Koningstraat 34, woonhuis

Adres: Koningstraat 34, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 EB Zaltbommel
Straat + huisnummer: Koningstraat 34
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 2054

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing:10 januari 2006

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis

Bouwjaar: voorgevel vierde kwart 19de eeuw
Architect: -
Bouwstijl: voorgevel neoclassicistisch

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 1997/september 2004
Datum foto’s: september 2004

Bronnen: bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan de Koningstraat 34 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Koningstraat 34 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand ligt op de hoek van de Koningstraat en de Korte Strikstraat en is met haar royale afmetingen in goed evenwicht met het Gasthuis aan de Oude Vischmarkt. Met de rijk neoclassicistische voorgevel sluit het pand een gevelwand in neoclassicistische stijl in de Koningstraat af.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op rechthoekige plattegrond. Het is twee bouwlagen hoog met een zolderverdieping onder een afgeplatte kap. Het heeft een bakstenen lijstgevel met versieringen in pleisterwerk en wordt afgesloten met een rijk uitgevoerd hoofdgestel. De plint is van natuursteen. De deur is donkergroen en de kozijnen zijn crèmekleurig.

Foto van Koningstraat 34 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is vier vensters breed met lisenen aan weerszijden van de ingang en het venster daarboven en op de hoek (hoekpenanten). De lisenen en hoekpenanten lopen van de plint tot aan het hoofdgestel en zijn uitgevoerd in baksteen met een gepleisterd middenvlak. De natuurstenen plint verspringt iets bij de hoeken en de muurdam en wordt onderbroken door een klein bordes voor de ingang. Deze ingang bevindt zich rechts van het midden en heeft een bewerkte, dubbele paneeldeur met gietijzeren roosters. Het kalf rust op twee geprofileerde consoles. Het enkelruits bovenlicht is licht getoogd; daarboven bevindt zich pleisterwerk met ruitvormige groeven. Links van de voordeur bevinden zich twee vensters; links één. De vensters hebben getoogde T-ramen met een geprofileerde weldorpel en een hardstenen lekdorpel. Tussen de plint en de vensters zijn gepleisterde vlakken met spiegels aangebracht; boven de vensters zitten in het metselwerk getoogde strekken. Ter hoogte van de lekdorpel is in de lisenen en hoekpenanten een geprofileerde lijst in pleisterwerk aangebracht. Een gelijkvormige lijst is over de gehele breedte van het huis ter afsluiting van de begane grond aangebracht. Deze verspringt bij de lisenen en hoekpenanten.
Op de eerste verdieping bevinden zich vier getoogde T-ramen die loodrecht boven de beneden-vensters en de deur zijn geplaatst. Deze vensters hebben gelijke T-ramen als de benedenvensters, maar zijn iets kleiner. Boven de vensters zijn in het metselwerk getoogde strekken aangebracht, met uitzondering van het veld boven het venster dat zich loodrecht boven de voordeur bevindt. Dit veld is voorzien van pleisterwerk met ruitvormige groeven en een uitstekende onderrand. De hardstenen lekdorpel is over de gehele breedte van de gevel doorgetrokken, verspringend bij de lisenen en de hoekpenanten. In de ruimte tussen de gepleisterde lijst en de lekdorpellijst zijn onder de vensters gepleisterde velden aangebracht met elk twee rechthoekige spiegels naast elkaar.
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel, waarbij in het fries mezzaninevensters zijn aangebracht. Deze vensters staan recht boven de vensters van de eerste verdieping. Ze liggen met een dubbele lijst diep naar binnen en zijn door een stijl in tweeën gedeeld. Hierdoor wordt de verticale lijn van de middenstijl van de vensters en van de verdeling van de gepleisterde velden daaronder naar boven toe doorgezet. Waar de hoekpenanten en de lisenen het hoofdgestel raken is door een kleine verzwaring van het gepleisterde middenveld met een versierd randje een kapiteel gesuggereerd. Het hoofdgestel verspringt mee boven de lisenen en hoekpenanten, zowel met de architraaf als met het fries. De ver uitstekende, geprofileerde kroonlijst waarin de bakgoot is verwerkt, verspringt bij de hoekpenanten en slechts één keer bij de lisenen, zodat die door de kroonlijst zijn gekoppeld.

Linker zijgevel

De linker zijgevel langs de Korte Strikstraat is geheel bepleisterd en wordt aan de bovenzijde met een eenvoudig boeiboord afgesloten. Tegen de zijgevel bevindt zich een klassieke muurlantaarn.

Rechter zijgevel

Het pand staat met de rechter zijgevel tegen belendend pand Koningstraat 32 aangebouwd.

Achtergevel

Van de achtergevel is vanaf de Korte Strikstraat de eerste verdieping zichtbaar. Op deze verdieping bevinden zich vier vensters in een gepleisterde gevel. In de vensters zijn 6-ruits schuiframen geplaatst. In de raamkozijnen zijn nog duimen aanwezig. De achtergevel wordt met een eenvoudig boeiboord afgesloten.

Dak

Het pand wordt afgedekt met een afgeplat schilddak, waarvan de hellingen een zeer kleine hoek hebben. Op het dak liggen gesmoorde Hollandse pannen.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor het pand ligt een stoep van blauwe steen met kelderluiken. Voor de ingang zijn drie treden tussen opstaande kanten aangebracht. Het koetshuis aan de Korte Strikstraat 2 (een rijksmonument) behoort bij dit pand.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de bakstenen neoclassicistische lijstgevel.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in de 19de-eeuwse gevelwand;
b. de hoge authenticiteit.

Terug

Koningstraat 34, woonhuis op een kaart getoond.
?>