Openbare zitting centraal stembureau over kandidatenlijsten

Geplaatst op maandag 22 januari 2018

Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur houdt het centraal stembureau op het gemeentekantoor een openbare zitting over de geldigheid en de nummering van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Dat maakt de voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester Rehwinkel, bekend.

Tijdens deze zitting beslist het centraal stembureau over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten

  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten

  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en

  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten

De exacte formulering leest u in de officiële bekendmaking (PDF, 280.5 kB).