Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal  Domein komt op voor de belangen van inwoners die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De adviesraad volgt de ontwikkeling van het beleid van de gemeente en is alert op ontwikkelingen en knelpunten van dit beleid in de praktijk.

1. Wat kan de adviesraad Sociaal Domein voor u betekenen?

Wij geven op basis van uw input en onze ervaringen en inzicht gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.
Meer over de Wmo en Jeugdwet leest u op de pagina over Wmo en Jeugdwet.

2. Welke adviezen gaf de Adviesraad Sociaal Domein al aan de gemeente?

Wij brachten onder andere adviezen uit aan het college van B&W over de Regiovisie Beschermd Wonen en over de samenvoeging van de cliëntenraden en adviesraden van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. En we volgen de inkoop van Jeugdzorg en het Veiligheidshuis op de voet.

3. Ik heb een vraag of een idee voor de Adviesraad Sociaal Domein

Wij horen graag uw mening en ideeën! U bereikt de Adviesraad Sociaal Domein door een mail te sturen naar adviesraad@zaltbommel.nl of op kantoortijden via 14 0418. Ook bent u altijd welkom bij een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein.

Vergadering bijwonen?

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen?  Neem dan contact met ons op via 14 0418.

De vergaderdata voor 2018 zijn:

 • 27-02-2018
 • 03-04-2018 (om 17.00 uur)
 • 29-05-2018
 • 10-07-2018
 • 04-09-2018
 • 16-10-2018
 • 27-11-2018

4. Ik heb een klacht over mijn persoonlijke situatie

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Zaltbommel. We kunnen geen individuele belangen behartigen. Als u een klacht heeft over uw persoonlijke situatie of bezwaar wilt maken, neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Zaltbommel via telefoonnummer 14 0418.

5. Wie zitten in de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 8 leden inclusief een voorzitter. De adviesraad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die de aandachtsvelden volgen waar de gemeente zorg voor draagt. Lees meer over ons op de pagina over de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Leden adviesraad Wmo

vlnr: Leen van Leersum, Heleen van der Heide, Henk Diependaal (geen lid meer), Gerda Koekkoek, Anneke Boerma, Jan Koerts, Martin van Bergeijk, Corine Rademaker (foto: Bas Moerman)

6. Actief lid van Netwerk Wmo-raden Rivierenland

"Om te leren van elkaar en goed op de hoogte te blijven van regionale ontwikkelingen, zijn we actief lid van het Netwerk Wmo Raden Rivierenland. De Wmo-adviesraden van verschillende gemeenten komen regelmatig bijeen om bij te praten."

7. Kort nieuws uit de laatste vergadering

Geplaatst op dinsdag 20 november 2018

Het College van B&W is op 6 november 2018 akkoord gegaan met de benoeming van 6 nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

De adviesraad bestaat nu uit de volgende personen (op alfabetische volgorde):

 • Corine Rademaker
 • Gerda Koekkoek
 • Hannelore Hoogeveen
 • Heleen van der Heide
 • Ingeborg Mussche
 • Jacco Wijhe
 • Jan Koerts
 • Leen van Leersum
 • Leny Louwerse
 • Liesbeth Sluijter-Duits
 • Yasmina El Mallaly

Op 27 november is de eerste vergadering van de Adviesraad in de nieuwe samenstelling. Kennismaking, voorkeur voor aandachtsvelden en onderlinge taakverdeling staan dan op de agenda.

Advies Verordening Wmo en Jeugd

Het advies op de adviesaanvraag Verordening WMO en Jeugd 2019 wordt vastgesteld door de Adviesraad. Dit advies wordt ingediend bij- en besproken door het College van B&W en is onderdeel van de bespreking en vaststelling van de nieuwe verordening door de gemeenteraad Zaltbommel in december 2018. In hoofdlijn vindt de Adviesraad het voorstel van de gemeente goed. Zij benadrukt in haar reactie (opnieuw) de toegankelijkheid voor informatie en aanvragen goed te regelen. Goede dienstverlening en ondersteuning voor inwoners is waar het om draait. De Adviesraad stelt voor om in een verkorte versie het aanvraagproces te beschrijven.

Advies op de conceptverordening Adviesraad Sociaal Domein

Het advies wordt voorbereid door Gerda Koekkoek en Leen van Leersum. Het concept is in een extra vergadering van de Adviesraad op 13 november besproken en vastgesteld. In deze verordening zijn onder meer doelstelling, de taken en bevoegdheden en de ambtelijke ondersteuning van de Adviesraad per 1 januari 2019 beschreven.