Lees pagina voor

Vergunning lozen op riolering door bedrijven

Bedrijven die bedrijfsafvalwater lozen, moeten hiervoor een omgevingsvergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater aanvragen bij de gemeente.

Wat moet u doen?

Kosten voor afvalwaterbeheer

De kosten van een vergunning voor afvalwaterbeheer vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over afvalwaterbeheer?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De ODR beoordeelt en adviseert over uw vergunning namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.
De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl.