Lees pagina voor

Agenda (natuur)activiteiten en werkgroepen

Verschillende werkgroepen en organisaties organiseren allerlei activiteiten in en voor het veelzijdige landschap van Zaltbommel.

Natuurwacht Bommelerwaard

De Natuurwacht Bommelerwaard is sinds 1975 actief om natuur en landschap te behouden en beschermen. De vereniging houdt zich bezig met allerlei 'groene' zaken in de Bommelerwaard. Dit doen ze bijvoorbeeld door beheer van natuurgebied ´De Kloosterwiel´ en de kruidentuin in de binnenstad van Zaltbommel. Vrijwilligers zijn via werkgroepen en klankbordgroepen betrokken bij ruimtelijke plannen.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor het cultuurlandschap in samenwerking met andere partijen en met hulp van vrijwilligers. In Zaltbommel wordt bijvoorbeeld leefgebied van Patrijzen vergroot, grondeigenaren krijgen advies om biodiversiteit te versterken en er is een klompenpad ontwikkeld.

IVN natuureducatie

IVN natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen ze met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. IVN ondersteunt de aanleg van groene schoolpleinen en groene bedrijventerreinen en organiseert activiteiten en (online) cursussen voor biodiversiteit en landschap.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert groen erfgoed in Nederland. In de Bommelerwaard beheert Staatsbosbeheer meerdere gebieden met natuur en erfgoed. Er is volop ruimte voor recreatie en er worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud zoals excursies met de boswachter of natuurexpedities bij Slot Loevestein.

De Capreton

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’ wil bewoners in onze regio (boeren, burgers en buitenlui) medeverantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het landschap in de Bommelerwaard.

Gonzend Rivierenland

Hierin werken we met acht gemeenten in onze regio samen met de Fruitmotor en andere gebiedspartners aan het biodiverser, klimaatbestendiger, mooier en vitaler maken van ons rivierenlandschap.

Bezoekers en NME centrum De Grote Rivieren

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren verstrekt informatie over het landschap, de natuur en de historie van het rivierengebied. In het bezoekerscentrum kunt u terecht voor permanente tentoonstellingen, voor tijdelijke exposities en voor wandel- en fietsroutes in de omgeving.
Daarnaast is De Grote Rivieren hèt educatiecentrum voor scholen in de omliggende gemeenten waaronder onze gemeente. Leerkrachten kunnen bij het bezoekerscentrum terecht voor lesmateriaal en voor rondleidingen van schoolklassen. Ook organiseert het centrum (naschoolse) activiteiten voor kinderen of volwassenen.