De Virieusingel 10, woonhuis

Adres: De Virieusingel 10, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 GB Zaltbommel
Straat + huisnummer: De Virieusingel 10
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie H, nr. 1199

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing:10 januari 2006

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar:1897
Architect: -
Bouwstijl: neorenaissance met neoclassicistische elementen

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 1997/november 2004
Datum foto’s: november 2004

Bronnen: bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan  De Virieusingel 10 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van De Virieusingel 10 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand ligt aan de zuidzijde van de singel met de voorgevel naar het noorden gericht.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op rechthoekige plattegrond. Het bestaat uit één bouwlaag onder een afgeplat schilddak. Het pand is even breed als diep en de voorgevel is symmetrisch van indeling. De gevels zijn gemetseld in baksteen in kruisverband.

Foto van Virieusingel 10 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is vijf vensters breed. De gevel heeft hoekpenanten, die bekroond worden door de verkroppingen van de geprofileerde daklijst. Op de begane grond bevindt zich in het midden een portiek dat aan de bovenzijde licht getoogd is. Boven deze toog is een anderhalf steens segmentboog met sluitsteen aangebracht. In het portiek zit een houten 2-ruits paneeldeur met traliewerk. De deur heeft neuten en een onderdorpel van hardsteen. Het kalf is licht geprofileerd. Boven het kalf bevindt zich een enkelruits bovenlicht. Hierboven bevindt zich een met geglazuurd baksteenmozaïek ingelegd boogveld dat wordt afgesloten met een anderhalf steens segmentboog met sluitsteen in het midden. Aan weerszijden van de ingang bevinden zich twee verticaal geplaatste vensters met T-schuiframen met eenvoudige weldorpels. Deze vensters worden aan de bovenzijde versierd met een met geglazuurd baksteenmozaïek ingelegd boogveld dat wordt afgesloten met een anderhalf steens segmentboog met sluitsteen in het midden. Tussen de daklijst en een smalle hardstenen lijst boven de segmentbogen is een band met vijf mozaïeken aangebracht. Deze mozaïeken zijn even breed als de vensters.

Linker zijgevel

In de eenvoudig uitgevoerde linker zijgevel bevindt zich links van het midden een verticaal geplaatst venster met T-schuifraam, gelijk aan dat in de voorgevel. Dit venster is voorzien van persienneluiken. Boven het venster is een anderhalf steens strek aangebracht.

Rechter zijgevel

In de eveneens eenvoudig uitgevoerde rechter zijgevel is aan de linkerzijde een modern horizontaal geplaatst venster aangebracht. Uiterst rechts in de gevel bevindt zich een verticaal geplaatst venster met T-schuifraam, gelijk aan dat in de voorgevel. Ook dit venster is voorzien van persienneluiken. Boven het venster is een anderhalf steens strek aangebracht.

Achtergevel

Over de achtergevel zijn geen andere details bekend dan dat de hoeken worden gevormd door hoekpenanten en dat er zich ter hoogte van de linker zijgevel een kleine aanbouw met ingang bevindt.

Dak

Het omlopende afgeplatte schilddak is gedekt met gesmoorde kruispannen. Het plat zelf heeft een opstaande, geprofileerde rand. Midden op het voorschild staat direct boven de dakgoot een rijk uitgevoerde dakkapel met pilasters, een fronton met piron, zware lijsten, baksteenmozaïek en aan weerszijden rijk gesneden wangen. Op de zijschilden zijn op dezelfde hoogte eenvoudiger dakkapellen geplaatst. Deze hebben een plat dak en zijn voorzien van dubbele enkelruits draairamen met een bovenlicht. De rijke versieringen ontbreken hier. Op het linker schild bevinden zich twee bakstenen schoorstenen; op het rechter schild is alleen aan de linkerzijde een bakstenen schoorsteen geplaatst. Deze wordt aan weerszijden door een klein dakraam omgeven.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor de ingang ligt een hardstenen stoep. De voortuin is in stijl met buxushagen uitgevoerd.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de karakteristieke vorm in neorenaissance stijl met neoclassicistische elementen.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering aan de zuidzijde van de singel;
b. de hoge authenticiteit van het pand.

Terug

De Virieusingel 10, woonhuis op een kaart getoond.
?>