Gezocht: nieuwe leden voor de adviesraad Sociaal Domein

Geplaatst op dinsdag 4 september 2018

De adviesraad Sociaal Domein (nu nog adviesraad Wmo en Jeugdwet) zoekt versterking!

Iets voor u?

De adviesraad zoekt enthousiaste inwoners van de gemeente Zaltbommel, zowel uit de stad als de dorpen, jong en oud, die vanuit hun eigen ervaring of beroep mee willen doen en denken over allerlei onderwerpen binnen het sociale domein.

Wat houdt het in?

Elke zes weken komt de adviesraad bij elkaar om te vergaderen. Hiervoor krijgt u een vergoeding van ongeveer 80 euro. Gemiddeld bent u zo’n vier tot zes uur per maand bezig met de adviesraad. De werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van bijeenkomsten, lezen van stukken, contacten onderhouden en het opstellen van adviezen.

Wat vindt de adviesraad belangrijk?

  • leden met verschillende (culturele) achtergronden
  • leden met ervaring met het gebruik van voorzieningen (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet)
  • goed contact kunnen leggen met de samenleving
  • goed kunnen luisteren
  • in kunnen leven in situaties maar ook kunnen relativeren
  • goed kunnen werken in een team

Meer informatie en reageren?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de adviesraad of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pam Rolink (ambtelijk secretaris) via adviesraad@zaltbommel.nl of bel 14 0418. U kunt ook een kijkje nemen op de pagina van de Adviesraad

Wilt u de adviesraad Sociaal Domein komen versterken? Stuur dan vóór 2 oktober uw motivatiebrief en cv naar Leen van Leersum, voorzitter van de adviesraad via adviesraad@zaltbommel.nl.

Over de adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad Sociaal Domein denkt mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein aan het college van burgemeester en wethouders. Ze oefent dus invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt over de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ze volgt daarvoor lokale maar ook landelijke ontwikkelingen. Uiteindelijk adviseert de adviesraad over het gehele sociale domein.