Gamerschestraat 37, woonhuis

Adres: Gamerschestraat 37, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AP Zaltbommel
Straat + huisnummer: Gamerschestraat 37
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 3445

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 20 oktober 1992

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: winkelruimte

Bouwjaar:19de eeuw
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Gamerschestraat 37 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Gamerschestraat 37 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand is gelegen in de aaneengesloten zuidelijke gevelwand van de Gamerschestraat, temidden van een reeks dwars geplaatste huizen. Ten opzichte van de belendende panden rechts is de rooilijn van Gamerschestraat 37 enigszins naar voren geschoven.
Het huidige pand is tot stand gekomen na een ingrijpende verbouwing van een merkwaardig 19de- eeuws herenhuis (met wellicht oudere kern) zoals dat op vroeg 20ste-eeuwse foto’s van de Gamerschestraat voorkomt.

Plattegrond en opbouw

Het pand bezit een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen.

Fotovan Gamerschestraat 37 in Zaltbommel

Voorgevel

Van de oorspronkelijke gevel zijn slechts enkele elementen nog origineel te noemen, zodat de architectonische waarde van deze gevel niet uitzonderlijk hoog is.

De voorgevel is drie traveeën breed en asymmetrisch van indeling. De gevel is gepleisterd in blokverband en bezit een gepleisterde plint. Verder bezit de gevel speklagen en strekken, die door middel van ingesneden lijnen in het pleisterwerk zijn aangegeven.
De eerste bouwlaag bezit links een hoge ingang met hardstenen neuten en onderdorpel, kozijn met kwartrondprofilering en een hoge dubbele paneeldeur met schijnnaald en panelen in de plint. De deur bezit grote gietijzeren deurroosters met gekroonde hoofdjes. Boven het geprofileerde kalf bevindt zich een enkelruits bovenlicht met eenvoudig glas-in-lood. Rechts van de ingang bevinden zich in de plint twee kelderlichten met zware kozijnen (het linker nog met ojiefprofilering) en enkelruits ramen. Het rechter kelderlicht is voorzien van diefijzers.
De eerste bouwlaag bezit rechts naast de ingang twee vensters met kozijnen met kwartrondprofilering, met zink beklede lekdorpels en 6-ruits schuiframen (niet oud).
In de tweede bouwlaag bevinden zich drie vensters met houten lekdorpels en kozijnen en ramen als in de eerste bouwlaag. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een geprofileerde houten bakgoot.

Linker zijgevel

De linker zijgevel is voor wat betreft het zichtbare deel gepleisterd.

De rechter zijgevel

De rechter zijgevel springt ten opzichte van het buurpand nr. 39-39a fors uit. De gevel bezit dezelfde pleisterafwerking als voor. In beide bouwlagen bevindt  zich links een blindvenster met strek. De rest van de gevel gaat schuil achter de belendende bebouwing.

Achtergevel

De achtergevel bezit een éénlaagse aanbouw met plat dak. Het bakstenen muurwerk is geschilderd. Op het plat bevindt zich een modern ijzeren hekwerk. Links bevinden zich twee grote vensters met kozijnen met duivejager, gepleisterde lateibalkjes en 6-ruits schuiframen. Rechts hiervan bevindt zich een hoge dubbele deur. De tweede bouwlaag bezit rechts een dubbele 3-ruits deur en links twee vensters met 6-ruits schuiframen.

Dak

Het pand heeft een afgeplat zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel. Het is gedekt met moderne dakpannen. Het dakvlak en de dakkapel(len) aan de voor en achterzijde zijn toevoegingen daterend uit een ingrijpende verbouwing in de jaren 80/90 van de 20ste eeuw.

Extra opmerking

Blijkend uit een vroeg 20ste-eeuwse foto van de Gamerschestraat is het pand in de jaren 80/90 van de 20ste eeuw ingrijpend hersteld. De oude situatie toont een merkwaardig pand met op het voorste deel een plat dak. Het afgeplatte zadeldak is verder naar achteren geplaatst. Een dakkapel geeft toegang tot een ruim balkon op het plat, voorzien van een balustrade met grote houten balusters. De ramen in de voorgevel bezitten een T-vormige roedeverdeling. Het plat is bij de verbouwing geheel verdwenen, het dak is naar voren geplaatst. De T-schuiframen zijn vervangen door 6-ruits schuiframen.
Opmerkelijk is dat op de kaart van Blaeu op deze plaats een diep huis staat afgebeeld met topgevels aan voor- en achterzijde. Tegen de voorste topgevel, die in de rooilijn ligt van de belendende bebouwing rechts (Gamerschestraat 39-39a), staat een lagere voorbouw, zodat de situatie enigszins is te vergelijken met die van de vroeg 20ste eeuw.

Reden van plaatsing

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand

b. onderdeel van een reeks karakteristieke huizen, die een dwars geplaatst zadeldak bezitten.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand, die een zeer geschakeerd beeld vertoont van vooral historische panden, die als gevolg van latere wijzigingen en moderniseringen wisselende architectonische kwaliteiten bezitten.

Terug

Gamerschestraat 37, woonhuis op een kaart getoond.
?>