Lees pagina voor

Oliestraat 22-22a, school- en patronaatsgebouw

Adres: Oliestraat 22-22a, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 BB Zaltbommel
Straat + huisnummer: Oliestraat 22-22a
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 2581

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 22 augustus 2006

Oorspronkelijke functie: school- en patronaatsgebouw
Huidige functie: horeca en praktijkruimte

Bouwjaar: 1907
Architect: -
Bouwstijl: -

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 1997/juli 2004
Datum foto’s: juli 2004

Bronnen: bouwdossiers Streekarchief Bommelerwaard (SAB)

Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan de Oliestraat 22 en 22a in Zaltbommel

Kadastrale kaart van Oliestraat 22-22a in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand ligt aan de westzijde van de Oliestraat. Aan de rechterzijde bevindt zich een muur met poortdoorgang naar een voormalig koetshuis. Aan de linkerzijde bevindt zich een open terrein.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op rechthoekige plattegrond (hoofdgebouw) met een uitbouw aan de rechterzijde. Het bestaat uit twee bouwlagen met een zolderverdieping en is in donkere baksteen opgetrokken in kruisverband. Een plint ontbreekt. De deuren zijn donkergroen geschilderd, de kozijnen zijn in geel met donkergroen uitgevoerd.
Het hoofdgebouw heeft een zadeldak, de aanbouw is voorzien van een plat dak. De nok van het hoofdgebouw staat haaks op de voorgevel.

Foto van Oliestraat 22 en 22a in Zaltbommel

Voorgevel (hoofdgebouw)

De voorgevel is symmetrisch van opbouw. Op de begane grond bevinden zich drie vensters met grote kruiskozijnen, bestaande uit twee 3-ruits onderramen met twee 4-ruits bovenlichten. Boven de vensters zijn bakstenen segmentbogen van één steen hoog en bakstenen boogvelden aangebracht. Onder de vensters zit een hardstenen afzaatlijst.
Op de eerste verdieping bevindt zich een tussen rollagen geplaatst breed natuurstenen paneel met de tekst: ‘R.K. ST. JOSEPHSSCHOOL’. Boven het paneel zit een natuurstenen waterlijst, die tevens dienst doet als lekdorpel voor de drie vensters erboven. De drie benedenvensters zijn geplaatst in hoge nissen, aan de bovenzijde afgesloten met bakstenen segmentbogen. De kozijnen hebben 4-ruits ramen met bakstenen bovenlichten die tot in de topgevel reiken. Ter hoogte van de 4-ruits ramen heeft de gevel naar opzij uitkragende schouders die samen met de schuine zijden van de topgevel worden afgedekt door natuurstenen afdekplaten. In de top van de gevel zit een bakstenen rondboognis waarin zich een op een console geplaatste sculptuur van St. Joseph bevindt. Aan weerszijden van deze nis zit een kleiner rondboogvenster. In beide rondboogvensters is in het bovendeel een enkelruits kozijn met halfronde boog aangebracht, het benedendeel bestaat uit een bakstenen spaarveld. Onder de rondboogvensters zit een waterlijst die ter hoogte van de rondboognis overgaat in de console. In de top van de gevel bevindt zich een natuurstenen bekroning met Grieks kruismotief die met een anker aan de nok van het dak bevestigd is.

Voorgevel (aanbouw)

De voorgevel van de aanbouw ligt ten aanzien van de voorgevel van het hoofdgebouw een halve steen naar achteren. Op de benedenverdieping bevindt zich een 8-ruits dubbele paneeldeur met een in vorm gelijk 8-ruits bovenlicht. Onder de paneeldeur zitten natuurstenen neuten en een natuurstenen onderdorpel. Boven de ingang zit een enkelsteens bakstenen segmentboog met siermetselwerk in het boogveld. Rechts van de deur bevindt zich een klein 3-ruits venster met segmentboog en hardstenen lekdorpel. Onder het venster is een jaarsteen aangebracht met opschrift: ‘Anno 1907 den 2den april eerste steen gelegd door F.J. Timmerman, pastoor, A.J. Goldenberg, kapelaan, Joh. Meijer, W.H. van Lier, kerkmeesters’.
Op ca. een halve meter hoogte zit een hardstenen afzaatlijst die van het hoofdgebouw over de volle breedte van de aanbouw doorloopt.

Boven de bakstenen segmentbogen bevindt zich op de eerste verdieping een tussen rollagen geplaatst breed natuurstenen paneel met de tekst: ‘PATRONAAT’. Boven dit paneel zit een natuurstenen waterlijst, die tevens dienst doet als lekdorpel voor de vijf bakstenen rondbogen. De twee rechter rondbogen zijn als blinde nissen uitgevoerd, de drie rechter hebben glas-in-lood ramen. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een bakstenen fries met tandprofiel in siermetselwerk en een houten lijst.

Linker zijgevel (hoofdgebouw)

De eerste bouwlaag is grotendeels blind en grenst voor een deel aan de garage van belendend pand Oliestraat 26. Op de eerste verdieping bevinden zich twee horizontaal geplaatste vensters, aan de bovenzijde afgesloten met bakstenen segmentbogen. De vensters hebben kozijnen met twee tussenstijlen en een vast kalf en bestaan uit drie enkelruits ramen met eenvoudig glas-in-lood en dito bovenlichten. Boven de begane grond en de eerste verdieping zijn in de gevel schieters zichtbaar. De gevelwand sluit aan de bovenzijde af met een eenvoudige houten gootlijst. In de linkerhoek is een hemelwaterafvoer met vergaarbak geplaatst.

Rechter zijgevel (aanbouw)

Het grootste gedeelte van de rechter zijgevel is ruw gepleisterd. In het bovendeel van de gevelwand zijn enkele rijen bakstenen zichtbaar. De gevelwand wordt afgesloten met een houten gootlijst. In de linker bovenhoek van de wand is een klein, afgesloten venster aangebracht. In de wand zijn enkele schieters zichtbaar.

Rechter zijgevel (hoofdgebouw)

In de linkerhoek bevindt zich op de begane grond een deur met bovenlicht. Naast de deur zijn drie vensters met bakstenen segmentbogen geplaatst. De boogvelden zijn met siermetselwerk opgevuld. Tussen de tweede en de derde en tussen de derde en de vierde segmentboog is een schieter zichtbaar. De kozijnen in de vensters bestaan uit twee onderramen en twee 4-ruits bovenlichten. Rechts van de vensters in de rechterhoek is een ijzeren trap naar de vluchtgang op de eerste verdieping aangebracht.
Op de eerste verdieping bevinden zich ter linkerzijde twee horizontaal geplaatste vensters, aan de bovenzijde afgesloten met bakstenen segmentbogen. De vensters hebben kozijnen met twee tussenstijlen en een vast kalf en bestaan uit drie enkelruits ramen met eenvoudig glas-in-lood en dito bovenlichten. In de rechterhoek is een vluchtgang aangebracht. In de bovenwand zijn enkele schieters zichtbaar. De gevelwand sluit aan de bovenzijde af met een eenvoudige houten gootlijst. In de linkerhoek met de aanbouw is een hemelwaterafvoer met twee vergaarbakken geplaatst.

Achtergevel (hoofdgebouw)

In de rechterhoek van de achtergevel bevindt zich een ingang met dubbele deur en een met een plaat dichtgezet bovenlicht. De dubbele deur is voorzien van natuurstenen neuten en een natuurstenen onderdorpel. Boven de ingang zit een enkelsteens bakstenen segmentboog met siermetselwerk in het boogveld. Links van de dubbele deur zijn twee vensters met grote kruiskozijnen aangebracht, bestaande uit twee 3-ruits onderramen met twee 4-ruits bovenlichten. Boven de vensters bevinden zich bakstenen segmentbogen van één steen hoog en bakstenen boogvelden.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie smalle vensters met bakstenen lekdorpels, 4-ruits stolpramen en dubbele met bakstenen dichtgezette bovenlichten onder segmentbogen. Links van de reeks smalle vensters zit een dichtgezet raam, waarvan de anderhalf steens strek nog goed te herkennen is. In de top van de gevel zitten twee rondboogvensters met een enkelruits kozijn met halfronde boog. De gevel wordt afgesloten met een licht geprofileerde lijst.

Achtergevel (aanbouw)

Aan de rechterkant van de begane grond bevindt zich een ingang met een enkele deur met dichtgezet zijpaneel ernaast. Boven de ingang zit een bakstenen segmentboog met daaronder een met siermetselwerk opgevuld boogveld. Boven de segmentboog zijn twee gekoppelde enkelruits rondboogvensters met hardstenen onderdorpels en bakstenen lekdorpels geplaatst. Loodrecht daarboven zijn op de eerste verdieping twee iets grotere gekoppelde enkelruits rondboogvensters met hardstenen onderdorpels en bakstenen lekdorpels zichtbaar. Links van de rondboogvensters zit een klein rechthoekig venster met enkelruits raam.

Dak (hoofdgebouw)

Het zadeldak is gedekt met leien in Maasdekking. Op het rechter dakvlak zijn twee grote, bakstenen schoorstenen geplaatst.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor het pand ligt een licht verhoogde stoep, ingelegd met tegels en bakstenen.

Extra opmerking

  • Alle vensters op de eerste verdieping van het hoofdgebouw zijn voorzien van kunststof rolluiken.
  • De bescherming betreft nadrukkelijk zowel het exterieur als het interieur.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de kenmerkende stijl uit het begin van de 20ste eeuw, met elementen uit de neorenaissance en de neogotiek.

Stedenbouwkundige criteria

a. het beeldbepalende karakter aan de westelijke zijde van de Oliestraat, met de R.K.-kerk en de bijbehorende pastorie als aangrenzende panden.

Cultuurhistorische criteria

a. de oorspronkelijke en nog steeds herkenbare functie van school- en patronaatsgebouw voor de rooms-katholieke gemeenschap.

Oliestraat 22-22a, school- en patronaatsgebouw op een kaart getoond.