In verband met de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal domein denkt mee en geeft advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het gevoerde en te voeren beleid binnen het sociaal domein. Met het sociaal domein bedoelen we hier de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij hebben ook tot taak het college te informeren over knelpunten of ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie om het college op een goede manier te kunnen adviseren.

Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Wat kan de adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.

Welke adviezen gaf de Adviesraad Sociaal Domein al aan de gemeente?

We hebben advies gegeven over onder andere de Zes O’s (beleidsnota sociaal domein), het minimabeleid Bommelerwaard, beleidsplan positief gezond en we volgen de inkoop van zorgaanbieders binnen de jeugdwet en de wmo.

Heeft u een vraag of idee voor de Adviesraad?

Wij horen graag uw mening en ideeën. Stuur ons gerust een mail via adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. U bent natuurlijk ook welkom een vergadering bij te wonen. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

Komende vergaderdata 2020

  • 8 september
  • 13 oktober
  • 1 december

Wilt u een vergadering van de Adviesraad bijwonen? Meldt u dan van te voren per mail aan via vbertens@zaltbommel.nl.

Wie zitten er op dit moment in de Adviesraad Sociaal Domein?

Op dit moment bestaat de adviesraad uit 10 leden inclusief de voorzitter en zonder de ambtelijk secretaris. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en interesses. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Lid Landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van landelijke ontwikkelingen, zijn we lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel informeert adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen, nieuws en nieuwe inzichten.

Zo nodig neemt de Adviesraad deel aan de bijeenkomsten van het Netwerk. In het regionale Netwerk Wmo-raden Rivierenland worden regionale ontwikkelingen gedeeld en besproken.

Kort nieuws uit de laatste vergadering

Geplaatst op maandag 31 augustus 2020

Hieronder leest u een kort verslag van de laatste vergadering (28 juli) van de Adviesraad Sociaal Domein.

Vragenlijst welzijn Bommelerwaard

Gemeente Zaltbommel en Maasdriel voeren onderzoek uit onder de inwoners van deze gemeentes. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst over het welzijn van de inwoner. De Adviesraad heeft de vragenlijst vooraf van feedback voorzien. Elke inwoner kan de vragenlijst invullen tot en met 6 september en duurt ongeveer 10 minuten.

Personen verward gedrag

Ook afgelopen vergadering van de Adviesraad stond in het teken van personen met verward gedrag. Samen met de vertegenwoordigers van de gemeente is de Adviesraad in gesprek gegaan over de Bommelerwaarde werkwijze van personen met verward gedrag en het uitgebrachte advies van de Adviesraad.

De verwarde man, die voorheen in Gameren angst zaaide onder zijn buren, zorgt nu in zijn nieuwe woonplaats in Groningen voor veel onrust. Naar aanleiding hiervan was Adviesraadlid en voorzitter Leen van leersum op gesprek bij RTL Noord. Het gesprek is terug te luisteren op de website van RTVNoord.

Herrijking beleid sociaal domein 6 O’s

Het beleidsplan sociaal domein waarin de thema’s opvoeding, ontwikkeling, ontspanning, ontmoeten, ondersteunen en ontzorgen centraal staan wordt aankomende maanden herrijkt naar een aangepast beleidsplan sociaal domein. In een uitleg over het beleidsplan de 6 O’s geven wij u meer informatie.