Nieuws uit laatste vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein

Geplaatst op dinsdag 20 november 2018

Het College van B&W is op 6 november 2018 akkoord gegaan met de benoeming van 6 nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

De adviesraad bestaat nu uit de volgende personen (op alfabetische volgorde):

 • Corine Rademaker
 • Gerda Koekkoek
 • Hannelore Hoogeveen
 • Heleen van der Heide
 • Ingeborg Mussche
 • Jacco Wijhe
 • Jan Koerts
 • Leen van Leersum
 • Leny Louwerse
 • Liesbeth Sluijter-Duits
 • Yasmina El Mallaly

Op 27 november is de eerste vergadering van de Adviesraad in de nieuwe samenstelling. Kennismaking, voorkeur voor aandachtsvelden en onderlinge taakverdeling staan dan op de agenda.

Advies Verordening Wmo en Jeugd

Het advies op de adviesaanvraag Verordening WMO en Jeugd 2019 wordt vastgesteld door de Adviesraad. Dit advies wordt ingediend bij- en besproken door het College van B&W en is onderdeel van de bespreking en vaststelling van de nieuwe verordening door de gemeenteraad Zaltbommel in december 2018. In hoofdlijn vindt de Adviesraad het voorstel van de gemeente goed. Zij benadrukt in haar reactie (opnieuw) de toegankelijkheid voor informatie en aanvragen goed te regelen. Goede dienstverlening en ondersteuning voor inwoners is waar het om draait. De Adviesraad stelt voor om in een verkorte versie het aanvraagproces te beschrijven.

Advies op de conceptverordening Adviesraad Sociaal Domein

Het advies wordt voorbereid door Gerda Koekkoek en Leen van Leersum. Het concept is in een extra vergadering van de Adviesraad op 13 november besproken en vastgesteld. In deze verordening zijn onder meer doelstelling, de taken en bevoegdheden en de ambtelijke ondersteuning van de Adviesraad per 1 januari 2019 beschreven.