Boschstraat 84 t/m 84e - 86, appartementen en horeca

Adres: Boschstraat 84 t/m 84e - 86, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AG Zaltbommel
Straat + huisnummer: Boschstraat 84 t/m 84e-86
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 2934

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 2 mei 1992

Oorspronkelijke functie: -
Huidige functie: 6 appartementen en horeca

Bouwjaar: ca. 1925
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Boschstraat 84 en 86 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Boschstraat 84 t/m 84e - 86 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand is gesitueerd op de noordwestelijke hoek van de Boschstraat en de Nonnenstraat.

Plattegrond en opbouw

Het pand, daterend uit omstreeks 1925, bezit een onregelmatig gevormde min of meer vijfzijdige plattegrond, bestaande uit brede gevels evenwijdig aan de Boschstraat en het begin van de Nonnenstraat, verbonden met een afgeschuinde hoek. Aan de Nonnenstraat hoekt de gevel na drie traveeën naar binnen. Aan de voorzijde heeft het pand twee bouwlagen. De gevel haaks op de Nonnenstraat eindigt met een topgeveltje. Aan de achterzijde zijn drie bouwlagen aanwezig. De gevels zijn gemetseld in donkerrode baksteen in kruisverband en sluiten aan de bovenzijde af met een aan de voorzijde gedecoreerde houten bakgoot met overstek op eenvoudige smalle houten klossen. De eerste bouwlaag sluit aan de bovenzijde af met een brede gepleisterde band.

Foto van Boschstraat 84 en 86 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel aan de Boschstraat is asymmetrisch van indeling en bezit in de eerste bouwlaag rechts twee smalle ingangen en links twee brede vensters. De muurdammen tussen de ingangen, tussen de linker ingang en het rechter venster en uiterst links zijn uitgevoerd in siermetselwerk, bestaande uit uitgemetselde bakstenen tussen in de dagkanten van ingangen en venster gebogen lagen baksteen. Het muurwerk tussen de brede vensters bestaat uit een groot vlak muizetandlijsten boven elkaar. De ingangen rechts bezitten hardstenen neuten en onderdorpels, ongeprofileerde kozijnen, halfrond geprofileerde kalven en 2-ruits bovenlichten (links met geel en groen glas - in - lood). De rechter deur is een vlakke paneeldeur met 6-hoekig ruitje, de linker deur bezit 12 kleine raampjes in twee verticale stroken van zes, gescheiden door horizontale roeden. De brede vensters links bezitten bakstenen lekdorpels met een steens rollaag aan de onderzijde, ongeprofileerde kozijnen en enkelruits onderramen. Boven het halfrond geprofileerde kalf bevinden zich bredere bovenlichten met twee tussenstijlen, een breed 4-ruits valraam in het midden en 2-ruits ramen (met horizontale roeden) aan weerszijden. De bovenlichten bevatten gekleurd glas-in-lood. De tweede bouwlaag bezit drie vensters, gevat in een middels siermetselwerk geaccentueerd gevelvlak. Aan de bovenzijde bevindt zich een doorlopende steens rollaag, die tussen de vensters aan de onderzijde is voorzien van een schuin naar voren hellende rollaag. Uiterst links en rechts bevinden zich tot halverwege de bovenlichten doorgetrokken uitgemetselde delen. Aan de onderzijde bezitten de vensters een doorlopende bakstenen lekdorpel met steens rollaag hieronder. De vensters hebben ongeprofileerde kozijnen, enkelruits ramen en 2-ruits bovenlichten met horizontale roeden.
Het dakvlak bezit aan de voorzijde twee brede houten dakkapellen met plat dak en houten bakgoot van hetzelfde type als de goot van het huis. De dakkapellen hebben elk stolpramen met horizontale roeden.
Uiterst links bevindt zich de afgeschuinde hoek, met in de eerste bouwlaag een venster (oorspronkelijk een brede ingang) tussen muurdammen in siermetselwerk als rechts in de voorgevel. Het venster heeft een vernieuwde lekdorpel, een ongeprofileerd kozijn, enkelruits raam en een 4-ruits bovenlicht.

De tweede bouwlaag bezit op de hoeken siermetselwerk en een breed venster met bakstenen lekdorpel met rollaag aan de onderzijde, een steens rollaag aan de bovenzijde, een ongeprofileerd kozijn en tweesteens rollaag aan de bovenzijde, een ongeprofileerd kozijn en twee enkelruits draairamen met 2-ruits bovenlichten. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel met goot als elders en een 3-ruits raam.

Linker zijgevel

De linker zijgevel bestaat uit twee delen, gescheiden door een verticale strook siermetselwerk op de hoek. Het rechter deel heeft in de eerste bouwlaag rechts twee vensters als in de eerste bouwlaag van de voorgevel, gescheiden door smalle licht gebogen muurdammen in siermetselwerk. Links van deze vensters bevindt zich een ingang van hetzelfde type als de linker ingang in de voorgevel. Links hiervan bevindt zich een muurgedeelte in siermetselwerk met twee naast elkaar geplaatste venstertjes met bakstenen lekdorpels met rollaag aan de onderzijde, steens rollagen aan de bovenzijde en enkelruits valramen. De tweede bouwlaag is geheel conform de tweede bouwlaag van de voorgevel uitgevoerd. Het dakvlak hierboven bezit twee dakkapellen van hetzelfde type als op het voorschild.
Het smalle linker deel van de linker zijgevel bezit in de eerste bouwlaag een venster tussen in siermetselwerk uitgevoerde dagkanten. Het venster is van hetzelfde type als in de eerste bouwlaag van de voorgevel, echter met 2-ruits onderraam en twee 2-ruits bovenlichten. In de tweede bouwlaag bevindt zich een venster van hetzelfde type als in de tweede bouwlaag van de afgeschuinde hoek, maar met een kozijn met middenstijl. Links van deze gevel bevindt zich de gevel van een lage aanbouw, die tot de oorspronkelijke opzet van het pand behoort. Hier bevindt zich een brede ingang met dagkanten in siermetselwerk en een vernieuwde deur.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Achtergevel

De achtergevel is geheel gepleisterd. De tweede bouwlaag bezit twee vensters met T-schuiframen. Hierboven bevinden zich twee moderne vensters. De gevel sluit af met een houten gootlijst.

Dak

Het pand is voorzien van een afgeplat schilddak en gedekt met rode Tuiles du Nordpannen. Op het dak staat een originele bakstenen schoorsteen.

Extra opmerking

Het grote hoekpand met bovenwoning, is waarschijnlijk omstreeks 1925 als horecagelegenheid gebouwd. Oorspronkelijk bevonden zich op deze plaats twee smalle huizen met de voorgevels naar de Boschstraat.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. goed en vrij gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een groot hoekpand uit het midden van de jaren 20 van de 20ste eeuw;
b. de verschillende elementen (siermetselwerk, venster- en deurvormen, dakkapellen, roedeverdeling ramen) in de stijl van de Amsterdamse School.

Stedenbouwkundige criteria

a. de opvallende situering op de hoek van de Boschstraat en de Nonnenstraat;
b. doordat de gevels het verloop van de straten volgen van belang voor beide straten én voor de kruising met de Nieuwstraat.

Terug

Boschstraat 84 t/m 84e - 86, appartementen en horeca op een kaart getoond.
?>