Gamerschestraat 61, woonhuis

Adres: Gamerschestraat 61, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AR Zaltbommel
Straat + huisnummer: Gamerschestraat 61
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 2062

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 20 oktober 1992

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: -
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Gamerschestraat 71 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Gamerschestraat 61 In Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand is gelegen in de aaneengesloten zuidelijke gevelwand van het westelijke deel van de Gamerschestraat temidden van bebouwing met eveneens zadeldaken waarvan de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel ligt.
Het pand bezit een gave, omstreeks 1900 grotendeels vernieuwde en verhoogde voorgevel (zie bijzondere opmerkingen), geplaatst voor een veel ouder pand van mogelijk laat-middeleeuwse oorsprong.

Plattegrond en opbouw

Het pand bezit een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen.

Foto van Gamerschestraat 61 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is drie traveeën breed en asymmetrisch van indeling. De gevel is gepleisterd en bezit een gepleisterde plint. Beide bouwlagen worden van elkaar gescheiden door een geprofileerde gepleisterde cordonlijst. Onder de vensters van beide bouwlagen bevinden zich eenvoudige, langs de gehele gevel doorgaande lekdorpels. Vensters en ingang zijn getoogd en bezitten in de boogtrommels gepleisterde decoraties. De eerste bouwlaag bezit in de middelste travee een ingang met hardstenen neuten en onderdorpel, een ouder kozijn dan de voorgevel, een houten paneeldeur met groot veel- ruits raam (typische roedeverdeling voor ca. 1900) en twee paneeltjes in de plint. Boven het kalf bevindt zich een venster met kozijn met vellingkanten en 4-ruits schuifraam. De tweede bouwlaag bezit drie vensters met kozijnen met vellingkanten en T-schuiframen. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een geprofileerde houten bakgoot op kleine houten klossen.

Linker zijgevel

De linker zijgevel is waarschijnlijk een gemene muur met het pand Gamerschestraat 59. Van deze gevel is de zware afsluiting nog zichtbaar, met gepleisterde baksteen in de top.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel van het pand is van oudsher waarschijnlijk een gemene muur met het pand Gamerschestraat 63.

Achtergevel

De achtergevel is niet zichtbaar.

Dak

Het pand bezit een zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel. Het dak is gedekt met rode oud Hollandse pannen. Links op de nok staat een zware gepleisterde schoorsteen.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor de gevel bevindt zich een bakstenen stoep met hardstenen platen voor de ingang en twee leilinden.

Extra opmerking

Het pand heeft, getuige een zeer oude foto van dit deel van de Gamerschestraat en gezien het merkwaardige dak, omstreeks 1900 een ingrijpende verbouwing ondergaan. Op de oude foto staat het pand afgebeeld als een éénlaags woonhuis met verhoogde borstwering en een zadeldak met de nok evenwijdig aan de voorgevel en deel uitmakend van een lange reeks panden van ongeveer dezelfde hoogte en opzet (met gemene zijgevels). Rond 1900 heeft men de voorgevel vernieuwd en de borstwering tot een volledige tweede bouwlaag opgetrokken.
Daarbij bleef echter het oude dak gehandhaafd, dat thans achter de voorgevel duikt. Ook de buurpanden ondergingen een dergelijke verbouwing. De zware gepleisterde topgevel tussen de nrs. 59 en 61 is op de oude foto goed zichtbaar. Opmerkelijk is, dat tussen de nrs. 61 en 63 een trapgevel zichtbaar is, die waarschijnlijk bij de grondige verbouwing van nr. 63 is verdwenen.
De bakstenen voorgevel van nr. 61 bezat vóór omstreeks 1900 eveneens een symmetrische indeling, met de ingang in de middenas.
Aan weerszijden bevond zich een groot venster met veelruits schuifraam. De borstwering was blind uitgevoerd (verschillende panden bezaten hier een klein zoldervenster of een houten luik).
Op het dakschild bevond zich een kleine dakkapel met schuifraampje. 

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de verzorgde voorgevel met aardige details zoals de vullingen van de boogvelden boven de vensters en de deur;
b. onderdeel van een reeks merkwaardige panden die een dwars geplaatst zadeldak bezitten, zoals dat in de Gamerschestraat van oudsher meer het geval is.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand, die een zeer geschakeerd beeld vertoont van vooral historische panden, die als gevolg van latere wijzigingen en moderniseringen wisselende architectonische kwaliteiten bezitten;
b. de merkwaardige en interessante bouwgeschiedenis.

Terug

Gamerschestraat 61, woonhuis op een kaart getoond.
?>