Marten van Rossemsingel 65 - 83, complex van 10 woonhuizen

Adres: Marten van Rossemsingel 65 - 83 , Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 HB Zaltbommel
Straat + huisnummer: Marten van Rossemsingel 65 - 83
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie H, nr. 1497

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing:10 januari 2006

Oorspronkelijke functie: complex van 10 woonhuizen
Huidige functie: complex van 10 woonhuizen

Bouwjaar: 1916
Architect: -
Bouwstijl: neorenaissance

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 1997/november 2004
Datum foto’s: november 2004

Bronnen: bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel van Maarten van Rossemsingel 65 t/m 83 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Marten van Rossemsingel 65 - 83 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het complex bestaat uit een rij van tien kleine, bakstenen woningen en werd in 1916 in opdracht van Woningstichting Onderlinge Hulp gebouwd. Het complex ligt net buiten de singel, aan de zuidzijde van de stad. De woningen in neorenaissance stijl behoorden tot de eerste uitbreiding buiten de oude stad.

Plattegrond en opbouw

Het complex is gebouwd op rechthoekige plattegrond en is symmetrisch van opzet. Van de tien woningen hebben de hoekpanden en twee woningen in het middengedeelte licht uitspringende trapgevels. De overige woningen hebben een gebroken kap met dakkapellen. De woningen hebben één bouwlaag onder een gebroken kap, waarbij de nokrichting evenwijdig op de voorgevel staat. Achter de trapgevels bevindt zich een steekkap. De kozijnen, raampartijen en deuren zijn in gebroken wit met signaalblauw uitgevoerd.

Foto van Maarten van Rossemsingel 65 t/m 83 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel omvat tien woningen, waarvan de eerste, de vierde, de zevende en de tiende een trapgevel hebben. De gevel is gemetseld in baksteen in kruisverband. De onderste lagen baksteen zijn met versterkte specie tegen optrekkend vocht gemetseld.
Op de begane grond bevinden zich per woning aan de linkerzijde de vensters en aan de rechterzijde een deur. De woningen met trapgevels hebben één grote vensteropening, waarbij twee enkelruits ramen met bovenlichten in één kozijn zijn gevat. De overige woningen hebben twee vensteropeningen, gescheiden door een muurdam. De moderne ramen zijn enkelruits met daarboven een groot bovenlicht. Onder de vensters bevinden zich geglazuurde tegels als lekdorpels. Boven de vensters zijn anderhalf steens strekken aangebracht. De deuren hebben houten panelen, waarin drie verticaal geplaatste vensters zijn aangebracht. Het bovenlicht van de deur is kleiner dan die van de vensters. De neuten en de onderdorpel van de deuren zijn van hardsteen. Tussen de strekken van deuren en vensters zijn schieters aangebracht.
Op de eerste verdieping hebben de trapgevels één venster, waarbij twee enkelruits ramen met bovenlichten in één kozijn zijn gevat. Dit venster is een verkleinde uitvoering van het benedenvenster. Ook boven deze vensters bevinden zich anderhalf steens strekken; de lekdorpels zijn van baksteen.

Linker zijgevel

De linker zijgevel is blind en in baksteen uitgevoerd. De gevel wordt afgesloten met een boeiboord.

Rechter zijgevel

De rechter zijgevel is blind en in baksteen uitgevoerd. De gevel wordt afgesloten met een boeiboord.

Achtergevel

Van de achtergevel zijn geen andere details bekend dan dat ze beschikt over kleine uitbouwen.

Dak

Alle daken zijn gedekt met rode betonpannen. De woningen met een gebroken kap hebben een doorlopende geprofileerde dakgoot op klossen met direct daarboven een dakkapel met plat dak en twee enkelruits vensters. Aan de achterzijde zijn kleine en grote dakramen in de gebroken kap aangebracht.

Bijgebouwen, stoep en tuin

De woningen hebben een eigen voor- en achtertuin.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de bouw van aaneengeschakelde arbeiderswoningen in neorenaissance stijl, kenmerkend voor de periode van rond 1910.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering aan de singel;
b. de hoge authenticiteit.

Cultuurhistorische criteria

a. de functie van sociale woningbouw.

Terug

Marten van Rossemsingel 65 - 83, complex van 10 woonhuizen  op een kaart getoond.
?>