Lees pagina voor

Nieuwstraat 19, woonhuis

Adres: Nieuwstraat 19, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 EV Zaltbommel 
Straat + huisnummer: Nieuwstraat 19
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 1934

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 22 augustus 2006

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis/kantoorruimte

Bouwjaar: tweede helft 19de eeuw
Architect: -
Bouwstijl: voorgevel: neoclassicistisch

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 1997/juni 2004
Datum foto’s: juni 2004

Bronnen: bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan de Nieuwstraat 19 in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Nieuwstraat 19 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand maakt deel uit van de noordelijke gevelwand van de Nieuwstraat en is gelegen tussen een belendend pand aan de linkerzijde (nr. 17) en een identiek pand (nr. 21) waarmee het een eenheid vormt aan de rechterzijde.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op rechthoekige plattegrond en bestaat uit drie bouwlagen met een zolderverdieping. De lijstgevel is drie vensters breed, wit gepleisterd en voorzien van blokgroeven. Tussen de begane grond en de eerste verdieping bevindt zich over de gehele breedte een waterlijst. De gevel sluit boven af met een klassiek hoofdgestel. Over de volle breedte van de voorgevel is een natuurstenen plint aangebracht. De deur is diepblauw geschilderd; de kozijnen zijn in diepblauw met wit uitgevoerd.
Het pand heeft met identiek pand Nieuwstraat 21 een gezamenlijk dak. Het betreft hier een geknikte dakvorm met een vierkant als uitgangspositie, waarbij de binnenliggende dakvlakken een trechter vormen.

Foto van Nieuwstraat 19 in Zaltbommel


Voorgevel

De voorgevel is symmetrisch van opbouw. Op de begane grond bevindt zich rechts een houten paneeldeur, voorzien van traliewerk en krullende versieringen. Het kalf boven de deur is ongeprofileerd; daarboven bevindt zich een halfrond bovenlicht. De onderdorpel en de neuten van de deur zijn van natuursteen. Links naast de deur zijn twee T-schuifvensters met halfronde bogen en hardstenen lekdorpels geplaatst. Boven de vensters en de deur zijn segmentbogen in blokvoeg aangebracht. Onder de vensters zitten rechthoekige spiegels.
Op de eerste verdieping zijn drie licht getoogde T-schuifvensters met hardstenen lekdorpels symmetrisch in de gevel geplaatst. Onder deze vensters zitten rechthoekige spiegels met staande ruit. Boven de vensters bevinden zich strekken in blokvoegpatroon.
Op de tweede verdieping bevinden zich drie licht getoogde T-schuifvensters met hardstenen lekdorpels, in grootte iets kleiner dan de vensters op de eerste verdieping. Onder deze vensters zijn cirkels en krullen aangebracht. Boven de vensters bevinden zich wederom strekken in blokvoegpatroon.
Op de linkerhoek van de voorgevel bevindt zich een hemelwaterafvoer met vergaarbak ter hoogte van de bakgoot van pand Nieuwstraat 17. De voorgevel wordt afgesloten met een klassiek hoofdgestel met architraaf, fries en uitstekende, geprofileerde kroonlijst.

Linker zijgevel

Van de linker zijgevel is slechts een klein gedeelte zichtbaar. De gevel wordt afgesloten met een houten bakgoot. Onder deze bakgoot is een klein vlak bakstenen zichtbaar.

Rechter zijgevel

Het pand staat aan de rechterzijde tegen identiek pand Nieuwstraat 21 aangebouwd.

Achtergevel

De achtergevel is grijs gepleisterd. Van de begane grond zijn geen details beschikbaar. Op de eerste verdieping bevindt zich in de hoek een 6-ruits schuifvenster. Boven de gevelwand is een houten gootlijst zichtbaar.

Dak

Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen. Aan de voorkant bevindt zich in het midden van het gedeelde dak met pand Nieuwstraat 21 een dakkapel met plat dak. In deze dakkapel zitten twee 4-ruits vensters omlijst door drie houten pilasters met spiegel. Op het linker dakvlak is vooraan een gepleisterde schoorsteen met twee betonnen pijpen zichtbaar.

Aanbouw

Aan het linkerdeel van de achtergevel bevindt zich een aanbouw.
De linker zijgevel ervan vormt de rechter zijgevel van een identieke aanbouw aan Nieuwstraat 21.
De rechter zijgevel is grijs gepleisterd. Van de begane grond zijn geen details beschikbaar. Tussen de begane grond en de eerste verdieping is een schieter in de linkerhoek aangebracht. Op de eerste verdieping zit in de rechterhoek een klein rechthoekig venster. De gevelwand wordt afgesloten met een houten gootlijst. In de rechterhoek is een klein stuk hemelwaterafvoer met vergaarbak zichtbaar.
De achtergevel is grijs gepleisterd. Van de begane grond zijn geen details beschikbaar. Op de eerste verdieping zijn twee 6-ruits schuifvensters aangebracht. Op de zolderverdieping zijn twee roosvensters zichtbaar.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de markante hoofdvorm en de neoclassicistische voorgevel.

Stedenbouwkundige criteria

a. het beeldbepalende karakter van het pand in de statige noordelijke gevelwand van de Nieuwstraat.

Cultuurhistorische criteria

a. de indeling van een lage begane grond met hoge woonruimtes daarboven; een bouwtype dat in Zaltbommel verder niet voorkomt.

Nieuwstraat 19, woonhuis op een kaart getoond.