Heilige Geeststraat 11, woonhuis

Adres: Heilige Geeststraat 11, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 CP Zaltbommel
Straat + huisnummer: Heilige Geeststraat 11
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 3895

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 10 januari 2006

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: voorgevel tweede helft 19de eeuw
Architect: -
Bouwstijl: voorgevel: neoclassicistisch

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 1997/november 2004
Datum foto’s: november 2004

Bronnen: bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Heilige Geeststraat 11 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Heilige Geeststraat 11 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand maakt deel uit van de noordelijke gevelwand van de Heilige Geeststraat en staat in een straatdeel met relatief veel kleinere panden. Het gebouw links van het woonhuis dient als schuur bij het huis. Deze schuur en het lage woonhuis ter rechterzijde zijn in dezelfde stijl als het onderhavige pand uitgevoerd en vormen een harmonieus geheel. Volgens oude kadastrale kaarten zijn ze in de loop van de 19de eeuw als drie afzonderlijke panden gebouwd.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op rechthoekige plattegrond. Het telt twee bouwlagen en is drie vensters breed.

Foto van Heilige Geeststraat 11 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel bestaat uit een witte, gepleisterde lijstgevel in blokverband. Het pand heeft een zwarte, gepleisterde plint.
De voorgevel is asymmetrisch van opbouw. Op de begane grond bevindt zich aan de linkerzijde de ingang met een houten paneeldeur met een verticaal venster. De deur heeft een natuurstenen onderdorpel en natuurstenen neuten. Het kalf boven de deur is ongeprofileerd. Boven het kalf bevindt zich een enkelruits bovenlicht. Rechts van de deur bevinden zich twee T-vensters met schuiframen, die voorzien zijn van voorzetramen. Direct onder deze vensters loopt een bol geprofileerde, uitstekende lijst die dienst doet als lekdorpel en alleen door de deur is onderbroken. Tussen deze lijst en de plint liggen loodrecht onder de vensters, twee rechthoekige, lichtelijk verdiepte vlakken. Boven deur en vensters zijn in de blokgroeven strekken aangebracht.
Op de eerste verdieping zijn loodrecht boven de deur en de benedenvensters drie T-vensters met schuiframen geplaatst. Deze vensters zijn even breed maar iets minder hoog dan de benedenvensters. Onder de vensters loopt een eenvoudige, hol geprofileerde uitstekende lijst. Ook hier zijn boven de vensters strekken in de blokgroeven aangebracht.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een hoofdgestel dat bestaat uit een eenvoudig geprofileerde architraaf, een glad fries, een tandlijst en een uitstekende bakgoot.
De tandlijst en bakgoot zijn beige geschilderd; de kozijnen gebroken wit en de raampartijen en de voordeur zijn in donkergroen uitgevoerd.

Linker zijgevel

Het vrije gedeelte van de linker zijgevel is wit gepleisterd en aan de bovenzijde voorzien van een boeiboord.

Rechter zijgevel

Het vrije gedeelte van de rechter zijgevel is wit gepleisterd en aan de bovenzijde voorzien van een boeiboord.

Achtergevel

De achtergevel is eveneens wit gepleisterd. De begane grond gaat schuil achter een moderne aanbouw. Op de eerste verdieping zijn twee T-vensters met schuiframen in de gevel geplaatst. Op de zolderverdieping zit een horizontaal geplaatst kozijn met twee enkelruits ramen.

Dak

Het pand heeft een zadeldak met schild aan de voorzijde. Het wordt afgedekt met gesmoorde oud Hollandse pannen. Op het linker dakvlak is vooraan aan de straatzijde een dakraam aangebracht. Op het rechter dakvlak is zowel aan de voor- als aan de achterzijde een bakstenen schoorsteen geplaatst.

Bijgebouwen, stoep en tuin

De linker aanbouw, die als schuur dienst doet en tot het woonhuis behoort, bestaat uit één bouwlaag onder een zadeldak met schild aan de voorzijde. Het staat op een rechthoekige plattegrond en is twee traveeën breed. Het is iets smaller en eenvoudiger dan de woning; in de wit gepleisterde gevel zijn vaag blokgroeven aangebracht. Aan de linkerzijde bevindt zich een grote opening met een dubbele opgeklampte schuurdeur, waarvan de bovendorpel iets naar voren ligt. De deur heeft natuurstenen neuten en iets afgeschuinde stijlen. Rechts van de deur is een T-venster met schuifraam geplaatst. Onder dit venster loopt een eenvoudige, rechte lijst die als lekdorpel dienst doet en iets lager is gelegen dan de lekdorpel van het woonhuis. De gevel wordt afgesloten met een eenvoudige lijst, bestaande uit een eenvoudig geprofileerde architraaf, een glad fries een bakgoot.
Links van de aanbouw bevindt zich een gepleisterde muur, die aan de bovenzijde met een rollaag wordt afgesloten. In de muur zit een ingang met opgeklampte deur.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de neoclassicistische lijstgevel.

Stedenbouwkundige criteria

a. de dominantie in de noordelijke gevelwand van de Heilige Geeststraat;
b. de hoge authenticiteit.

Terug

Heilige Geeststraat 11, woonhuis op een kaart getoond.
?>