Gamerschestraat 65, woonhuis

Adres: Gamerschestraat 65, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AR Zaltbommel
Straat + huisnummer: Gamerschestraat 65
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 762

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 20 oktober 1992

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: -
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Gamerschestraat 65 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Gamerschestraat 65 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand is gelegen in de aaneengesloten zuidelijke gevelwand van het westelijke deel van de Gamerschestraat. De belendende bebouwing heeft eveneens zadeldaken, waarvan de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel ligt. Het pand bezit een redelijke gave, omstreeks 1900 vernieuwde en verhoogde voorgevel (zie extra opmerking), die is geplaatst voor een veel ouder pand van mogelijk laat-middeleeuwse oorsprong.

Plattegrond en opbouw

Het pand bezit een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen.

Foto van Gamerschestraat 65 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is asymmetrisch van indeling en is geheel gepleisterd, met gepleisterde plint en langs de gehele gevel doorgaande lekdorpels. Boven de ingang en het venster van de eerste bouwlaag bevindt zich een doorlopende gepleisterde lateibalk. De eerste bouwlaag bezit links een smalle ingang met hardstenen neuten en onderdorpel, ongeprofileerd kozijn en houten paneeldeur. Boven het eenvoudig geprofileerde kalf bevindt zich een enkelruits bovenlicht met eenvoudig glas-in-lood (6-ruits). Rechts van de ingang bevindt zich een breed venster met houten onderdorpel, ongeprofileerd kozijn met twee tussenstijlen en drie even brede enkelruits schuiframen met eenvoudig glas-in-lood in de bovenlichten (6-ruits). De tweede bouwlaag bezit drie smalle vensters met gepleisterde strekken, kozijnen met kwartrondprofilering, houten onderdorpels en T-schuiframen. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een eenvoudig geprofileerde houten bakgoot.

Zijgevels

De zijgevels vormen gemene muren met de belendende panden Gamerschestraat 63 en 67.

Achtergevel

De achtergevel is niet zichtbaar.

Dak

Het pand heeft een zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel en is gedekt met rode oude Hollandse pannen.

Extra opmerking

Het pand heeft, getuige een zeer oude foto van dit deel van de Gamerschestraat en gezien het merkwaardige dak, omstreeks 1900 een ingrijpende verbouwing ondergaan. Op de oude foto staat het pand afgebeeld als een éénlaags woonhuis met verhoogde borstwering en een zadeldak met de nok evenwijdig aan de voorgevel, en deel uitmakend van een lange reeks panden van ongeveer dezelfde hoogte en opzet (met gemene zijgevels). Rond 1900 is de voorgevel vernieuwd en de borstwering tot een volledige tweede bouwlaag opgetrokken. Daarbij bleef echter het oude dak gehandhaafd, dat thans achter de voorgevel duikt. Ook de buurpanden links van nr. 65 ondergingen een dergelijke verbouwing. Opmerkelijk is, dat tussen de nrs. 63 en 65 een zware trapgevel zichtbaar is, die waarschijnlijk bij de grondige verbouwing van nr. 63 is verdwenen.
De bakstenen voorgevel van nr. 65 was vóór omstreeks 1900 twee traveeën breed en bezat links de ingang met veelruits bovenlicht. Rechts bevond zich een groot venster met 18de-eeuws veelruits schuifraam. In de borstwering bevond zich een zolderraam met 12-ruits draairaam.
De huidige eerste bouwlaag lijkt overigens in een later stadium opnieuw te zijn gewijzigd, waarbij het huidige brede venster werd aangebracht (omstreeks 1915?).

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de redelijk gaaf gebleven voorgevel, die omstreeks 1900 is vernieuwd en verhoogd;
b. onderdeel van een reeks merkwaardige panden die een dwars geplaatst zadeldak bezitten, zoals dat in de Gamerschestraat van oudsher meer het geval is.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand, die een zeer geschakeerd beeld vertoont van vooral historische panden, die als gevolg van latere wijzigingen en moderniseringen wisselende architectonische kwaliteiten bezitten;
b. de merkwaardige en interessante bouwgeschiedenis.

Terug

Gamerschestraat 65, woonhuis op een kaart getoond.
?>