Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Boschstraat 73-75-77, verenigingsgebouw

Adres: Boschstraat 73, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AC Zaltbommel
Straat + huisnummer: Boschstraat 73-75-77
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nrs. 2944 en 3751

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 27 april 1993

Oorspronkelijke functie: verenigingsgebouw
Huidige functie: woning/kantoor

Bouwjaar:1833
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Boschstraat 73 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Boschstraat 73 in Zaltbommel (2015)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Boschstraat 75-77 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Boschstraat 75 en 77 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand is gelegen in het zuidelijk deel van de karakteristieke aaneengesloten oostelijke gevelwand van de Boschstraat. Het pand is oorspronkelijk gebouwd als verenigingsgebouw voor arbeiders. Het bezit een voorgevel uit het laatste kwart van de 19de eeuw (1883), die mogelijk is geplaatst voor twee oudere panden, die op een oude kadastrale kaart te zien zijn. De gevel bezit enkele voor de bouwtijd karakteristieke elementen, zoals de gepleisterde segmentbogen en speklagen, de rijke kroonlijst en het dakhuisje met rondboogvenster. De goothoogte van het pand komt overeen met die van de belendende panden.

Plattegrond en opbouw

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en is twee bouwlagen hoog. Aan de achterzijde bevindt zich een moderne aanbouw met plat dak.

Foto van Boschstraat 73-75-77 in Zaltbommel

Voorgevel

De symmetrisch ingedeelde voorgevel is vijf traveeën breed. De bakstenen gevel is gemetseld in kruisverband en bezit een hardstenen plint. Ter hoogte van de onder-, wissel- en bovendorpels bevinden zich gepleisterde spekbanden.
De middelste travee risaleert licht en gaat boven de dakvoet over in een bakstenen dakhuisje met topgevel. Deze middelste travee bevat een getoogd portiek met gepleisterde segmentboog en in de linkerzijde een paneeldeur met smalle enkelruits ramen, een vast kalf en een enkelruits bovenlicht. In de achterzijde van de portiek bevindt zich een moderne dubbele deur met panelen. In de rechterzijde van de portiek is een steen aangebracht waarop o.a. het jaartal 1883 staat vermeld.
Aan weerszijden van de middelste travee/portiek bevinden zich twee licht getoogde vensters met gepleisterde segmentbogen, houten lekdorpels, ongeprofileerde getoogde kozijnen met T-schuiframen.
De vijf vensters van de tweede bouwlaag bezitten gepleisterde segmentbogen en moderne kunststof kozijnen.
Het dakhuisje heeft een topgeveltje met rijk geprofileerde gootlijst met rechthoekige hals, waarop een ijzeren windvaantje is geplaatst. Het dakhuisje bezit een rondboogvenster met gepleisterde rondboog en een enkelruits raam.
De gevel sluit aan de bovenzijde af met een geprofileerde architraaf, een glad houten fries en een rijk geprofileerde kroonlijst met tandlijst aan de onderzijde. De kroonlijst is bij de middenrisaliet omgezet.

Linker zijgevel

De linker zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Achtergevel

De achtergevel gaat schuil achter een moderne aanbouw met plat dak.

Dak

Het pand heeft een schilddak met de nokrichting evenwijdig aan de straat. De voorzijde is gedekt met rode oud Hollandse pannen. Op de zij- en achterschilden liggen rode verbeterde Hollandse pannen.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de esthetische kwaliteiten, gave verhoudingen en bijzondere detaillering in vormgeving en materiaalgebruik.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand die een zeer geschakeerd beeld vertoont van oude en nieuwe panden van wisselende architectonische kwaliteit;
b. de voormalige functie van verenigingsgebouw.

Boschstraat 73-75-77, verenigingsgebouw  op een kaart getoond.