Kerkstraat 27, woonhuis

Adres: Kerkstraat 27, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 EG Zaltbommel
Straat + huisnummer: Kerkstraat 27
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel sectie A, nr. 1803

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 11 februari 1992

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: -
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: F. Haans/afwerking M. Witteveen
Datum beschrijving: 10 juli 1989/maart 1991
Datum foto’s: -

Bronnen: -

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan de Kerkstraat 27 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Kerkstraat 27 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand bevindt zich in een beeldbepalende gevelrij aan de oostzijde van de Kerkstraat, waarin zich enkele rijksmonumenten bevinden. De belendende panden zijn op overeenkomstige wijze gepleisterd.

Plattegrond en opbouw

Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen.

Foto van Kerkstraat 27 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is een sobere lijstgevel, geïnspireerd door het neoclassicisme. De voorgevel dateert van het laatste kwart van de 19de eeuw maar is geplaatst voor een waarschijnlijk ouder gebouw. De voorgevel is gepleisterd, met daarin een blokkenverband en strekken aangegeven. Het pleisterwerk is gebroken wit geverfd.
In de eerste bouwlaag bevindt zich rechts de deur met een bovenlicht. De neuten en de onderdorpel zijn in hardsteen uitgevoerd. Links naast de deur zijn twee T-vensters geplaatst. Van deur en vensters zijn de bovendorpels getoogd. De weldorpels van de vensters hebben een kwartronde bolle profilering.
De eerste en tweede bouwlaag zijn van elkaar gescheiden door een rechthoekige cordonlijst waarin opgenomen de lekdorpels voor de beide T-vensters daarboven.
De twee vensters van de tweede bouwlaag zijn symmetrisch in de gevel geplaatst. Ook deze vensters hebben een getoogde bovendorpel. De weldorpels hebben een geriemd ojief-profiel.
Van het hoofdgestel zijn de houten architraaf en fries smaller dan de gevel zelf, een oplossing die op zich ongewoon is, maar wel vaker in Zaltbommel voorkomt. In het fries bevinden zich twee vensters in de vorm van smalle, liggende rechthoeken, recht boven de vensters van de tweede bouwlaag. De geprofileerde kroonlijst bevat de bakgoot. Het hoofdgestel is donkergroen geverfd.

Linker zijgevel

De linker zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Achtergevel

De achtergevel is niet beschreven.

Dak

Het pand heeft een schilddak dat is gedekt met rode, verbeterde Hollandse pannen.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. eenvoudige en evenwichtige vormgeving van de voorgevel;
b. de toegepaste mezzaninevensters zijn in de gemeente Zaltbommel zeer zeldzaam.

Stedenbouwkundige criteria

a. deel uitmakend van een beeldbepalende gevelrij aan de oostzijde van de fraaie Kerkstraat.

Terug

Kerkstraat 27, woonhuis op een kaart getoond.
?>