw
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Boschstraat 66 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Boschstraat 66 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Dit pand is gelegen in het zuidelijke deel van de karakteristieke aaneengesloten westelijke gevelwand van de Boschstraat. De panden in dit deel van de gevelwand hebben merendeels kappen met de nokrichting haaks op de voorgevel.
Het pand, een woonhuis, heeft gezien de kapvorm hoogstwaarschijnlijk een veel oudere kern dan de voorgevel doet vermoeden. Deze voorgevel, met aardige afgetopte klokgevel, dateert deels uit de tweede helft van de 18de eeuw (hoofdvorm) en bezit jongere 19de-eeuwse vensters. De voordeur heeft een rijke detaillering.

Het pand staat temidden van een reeks nagenoeg even brede panden met wisselende gevelvormen. Deze vormen zijn gebouwd op smalle diepe kavels. Met de trapgevel rechts vormt het pand een aardig ensemble.

Plattegrond en opbouw

Het pand bezit een diepe rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen.

Foto van Boschstraat 66 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel bezit een klokgevel en is geheel gepleisterd in blokverband. De eerste bouwlaag heeft een grijs geschilderde plint en bezit drie vensterassen. Rechts bevindt zich de hoofdingang met in het pleisterwerk gesuggereerde strek, hoge hardstenen onderdorpel, neuten en stoep, kozijn met duivenjager en een rijk uitgevoerde houten paneeldeur. De kussenpanelen van de deur hebben veilingkanten. De twee langwerpige ramen zijn voorzien van fijn gedetailleerde gietijzeren deurroosters. Boven het rijk geprofileerde kalf bevindt zich een groot enkelruits bovenlicht. Links van de deur bevinden zich twee vensters met overeenkomstige strekken en kozijnen, eenvoudige hardstenen lekdorpels en enkelruits schuiframen.
De tweede bouwlaag bezit twee vensters, die getuige de ruimte tussen de in het pleisterwerk aangegeven strekken en de huidige kozijnen mogelijk zijn ingekort. De vensters hebben hardstenen lekdorpels, kozijnen met duivenjager en T-schuiframen. In de top bevindt zich een venster met een overeenkomstig kozijn en een 9-ruits schuifraam. De gevel bezit eenvoudige staafankers en eindigt in een eenvoudige klokgevel met rechte schouders. De ingezwenkte zijden sluiten af met een gepleisterde rollaag. De top van de gevel is afgeknot en sluit af met dakpannen.

Linker zijgevel

De linker zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Dak

Het pand heeft een licht afgewolfd zadeldak met de nokrichting haaks op de voorgevel. Het is gedekt met rode Hollandse pannen.

Extra opmerking

Getuige de dakvorm heeft het pand vermoedelijk een oude kern. Ook de voorgevel heeft een aanzienlijk ouderdom en kan nog uit de tweede helft van de 18de eeuw dateren. Het wegens beschadigingen aan het pleisterwerk bij de schouders zichtbare metselwerk kan deze datering ondersteunen. De ramen en de deur zijn veel jonger. De fraaie paneeldeur zal gezien de detaillering uit ca. 1900 stammen. De vensters van de tweede bouwlaag zijn ooit gewijzigd en verkort.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de esthetische kwaliteiten, gave verhoudingen en bijzondere detaillering in vormgeving en materiaalgebruik.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand die een zeer geschakeerd beeld vertoont van oude en nieuwe panden van wisselende architectonische kwaliteit;
b. ensemblewaarde met het rechterpand met trapgevel.

Boschstraat 66, woonhuis op een kaart getoond.