Boschstraat 76-76a, winkel met bovenwoning

Adres: Boschstraat 76-76a, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AG Zaltbommel
Straat + huisnummer: Boschstraat 76-76a
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 3803 (oud 2931)

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 12 mei 1992

Oorspronkelijke functie: -
Huidige functie: winkel met bovenwoning

Bouwjaar: ca. 1800
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan  Boschstraat 76-76a in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Boschstraat 76-76a in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Dit pand, een winkel met bovenwoning, is gelegen in het zuidelijke deel van de karakteristieke aaneengesloten westelijke gevelwand van de Boschstraat. De voorgevel heeft een niet storende en aan de tweede bouwlaag aangepaste vroeg 20ste-eeuwse winkelpui en een tweede bouwlaag, die nog geheel uit omstreeks 1800 dateert, met gave vensters en hoofdgestel. Daarmee behoort de gevel tot de oudste exemplaren in dit deel van de Boschstraat.

Plattegrond en opbouw

Het pand bezit een diepe rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen.

Foto van Boschstraat 76-76a in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is asymmetrisch van indeling, drie vensterassen breed en geheel gepleisterd. De eerste bouwlaag bezit een in blokverband gepleisterde en roomwit geschilderde winkelpui uit omstreeks 1910, met links de ingang en rechts een breed etalagevenster, beide tussen in blokverband gepleisterde pilasters. De ingang heeft een ongeprofileerd kozijn en een enkelruits deur met smal paneel in de plint. Boven het kalf bevindt zich een 12-ruits bovenlicht. Het etalagevenster rechts heeft een bakstenen lekdorpel, een ongeprofileerd kozijn en een enkelruits raam. Boven het kalf bevindt zich een driedelig bovenlicht met drie 9-ruits ramen.
De tweede bouwlaag is gepleisterd in blokverband en grijs geschilderd. Deze bouwlaag bevat drie vensters met gepleisterde strekken met licht getoogde onderzijde, houten lekdorpels, zware kozijnen met licht getoogde bovenzijde en kwartrondprofilering en 12-ruits (6+6) schuiframen. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een geprofileerd architraaf, een glad houten fries en een geprofileerde houten kroonlijst met tandlijst aan de onderzijde.

Linker zijgevel

De linker zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Achtergevel

Van de achtergevel is alleen de gepleisterde top zichtbaar. Hierin bevinden zich een venster en enkele staafankers. Het venster heeft een kozijn met middenstijl en twee 6-ruits draairamen. Rechts bezit de gevel een schouder. De onderliggende bouwlagen gaan schuil achter een aanbouw met lessenaardak.

Dak

Het pand heeft een zadeldak met schild aan de voorzijde en een nokrichting haaks op de voorgevel. Het dak is gedekt met overwegend gesmoorde oud Hollandse pannen op het voorschild en rode oud Hollandse pannen op het linker zijschild. Aan de achterzijde bevindt zich een topgevel.

Extra opmerking

Gezien de ouderdom van de voorgevel kan het pand een kern bezitten, die wellicht ouder is dan ca. 1800.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de esthetische kwaliteiten, gave verhoudingen en bijzondere detaillering in vormgeving en materiaalgebruik.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand;
b. ensemblewaarde in relatie tot de eveneens van hoge lijstgevels voorziene belendende bebouwing.

Cultuurhistorische criteria

a. de nog geheel uit 1800 daterende tweede bouwlaag van de voorgevel, met gave vensters en hoofdgestel;
b. onderdeel van een gevelwand die een zeer geschakeerd beeld vertoont van oude en nieuwe panden van wisselende architectonische kwaliteit.

Terug

Boschstraat 76-76a, winkel met bovenwoning op een kaart getoond.
?>