Markt 7-7a, woonhuis

Adres: Markt 7, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AL Zaltbommel 
Straat + huisnummer: Markt 7-7a
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 2244

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 10 januari 2006

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: winkel en woonhuis

Bouwjaar: voorgevel: 1893
Architect: A.M.A. Gulden
Bouwstijl: neorenaissance met neoclassicistische elementen

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 199/november 2004
Datum foto’s: november 2004

Bronnen: D.B.M. Hermans, ’t Welvaere van de Stadt Salt Boemel, een eeuw Winkelpuien in Zaltbommel’, Zaltbommel-Arnhem, blz. 7, 26-27

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan de Markt 7 en 7a in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Markt 7-7a in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand ligt tussen twee belendende panden in de zuidelijke gevelwand van de Markt. Het pand dateert uit 1893, toen het een pand met laatmiddeleeuwse oorsprong verving. De nieuwe gevel werd hoger opgetrokken in neorenaissance stijl. Met uitzondering van een enkele kleine verbouwing is het pand nog in de oorspronkelijke staat.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op rechthoekige plattegrond. Het is drie bouwlagen hoog onder een zadeldak met schild aan de achterzijde. De nokrichting ligt haaks op de voorgevel. De bakstenen lijstgevel is gemetseld in kruisverband en wordt afgesloten door een klassiek hoofdgestel. Het linker deel van de voorgevel risaleert lichtelijk en heeft een kleine, trapvormige topgevel. Het pand heeft een hoge hardstenen plint. Het hoofdgestel en de kozijnen zijn gebroken wit geschilderd, de raampartijen zijn in donkerblauw uitgevoerd.

Foto van Markt 7 en 7a in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is twee vensters breed en asymmetrisch van opbouw. Elke bouwlaag is voorzien van hardstenen speklagen met rechthoekige diamantkoppen bij de hoeken van het risaliet. De vensters en de ingang hebben geprofileerde dagkanten met hardstenen diamantkoppen in de korfbogen.
In de hardstenen plint op de begane grond zijn blokvoegen en schuine lijnen aangebracht. De plint wordt afgesloten met een geprofileerde hardstenen waterlijst, waarboven zich een horizontaal geplaatst rechthoekig venster bevindt. Het venster heeft een kozijn met een breed enkelruits raam in het midden met aan weerszijden een smaller enkelruits raam. Hierboven bevinden zich de bovenlichten. In de ingang rechts naast het venster is een moderne dubbelruits deur geplaatst. Boven het licht geprofileerde kalf zit een halfrond, enkelruits bovenlicht. Boven venster en ingang loopt over de hele breedte van de voorgevel een geprofileerde hardstenen waterlijst.
Op de eerste verdieping zit links een groot venster met segmentboog. Rond dit venster is een geprofileerde bakstenen boog aangebracht met natuurstenen consoles in de vorm van mannen- of vrouwenkoppen en met hardstenen diamantkoppen als sluit- en boogstenen. Onder het venster bevindt zich een door een reclamebord afgeschermde spiegel met baksteenmozaïek. Het getoogde venster heeft een kozijn met een breed enkelruits raam in het midden met aan weerszijden een smaller enkelruits raam. Hierboven bevinden zich de getoogde bovenlichten. Rechts van het venster is boven de ingang een rijk versierde houten erker met een koepelvormig dak voor de voorgevel geplaatst. De erker heeft een gedecoreerde dorpel, waarboven zich vier pilastervormige vensterstijlen bevinden, aan de onder- en bovenzijde voorzien van consoles en (neo-)renaissance versieringen. Tussen de vensterstijlen zitten in een hoek van 45 graden van elkaar drie smalle enkelruits ramen met een rondboog aan de bovenzijde. Hierboven zitten twee geprofileerde lijsten met daartussen drie spiegels.
Boven een geprofileerde, hardstenen waterlijst bevindt zich op de tweede verdieping eveneens een groot venster met segmentboog. Ook rond dit venster is een geprofileerde bakstenen boog aangebracht met natuurstenen consoles in de vorm van mannen- of vrouwenkoppen en met hardstenen diamantkoppen als sluit- en boogstenen. Onder het venster bevindt zich een spiegel met baksteenmozaïek. Het getoogde venster heeft een kozijn met eenzelfde indeling als die van de eerste verdieping.

Rechts van het grote venster zit een boogvenster, omgeven door een bakstenen boog met de eerdergenoemde natuurstenen consoles en een hardstenen diamantkop als sluitsteen. Het venster heeft dubbele, enkelruits draairamen met een halfrond bovenlicht daarboven.

Boven de vensters zijn een eenvoudige architraaf, een geornamenteerd fries en een bakgoot op consoles aangebracht. In de topgevel daarboven bevindt zich een klein rondboogvenster, omgeven door een geprofileerde bakstenen boog met natuurstenen consoles in de vorm van mannen- of vrouwenkoppen en met hardstenen diamantkoppen als sluit- en boogstenen. In het venster zitten dubbele, enkelruits draairamen. Daarboven bevindt zich een boogveld, ingelegd met baksteenmozaïek. In de top van de topgevel is nog een laatste natuursteen console zichtbaar. De trappen van de topgevel zijn afgedekt met geprofileerde, natuurstenen afdekplaten.

Linker zijgevel

Het pand staat met de linker zijgevel tegen belendend pand Markt 5 aangebouwd. Slecht een klein gedeelte van de bakgoot is zichtbaar.

Rechter zijgevel

Het pand staat met de rechter zijgevel tegen belendend pand Markt 9 aangebouwd. De trapgevel torent boven dit buurpand uit. De topgevel is in vorm en afmeting gelijk aan die van de voorgevel, maar minder rijk van uitvoering.

Achtergevel

Van de achtergevel zijn geen details bekend.

Dak

Het pand heeft een zadeldak met schild aan de achterzijde. Achter de topgevel bevindt zich een steekkap die met het zadeldak verbonden is. Deze steekkap sluit niet volledig aan bij het zadeldak. Het zadeldak en de steekkap zijn gedekt met rode pannen, het dakvlak evenwijdig aan de voorgevel is gedekt met leien in Maasdekking.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor het pand ligt een hardstenen stoep.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de rijk geornamenteerde bakstenen lijstgevel in eclectische stijl.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in de markante en gevarieerde zuidelijke gevelwand van de Markt.

Cultuurhistorische criteria

a. de betrokken opdrachtgever en de stadsarchitect, respectievelijk dhr. B.F.D. Philips en dhr. A.M.A. Gulden.

Terug

Markt 7-7a, woonhuis op een kaart getoond.
?>