Gamerschestraat 29, woning

Adres: Gamerschestraat 29, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AP Zaltbommel
Straat + huisnummer: Gamerschestraat 29
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 4058

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 20 oktober 1992

Oorspronkelijke functie:  woning
Huidige functie: woning

Bouwjaar: -
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Gamerschestraat 29 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Gamerschestraat 29 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand is gelegen in de aaneengesloten zuidelijke gevelwand van de Gamerschestraat. De belendende bebouwing bezit eveneens zadeldaken met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel.
De voorgevel dateert uit circa 1900 en is geplaatst voor een veel oudere kern. Hierop wijzen onder meer de dakvorm en de top van de linker zijgevel.

Plattegrond en opbouw

Het pand bezit een T-vormige plattegrond. Het voorhuis telt twee bouwlagen en heeft een zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel. Het achterhuis telt eveneens twee bouwlagen en heeft een zadeldak haaks op het voorhuis.

Foto van Gamerschestraat 29 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is drie traveeën breed en asymmetrisch van indeling. De gevel is gemetseld in baksteen in kruisverband en bezit een gepleisterde plint. Vensters en ingang sluiten aan de bovenzijde af met anderhalf steens strekken.
De eerste bouwlaag bezit rechts de ingang met geprofileerd kozijn, rijk uitgevoerde paneeldeur met fraai smeedijzeren deurrooster en boven het kalf een enkelruits bovenlicht met eenvoudig glas-in-lood. Links van de ingang bevinden zich twee vensters met kozijn met duivejager, natuurstenen lekdorpels en enkelruits schuiframen met eenvoudig glas-in-lood in de bovendelen en geprofileerde weldorpels. De tweede bouwlaag bezit drie vensters met houten lekdorpels en enkelruits schuiframen. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een geprofileerde architraaf, een gepleisterd fries met afwisselend langgerekte en vierkante spiegelvelden en een geprofileerde kroonlijst met tandlijst aan de onderzijde.

Linker zijgevel

Van de linker zijgevel is de bakstenen top zichtbaar, die aan de zijde van de Gamerschestraat nog afsluit met vlechtingen. Aan de achterzijde ontbreken de vlechtingen. Mogelijk is de dakhelling dus gewijzigd.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel gaat schuil achter de belendende bebouwing. Het dak sluit aan op de zijgevel van Gamerschestraat 31.

Dak

De zadeldaken van voor- en achterhuis zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Links op het voordakvlak staat een bakstenen schoorsteen.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. goed voorbeeld van een eenvoudige stadswoning;
b. opvallend verzorgde details zoals de rijk uitgevoerde deur met rooster en het hoofdgestel met spiegelvelden en tandlijst.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand, die een zeer geschakeerd beeld vertoont van vooral historische panden, die als gevolg van latere wijzigingen en moderniseringen wisselende architectonische kwaliteiten bezitten.

Terug

Gamerschestraat 29, woning op een kaart getoond.
?>