Gamerschestraat 31, woonhuis

Adres: Gamerschestraat 31, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AP Zaltbommel
Straat + huisnummer: Gamerschestraat 31
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 3580 (oud: 811)

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 20 oktober 1992/aangevuld 19 januari 1993

Oorspronkelijke functie:  woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: -
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Gamerschestraat 31 in Zaltbommel

Kadastrale kaart Gamerschestraat 31 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand is gelegen in de aaneengesloten zuidelijke gevelwand van de Gamerschestraat. Rechts van het pand bevond zich oorspronkelijk een steeg, die door overkluizing bij het belendende pand Gamerschestraat 33-35 is getrokken.

Plattegrond en opbouw

Het pand bezit een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen.

Foto van Gamerschestraat 31 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is drie traveeën breed en asymmetrisch van indeling. De gevel is gepleisterd in blokverband en bezit een lage gepleisterde plint. De eerste bouwlaag bezit links een smalle hoge ingang met hardstenen neuten en onderdorpel, zwaar kozijn met duivejager en een fraaie paneeldeur in empirestijl. Boven het met een tandlijst geprofileerde kalf bevindt zich een enkelruits bovenlicht boven een houten paneel met langwerpige diamantkop. Rechts van de ingang bevinden zich twee hoge vensters met houten lekdorpels, kozijnen met kwartrondprofilering en T-schuiframen. De derde bouwlaag bezit drie kleine vensters met houten lekdorpels, kozijnen met kwartrondprofiel en T-schuiframen. Het linker venster is smaller dan de rechter twee vensters. Onder het middelste venster bevindt zich een ovale decoratie, aangebracht in het pleisterwerk. Op de voorstelling, in de vorm van een soort belastingzegel, is een liggende figuur met een hoorn des overvloeds afgebeeld, waarschijnlijk de personificatie van de rivier de Nijl. De tekst langs de zegelrand luidt: COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’ESCAUT EN L’ANVERS. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een smalle geprofileerde architraaf, een glad gepleisterd fries en een geprofileerde houten kroonlijst.

Linker zijgevel

De linker zijgevel gaat grotendeels schuil achter de belendende bebouwing (Gamerschestraat 29).

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel is deels gepleisterd, bezit staafankers en gaat grotendeels schuil achter Gamerschestraat 33. Op de nok bevindt zich een schoorsteen.

Achtergevel

De achtergevel is gepleisterd en bezit in de tweede bouwlaag moderne vensters.

Dak

Het pand bezit een zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de straat. Het dak is gedekt met moderne dakpannen. In het dakschild aan de voorzijde bevindt zich in de middenas een eenvoudige dakkapel met plat dak, zinken wangen en twee openslaande ramen.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor de gevel bevindt zich een hardstenen stoep, die rechts afsluit met een aan de voorzijde kwartrond gebogen smeedijzeren stoephek.

Extra opmerking

Blijkend uit een oude foto van de Gamerschestraat heeft het pand sinds het begin van de 20ste eeuw nauwelijks wijzigingen ondergaan. Wel heeft men sindsdien de forse schoorstenen op de toppen van de zijgevels (grotendeels) verwijderd. Gezien hun langgerekte vorm bezaten de hoge vensters van de eerste bouwlaag oorspronkelijk waarschijnlijk 8-ruits schuiframen, passend bij de ingang.

Reden van plaatsing:

Architectuurhistorische criteria

a. goed en vrij gaaf voorbeeld van een eenvoudig stadswoonhuis met een voorgevel uit de eerste helft of het midden van de 19de eeuw, geplaatst voor een veel oudere kern;
b. opvallende, verzorgde details, zoals de rijk uitgevoerde deur in empirestijl, de gave vensters en de merkwaardige, onder het middelste venster van de tweede bouwlaag aangebrachte, pleister-decoratie.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand;
b. onderdeel van een reeks karakteristieke huizen, die een dwars geplaatst zadeldak bezitten.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand, die een zeer geschakeerd beeld vertoont van vooral historische panden, die als gevolg van latere wijzigingen en moderniseringen wisselende architectonische kwaliteiten bezitten.

Terug

Gamerschestraat 31, woonhuis op een kaart getoond.
?>