Lees pagina voor

Subcommissie omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie)

Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe adviescommissie ingesteld in plaats van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit regio Rivierenland (voorheen de Welstandcommissie), namelijk de adviescommissie Fysieke Leefomgeving. Deze adviescommissie bestaat uit twee subcommissies:

Ze adviseren los van elkaar, met dien verstande dat de gemandateerde van de subcommissie Omgevingskwaliteit zitting heeft in de subcommissie Monumenten.

Subcommissie omgevingskwaliteit

De subcommissie Omgevingskwaliteit heeft als doel te voorkomen dat nieuwe bouwwerken en gebouwen de openbare ruimte ontsieren. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen beoordelen ze of het betreffende bouwwerk in strijd is met 'redelijke eisen van welstand'. In dat kader is er een welstandsnota (PDF, 6.3 MB) en zijn er welstandscriteria (PDF, 144.1 kB). Hierin staan de regels waaraan de uitstraling van een bouwwerk moet voldoen. Voor bepaalde delen van de gemeente geldt een beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van de welstandsnota.

Het Gelders Genootschap voert het welstandstoezicht in onze gemeente uit. In de adviescommissie Fysieke Leefomgeving dan wel in de subcommissie Omgevingskwaliteit geven zij een onafhankelijk advies aan het college op basis van de vastgestelde welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan.

De commissievergadering vindt eenmaal per maand plaats in het gebouw van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) aan de J.S. de Jongplein 2, 4001 WG te Tiel.

Daarnaast zijn er wekelijks vergaderingen waarin onder mandaat een advies wordt gegeven. Dat betekent dat de rayonarchitect namens de Commissie plannen beoordeelt:

Planning vergaderingen 2024

De vergaderingen zijn op dinsdagen van 9.30 uur tot 14.00 uur

Datum Locatie
9 januari Maasdriel
16 januari Zaltbommel
23 januari Maasdriel
30 januari Zaltbommel
6 februari Maasdriel
13 februari Zaltbommel
20 februari Maasdriel
27 februari Zaltbommel
5 maart Maasdriel
12 maart Zaltbommel
19 maart Maasdriel
26 maart Zaltbommel
2 april Maasdriel
9 april Zaltbommel
16 april Zaltbommel
23 april Maasdriel
30 april Zaltbommel
7 mei Maasdriel
14 mei Zaltbommel
21 mei Maasdriel
28 mei Zaltbommel
4 juni Maasdriel
11 juni Zaltbommel
18 juni Maasdriel
25 juni Zaltbommel
2 juli Maasdriel
9 juli Zaltbommel
16 juli Zaltbommel
23 juli Maasdriel
30 juli Zaltbommel
6 augustus Maasdriel
13 augustus Zaltbommel
20 augustus Maasdriel
27 augustus Zaltbommel
3 september Maasdriel
10 september Zaltbommel
17 september Maasdriel
24 september Zaltbommel
1 oktober Maasdriel
8 oktober Zaltbommel
15 oktober Zaltbommel
22 oktober Maasdriel
29 oktober Zaltbommel
5 november Maasdriel
12 november Zaltbommel
19 november Maasdriel
26 november Zaltbommel
3 december Maasdriel
10 december Zaltbommel
17 december Maasdriel
24 december Zaltbommel


Vooroverleg

Wilt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf op onderdelen laten beoordelen? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen. De ODR denkt dan mee over uw plan en beoordeeld namens de gemeente of uw plan kans van slagen heeft. Lees meer over het aanvragen van een vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website).

Als u een vooroverleg (schetsplan) of aanvraag omgevingsvergunning indient, zet de behandelaar van uw plan dit op de agenda voor een van de vergaderingen. Wilt u de behandeling van uw plan bijwonen? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier. Wij nodigen u dan hiervoor uit.

Meer informatie

Ga naar onderstaande websites voor meer informatie over de omgevingsvergunning: