Lees pagina voor

Biodiversiteitsplan

In januari stelde de raad het Biodiversiteitsplan Zaltbommel (Deze link gaat naar een externe website) vast. Het doel van het biodiversiteitsplan is het behoud, herstel en de vergroting van de biodiversiteit in de gemeente.

Hoe werken we aan de biodiversiteit?

In het Biodiversiteitsplan maakten we inzichtelijk hoe het momenteel is gesteld met de biodiversiteit in onze gemeente. Verder zijn maatregelen geformuleerd per leefgebied en (gids)soort om de biodiversiteit te behouden, herstellen of versterken. Daarnaast is een Uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit 2024-2027 (Deze link gaat naar een externe website) opgenomen en een Handreiking Natuurinclusief (Deze link gaat naar een externe website) ontwikkelen en bouwen.

Samenwerking verhogen natuurwaarden

Wij willen de kennis die in onze gemeente aanwezig is graag in de natuurwaardenkaart meenemen. Inwoners en verschillende (natuur) organisaties hebben al ideeën over kansen om natuurwaarden in de gemeente te verhogen. Zelf kunt u meedoen door uw ideeën in te vullen op deze interactieve kaart. U vindt de interactieve kaart op de pagina Biodiversiteit - zelf meedoen. Daarnaast overleggen we regelmatig met verschillende natuur- en landschapsorganisaties zoals de Natuurwacht Bommelerwaard, Staatsbosbeheer en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Meer informatie over biodiversiteit