Kerkplein 8-8a, woning

Adres: Kerkplein 8, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 EK Zaltbommel
Straat + huisnummer: Kerkplein 8-8a
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 1903

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 5 december 1989

Oorspronkelijke functie: woning
Huidige functie: woning

Bouwjaar: -
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: -
Datum beschrijving: -
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan Kerkplein 8-8a in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Kerkplein 8-8a in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand staat op de hoek van een gevelwand, direct aan de straat, schuin tegenover de monumentale gotische St. Maartenskerk. Het wordt aan de rechter zijde geflankeerd door een monumentaal huis uit de 16de eeuw. Aan de linkerzijde bevindt zich een brede doorgang naar een terrein achter de huizen.
Het Kerkplein maakt juist voor dit hoekhuis een bocht van 90 graden, zodat de gevel zowel langs de straat ligt als er dwars op staat. Achter het huis staat een schuur en het terrein is afgesloten met een tuinmuur aan de zijkant.
De gevel van het pand dateert uit de 19e eeuw, zoals opgemaakt kan worden uit de toegepaste vormen. Het achtergedeelte van het huis kan in de 20ste eeuw gebouwd zijn.

Plattegrond en opbouw

Het huis heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen. De gevels zijn gepleisterd.

Foto van Kerkplein 8-8a in Zaltbommel

Voorgevel

De (gepleisterde) voorgevel is gebroken wit geverfd met een lage grijze plint.
De gevel is voorzien van hoeklisenen. De zware, rijk geprofileerde kroonlijst heeft een hoog fries en is verkropt op de hoeken.
De gevel is drie traveeën breed; de linker travee is smaller dan de overige twee gelijke traveeën. Op de begane grond bevindt zich links een deur en daarnaast twee vensters. De houten deur is rijk bewerkt en voorzien van een gietijzeren rooster. Het bovenlicht heeft afgeschuinde bovendorpels. De vensters van de begane grond zijn schuifvensters met 2x3 ruiten en een geprofileerde weldorpel. Ook deze bovendorpels hebben afgeschuinde hoeken.
Het linker venster op de eerste verdieping, recht boven de deur gelegen, is smaller dan de overige vensters maar er verder gelijk aan. De andere twee vensters op de eerste verdieping zijn geheel gelijk aan de vensters op de begane grond.

Linker zijgevel

De linker zijgevel van het huis is gepleisterd, zonder vensters, met acht muurankers op de eerste verdieping en een boeiboord aan de bovenrand. Halverwege de lengte van de gevel loopt een bouwnaad. Plaatselijk is de pleisterlaag verdwenen waardoor duidelijk is dat verschillende soorten baksteen zijn toegepast.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Achtergevel

De achtergevel van het huis is gepleisterd en heeft een boeiboord. Op de eerste verdieping bevinden zich twee vensters. Deze schuifvensters hebben een ongebruikelijke indeling in 3x3 ruiten waarbij de ruiten in de verticale middenbaan half zo smal zijn als de ruiten in de buitenbanen.
Tegen het voorste gedeelte van de zijkant van het huis is op de begane grond een steunmuur aanwezig van zeer oude baksteen met fragmenten van een ingemetselde boog.

Dak

Het pand heeft een schilddak met de nok haaks op de voorgevel. Het dak is gedekt met gesmoorde oud Hollandse pannen.

Interieur

In het interieur bevindt zich nog een marmeren schouw. De vensters aan de voorzijde hebben fraai geprofileerde vensterbanken en luiken aan de binnenzijde.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Achter het huis en nog juist er tegenaan is een schuur gebouwd op een rechthoekige plattegrond van een bouwlaag. Het zadeldak heeft rode Hollande pannen en de nokrichting is gelijk aan die van het huis.
Het terrein wordt aan de linkerkant afgesloten met een gemetselde en gepleisterde muur. De muur heeft twee steunberen.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de goed bewaard gebleven en stijlzuiver uitgevoerde fraaie voorgevel;
b. de plaatselijk weinig voorkomende gevelsoort.

Stedenbouwkundige criteria

a. het rustige, monumentale karakter dat goed past op deze gevoelige plaats aan het Kerkplein en mede sfeerbepalend is voor de directe omgeving.

Terug

Kerkplein 8-8a, woning op een kaart getoond.
?>