Lees pagina voor

Gamerschestraat 67, woonhuis

Adres: Gamerschestraat 67, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AR Zaltbommel
Straat + huisnummer: Gamerschestraat 67
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 3527

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 20 oktober 1992

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: -
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Gamerschestraat 67 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Gamerschestraat 67 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand is gelegen in de aaneengesloten zuidelijke gevelwand van het westelijke deel van de Gamerschestraat. De belendende bebouwing heeft eveneens zadeldaken, waarvan de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel ligt.
Het pand bezit een voorgevel uit het begin van de 19de eeuw (met latere detaillering van ramen en deur), dat oorspronkelijk waarschijnlijk één geheel vormde met het belendende pand Gamerschestraat 69 (zie extra opmerking). Ondanks de latere wijzigingen maakt de gevel toch een vrij gave indruk.

Plattegrond en opbouw

Het pand bezit een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen (de tweede bouwlaag is beduidend lager dan de eerste).

Foto van Gamerschestraat 67 in Zaltbommel


Voorgevel

De voorgevel is asymmetrisch van indeling en opgetrokken van in kruisverband gemetselde baksteen (handvormsteen). De huidige verflaag is niet origineel. De gevel bezit een hoge gepleisterde plint.
De eerste bouwlaag bezit uiterst rechts de smalle hoge ingang met anderhalf steens strek, zwaar kozijn met kwartrondprofilering (geplaatst tegen de uiterste begrenzing van voorgevel), houten paneeldeur uit omstreeks 1900 en boven het geprofileerde kalf een 12-ruits bovenlicht. Links van de ingang bevinden zich twee grote, slechts door smalle muurdammen van elkaar gescheiden vensters met anderhalf steens strekken, kozijnen met kwartrondprofilering (het linker geheel tegen de linker hoek van de gevel geplaatst), vaste geprofileerde wisseldorpels, 2-ruits schuiframen en 15-ruits bovenlichten met kathedraalglas).
De tweede bouwlaag bezit twee kleine vensters met rollagen aan de bovenzijde, houten lekdorpels, kozijnen met kwartrondprofilering en 4-ruits schuiframen. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een smalle geprofileerde architraaf, een glad fries en een eenvoudig geprofileerde houten bakgoot.

Zijgevels

De zijgevels vormen gemene muren met de nrs. 65 en 69.

Achtergevel

De achtergevel bezit een jongere uitbouw.

Dak

Het pand heeft een zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de voorgevel. Het dak is gedekt met rode oud Hollandse pannen.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor het pand bevindt zich een klinkerstoep met twee boompjes.

Extra opmerking

In tegenstelling tot de belendende panden ter linker zijde is het pand omstreeks 1900 niet ingrijpend gewijzigd of verhoogd. Op een oude foto bezit het pand reeds twee bouwlagen. Gezien dit feit en het metselwerk van de voorgevel kan geconcludeerd worden dat de verhoging van de voorgevel hetzij al omstreeks 1800 heeft plaatsgevonden, hetzij nooit is uitgevoerd. Zeer waarschijnlijk is het pand altijd al een wat forser dwars geplaatst huis geweest; mogelijk het linker deel van een breed dwars woonhuis met doorlopende dwarskap, waarvan ook Gamerschestraat 69 deel uitmaakte (gezien de hoogte van onder- en bovendorpels van de vensters van de eerste bouwlaag). Omstreeks 1900 was de voorgevel van nr. 67 niet geschilderd.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de redelijk gaaf gebleven voorgevel;
b. onderdeel van een reeks merkwaardige panden die een dwars geplaatst zadeldak bezitten, zoals dat in de Gamerschestraat van oudsher meer het geval is.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in een karakteristieke aaneengesloten gevelwand.

Cultuurhistorische criteria

a. onderdeel van een gevelwand, die een zeer geschakeerd beeld vertoont van vooral historische panden, die als gevolg van latere wijzigingen en moderniseringen wisselende architectonische kwaliteiten bezitten;
b. de oudere (vóór 1800) kern van het pand.

Gamerschestraat 67, woonhuis op een kaart getoond.