Waterstraat 9, woonhuis

Adres: Waterstraat 9, Zaltbommel

Gemeente: Zaltbommel
Postcode + plaats: 5301 AH Zaltbommel
Straat + huisnummer: Waterstraat 9
Naam object: -
Kadastrale aanduiding: gemeente Zaltbommel, sectie A, nr. 3782

Bescherming: gemeentelijk monument
Datum aanwijzing: 22 augustus 2006

Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie:  bedrijfsruimte en woonhuis

Bouwjaar: voorgevel: derde kwart 19de eeuw
Architect: -
Bouwstijl: voorgevel: neoclassicistisch

Beschrijver: M. Witteveen/geactualiseerd door Marinus van Dintel
Datum beschrijving: 1997/september 2004
Datum foto’s: september 2004

Bronnen:

  • G. van Tussenbroek, ‘Onder de daken van Zaltbommel, bouwen en wonen in de historische binnenstad (1350-1650)’, blz. 119.
  • Bouwen en wonen in de historische binnenstad (1350-1650)’,  blz. 119.


 Kadastrale kaart van 2015 van ingetekende perceel aan de Waterstraat 9 in Zaltbommel                                         

Kadastrale kaart van Waterstraat 9 in Zaltbommel (2015)

Historie en ligging

Het pand ligt tussen twee belendende panden in de gesloten westelijke gevelwand van de Waterstraat en heeft gezien de hoogte van de begane grond en de breedte en diepte van het perceel een laatmiddeleeuwse oorsprong. De voorgevelindeling van de begane grond is na 1900 veranderd. Oorspronkelijk bevond de ingang zich rechts in de gevel en links van de ingang zaten twee vensters met 8-ruits ramen.

Plattegrond en opbouw

Het pand is gebouwd op rechthoekige plattegrond. Het is drie bouwlagen hoog onder een schilddak, waarvan de nokrichting haaks op de gevel staat. Het pand heeft een lichtgele, gepleisterde lijstgevel en wordt afgesloten door een kroonlijst met tandlijst. Het pand heeft een lage, zwart gepleisterde plint en een nieuwe hardstenen onderdorpel. De kozijnen en raampartijen zijn gebroken wit van kleur.
De moderne, enkelruits winkeldeur is rood geschilderd.

Foto van Waterstraat 9 in Zaltbommel

Voorgevel

De voorgevel is drie vensters breed en symmetrisch van opbouw. In de loop van de 20ste eeuw is de gevel op de begane grond in grote mate gewijzigd. De vensterindeling is veranderd en gemoderniseerd. Links in de voorgevel is een modern deurkozijn geplaatst, rechts daarnaast bevinden zich twee vensters die middels een zuil en een gezamenlijke, moderne latei met elkaar verbonden zijn. Een overeenkomstige latei is boven de ingang aangebracht. Slechts de 2-ruits bovenlichten boven de twee benedenvensters en de ingang en de ingekorte, rijk gedetailleerde kuifstukken erboven zijn na de aanpassingen behouden gebleven.
Op de eerste verdieping bevindt zich een geprofileerde waterlijst met daarboven drie symmetrisch in de gevel geplaatste vensters met 4-ruits schuiframen met afgeronde bovenhoeken. De geprofileerde houten kozijnen komen iets uit de gevel naar voren en hebben eveneens afgeronde bovenhoeken. Boven elk venster zijn rijk gedetailleerde kuifstukken geplaatst die tot over de vensteromlijsting vallen. Direct boven deze kuifstukken bevindt zich nog een geprofileerde waterlijst.
De drie vensters van de tweede verdieping zijn wat betreft uitvoering gelijk aan die van de eerste verdieping. Ze zijn echter iets kleiner en hebben 6-ruits schuiframen. Ook deze vensters worden aan de bovenzijde bekroond met rijk gedetailleerde kuifstukken.
De gevel wordt afgesloten met een rijk geprofileerde kroonlijst met tandlijst aan de onderzijde. Deze kroonlijst rust op vier gedecoreerde consoles die tussen de kuifstukken zijn geplaatst.

Linker zijgevel:

Het pand staat met de linker zijgevel tegen belendend pand Waterstraat 7 aangebouwd.

Rechter zijgevel

Het pand staat met de rechter zijgevel tegen belendend pand Waterstraat 11 aangebouwd en is even hoog.

Achtergevel

Van de achtergevel zijn geen details beschikbaar.

Dak

Het schilddak is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen.

Bijgebouwen, stoep en tuin

Voor het pand ligt een hardstenen stoep. Aan de rechterkant bevindt zich een stoeppaal, van de linker stoeppaal is alleen de sokkel nog aanwezig. Aan deze kant is een eenvoudig smeedijzeren hek met de voorgevel verbonden.

Bescherming

De bescherming betreft nadrukkelijk zowel het exterieur als het interieur.

Reden van plaatsing

Architectuurhistorische criteria

a. de rijk gedetailleerde neoclassicistische lijstgevel.

Stedenbouwkundige criteria

a. de situering in de markante en gevarieerde westelijke gevelwand van de Waterstraat.

Terug

Waterstraat 9, woonhuis op een kaart getoond.
?>