Meepraten over de warmtetransitie bij de Energiekring Warmte!

Nederland wil in 2050 CO2 neutraal zijn, daarom maken we op den duur een overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Warmte halen we dan bijvoorbeeld uit hernieuwbaar gas, aardwarmte of uit oppervlakte water. In de Energiekring Warmte praten inwoners van de gemeente mee over deze overgang.

Wat doen we?

Wij stellen momenteel een Transitievisie Warmte (TVW) op. In dit document staat hoe de gemeente de kernen en wijken van het aardgas af wil halen. De deelnemers van de Energiekring Warmte praten samen over de verschillende warmte-mogelijkheden en over wat dat betekent voor de inwoners. Daarmee leveren zij input voor de TVW en adviseren zij de gemeente, vanuit bewonersperspectief. Daarnaast denken ze samen na over de mogelijkheden die ze zelf hebben om stappen te zetten in de richting van een aardgasvrij huis.

Voor wie?

De Energiekring Warmte is bedoeld voor inwoners van de gemeente Zaltbommel. Technische kennis is geen vereiste om mee te doen! Er zijn binnen de energiekring drie werkgroepen: Techniek & onderzoek, Samenwerking met de gemeente en Communicatie. In dit artikel in de Bommelerwaardgids vertellen drie deelnemers waarom zij deelnemen aan de Energiekring.

Hoe kunt u ons bereiken?

Wilt u meer weten of deelnemen? Gebruik dan het Inschrijfformulier om aan te geven dat u behoefte heeft aan meer informatie. U mag ook een e-mail sturen naar info@energiekringzaltbommel.nl.
Voor meer informatie en alle verslagen zie www.energiekringzaltbommel.nl.

Het Groene Huis

Het Groene Huis is de thuisbasis voor zowel de Energiekring Warmte als de Energiekring Waterstof. Hier kunnen de leden van de Energiekringen (op veilige afstand) vergaderen, videobellen of in alle rust zaken uitwerken.
En dat is ook precies waarom de gemeente Zaltbommel Het Groene Huis heeft opgestart; om een thuisbasis te bieden aan duurzame bewonersorganisaties en ondernemers. Ook bezig met duurzaamheid, energietransitie of circulair ondernemen en op zoek naar een fijne werk- en ontmoetingsplek? Kijk op de pagina van Het Groene Huis.

?>