Vuurwerkoverlast? Meld het hier!

Lees pagina voor

Biodiversiteitsplan

Het doel van het opstellen van een biodiversiteitsplan is het inzichtelijk maken van de huidige natuurwaarden (de aanwezigheid van verschillende planten- en diersoorten) in de hele gemeente. Daarnaast maken we voor de gehele gemeente inzichtelijk hoe we natuurwaarden kunnen verbeteren en willen we met dit plan biodiversiteit in het beleid (laten) opnemen.

Biodiversiteitsplan 

Onze gemeente vindt het belangrijk om natuur en biodiversiteit binnen onze gemeente te versterken. Daarom hebben wij Ecologisch adviesbureau Viridis gevraagd een biodiversiteitsplan op te stellen. Het biodiversiteitsplan bestaat onder andere uit een natuurwaardenkaart waarin de huidige natuurwaarden en de kansen en mogelijkheden voor de natuur worden weergegeven.
 

Natuurwaardenkaart

In de natuurwaardenkaart staan de huidige natuurwaarden in onze gemeente per gebied. Als basis voor de kaart gebruiken we bestaande waarnemingen van planten- en diersoorten, aangevuld met onderzoek. Ambassadeurssoorten worden gekoppeld aan de natuurwaardenkaart en vertegenwoordigen de diverse ecosystemen en de te nemen maatregelen in de gemeente.

Beleid en samenwerking

Wij willen de kennis die in onze gemeente aanwezig is graag in de natuurwaardenkaart meenemen. Inwoners en verschillende (natuur) organisaties hebben al ideeën over kansen om natuurwaarden in de gemeente te verhogen. Zelf kunt u meedoen door uw ideeën in te vullen op deze interactieve kaart. U vindt de interactieve kaart op de pagina Biodiversiteit - zelf meedoen. Daarnaast overleggen we regelmatig met verschillende natuur- en landschapsorganisaties zoals de Natuurwacht Bommelerwaard, Staatsbosbeheer en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Planning opstellen biodiversiteitsplan

We zijn in januari 2021 gestart met het opstellen van het biodiversiteitsplan. We verwachten in de eerste helft van 2023 het plan af te ronden.

Meer informatie over biodiversiteit