Korte Steigerstraat 9, gemeenschapsgebouw

Adres: Korte Steigerstraat 9, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 CE Zaltbommel
Straat + huisnummer: Korte Steigerstraat 9
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 2408

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 10 januari 2006

Oorspronkelijke functie: gemeenschapsgebouw
Huidige functie: gemeenschapsgebouw

Bouwjaar: 1900
Architect: -
Bouwstijl: neorenaissance

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 1997/november 2004
Datum foto’s: november 2004
                                                                    
Bronnen: bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan de Korte Steigerstraat 9 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Korte Steigerstraat 9 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand ligt aan de westzijde van de Korte Steigerstraat, met aan de rechterzijde het tegelijkertijd gebouwde kerkgebouw. Aan de linkerzijde staat het pand tegen een modern bakstenen gebouw. Het is in 1900 gebouwd als gemeenschapsgebouw van de gereformeerde kerkgemeenschap en heeft nog steeds deze functie.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op rechthoekige plattegrond. Het is één bouwlaag hoog met aan de voorzijde een trapgevel. Het zadeldak heeft een schild aan de achterzijde. De voorgevel is drie vensters breed en gemetseld in baksteen in kruisverband. De bakstenen plint heeft een afgeschuinde bovenzijde. Het kozijnwerk is crème geschilderd, de raampartijen zijn in crème en donkergroen uitgevoerd.

Foto van Korte Steigerstraat 9 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is symmetrisch van opbouw. Op de begane grond bevindt zich aan de rechterzijde een opgeklampte deur, waarvan de dagkanten een kwartholprofiel hebben. De deur heeft neuten en een onderdorpel van natuursteen. Het kalf boven de deur is geprofileerd. Boven het kalf bevindt zich een 6-ruits bovenlicht. Links van de deur bevinden zich twee vensters met schuiframen. Ook hier hebben de dagkanten een kwartholprofiel. Elk schuifraam bestaat uit een schuivend 4-ruits benedendeel en een vast 6-ruits bovendeel. De kozijnen hebben een afgeschuind profiel dat oplost vlak voor de hoeken van het kozijn. De bovendorpels zijn gedekt met een loodslab waarvan de onderzijde bestaat uit een opeenvolging van halfronde en puntige uitstulpingen. De weldorpels hebben een afgeschuind profiel. De vensters worden afgesloten met een korfboog met witte hardstenen geboortestenen en een sluitsteen. De boogtrommels zijn gedecoreerd met vlechtwerk in baksteenkoppen. Tussen de korfbogen zijn twee rijk gedecoreerde muurankers aangebracht. Een bakstenen tandlijst geeft de scheiding tussen de begane grond en de topgevel van de eerste verdieping aan.
De topgevel bestaat uit een trapgevel met aan weerszijden vijf treden. Deze treden zijn afgedekt met ezelsruggen met daarop een staafprofiel. De ezelsruggen rusten op een afgeschuinde lijst. Ruggen en lijsten zijn van geglazuurde, geprofileerde bakstenen. De hals van de trapgevel springt iets naar voren en rust aan de onderzijde op een uitmetseling. In het midden van de trapgevel bevindt zich een klein, verticaal geplaatst venster, waarvan de lekdorpel uit schuin aflopende bakstenen bestaat. Het kozijn is ter hoogte van het 3-ruits bovenlicht een afgeschuind profiel. Onder het bovenlicht bevindt zich een heraldisch beschilderd luik. Het luik en het bovenlicht zijn geplaatst in een rondboogopening met kwartholle dagkanten. De boogtrommel is gedecoreerd met vlechtwerk in baksteenkoppen. Ter hoogte van de daklijn zijn een vijftal rijk gedecoreerde muurankers aangebracht.

Linker zijgevel

De linker zijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Rechter zijgevel

De rechterzijgevel gaat geheel schuil achter de belendende bebouwing.

Achtergevel

De achtergevel is niet zichtbaar van de openbare weg en daarom niet beschreven.

Dak

Het pand heeft een zadeldak met de nokrichting haaks op de straat. Het dak is gedekt met gesmoorde, verbeterde Hollandse pannen.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor het pand ligt een smalle klinkerstoep.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de rijke neorenaissance stijl.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in de westelijke gevelwand van de Korte Steigerstraat;
b. de hoge authenticiteit.

Cultuurhistorische criteria

a. de functie van gemeenschapsruimte voor de groeiende gereformeerde kerkgemeenschap in Zaltbommel aan het einde van de 19de eeuw.

Terug

Korte Steigerstraat 9, gemeenschapsgebouw op een kaart getoond.
?>