Lees pagina voor

Meepraten over de warmtetransitie

Nederland wil in 2050 CO2 neutraal zijn, daarom maken we op den duur een overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Warmte halen we dan bijvoorbeeld uit hernieuwbaar gas, aardwarmte of uit oppervlakte water. In de Energiekring Warmte praten inwoners van de gemeente mee over deze overgang.

Wat doen we?

De gemeente heeft een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. In dit document staat hoe de gemeente de kernen en wijken van het aardgas af wil halen. De deelnemers van de Energiekring Warmte hebben gesproken over de verschillende warmte-mogelijkheden en over wat dat betekent voor de inwoners. Daarmee hebben zij input geleverd voor de TVW, vanuit bewonersperspectief. Daarnaast denken ze samen na over de mogelijkheden die ze zelf hebben om stappen te zetten in de richting van een aardgasvrij huis.

Voor wie?

De Energiekring Warmte is bedoeld voor inwoners van de gemeente Zaltbommel. Technische kennis is geen vereiste om mee te doen! In dit artikel in de Bommelerwaardgids (Deze link gaat naar een externe website) vertellen drie deelnemers waarom zij deelnemen aan de Energiekring.

Hoe kunt u ons bereiken?

Wilt u meer weten of deelnemen? Mail dan naar duurzaamheid@zaltbommel.nl.

Het Groene Huis

Het Groene Huis heeft gediend als thuisbasis voor zowel de Energiekring Warmte als de Energiekring Waterstof. En dat is ook precies waarom de gemeente Zaltbommel Het Groene Huis heeft opgestart; om een thuisbasis te bieden aan duurzame bewonersorganisaties en ondernemers. Ook bezig met duurzaamheid, energietransitie of circulair ondernemen en op zoek naar een fijne werk- en ontmoetingsplek? Kijk op de pagina van Het Groene Huis.