Heeft u een voorwerp verloren? Doe direct online aangifte bij de gemeente met uw DigiD of burgerservicenummer (BSN).

Online aanvragen

Identiteitsbewijs verloren

Verlies of (vermoedelijke) diefstal van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart?
Om aangifte van vermissing te kunnen doen heeft u gegevens van uw identiteitsbewijs nodig waarover uw gemeente beschikt. Neem hiervoor contact op met uw woongemeente. Doe direct aangifte van vermissing bij de politie. Maak daarna een afspraak bij de gemeente en vraag een nieuw identiteitsbewijs aan.
De vermissing van een verblijfsdocument meldt u bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst.

Geef diefstal aan bij de politie

Diefstal blijft een zaak van de politie. Vermoedt u dat uw eigendom is gestolen? Dan doet u aangifte bij de politie.