Negen lintjes in Zaltbommel

Geplaatst op vrijdag 26 april 2019

Vanochtend was het weer tijd voor de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Rehwinkel zette negen inwoners van onze gemeente in het zonnetje.

Tijdens de Algemene gelegenheid overhandigde burgemeester Rehwinkel aan negen inwoners een lintje. De inwoners ontvingen de Koninklijke Onderscheiding in de Sint-Maartenskerk in aanwezigheid van familie, vrienden en medebestuursleden.

Hier volgt een overzicht in alfabetisch volgorde van de gedecoreerde inwoners:

 • De heer J. (Hans) van den Bogerd uit Gameren ontving zijn Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van den Bogerd was van 1997 tot 2018 zeer actief als kerkvoogd en ouderling-kerkrentmeester in de Hervormde Gemeenten van Bruchem en Gameren. Ook was decorandus als vrijwilliger in de rol van coördinator betrokken bij de nieuwbouw van het kerkelijk centrum Elim in Gameren. Daarnaast is hij sinds 2010 penningmeester van de Stichting Overlegorgaan Ouderen Kerkwijk (SOOK). SOOK is een koepelorganisatie die activiteiten voor ouderen organiseert in de dorpskernen Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen, Gameren, Nieuwaal en Bern. Ook zet decorandus als mede initiatiefnemer zich vanaf 2009 met hart en ziel in om een hospice te realiseren in de Bommelerwaard.
   
 • De heer H.J. (Henk-Jan) de Haan uit Brakel ontving zijn Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau omdat hij zeer actief was in verschillende schoolbesturen. Hij is begonnen als bestuurder voor de Willem van Oranjeschool in Brakel en daarna vervulde hij een belangrijke rol in de oprichting van de Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB), bestaande uit zes scholen in de Bommelerwaard. Hij is een betrokken bestuurder met hart voor de kinderen, leerkrachten en het onderwijs. Voor de SCOB is decorandus nog steeds zeer actief om scholen toekomstbestendig te maken en verder te helpen in hun ontwikkeling. Daarnaast was de heer De Haan actief als ouderling voor de Nederlands Hervormde kerk en organiseerde hij een buitenlandse werkvakantie naar Kenia voor de jeugd.
   
 • De heer J.H. (Jan) van Heusden uit Aalst ontving een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van 1984 tot 2001 was de heer Van Heusden bestuurslid van CBS de Burcht in Aalst. Mede dankzij de inzet van decorandus is het christelijk basisonderwijs in Aalst behouden. Daarnaast was decorandus vanaf 1988 vrijwilliger bij zangvereniging Togido en zat hij een aantal jaren in het bestuur, onder andere als voorzitter. Daarnaast verricht decorandus allerlei hand-en-spandiensten voor Togido. Van 2008 tot heden is de heer Van Heusden actief bij de Hervormde Gemeente Aalst. Onder andere als kerkrentmeester. De werkzaamheden daarvoor waren onder andere het beheren van de kerkelijke gebouwen, groenonderhoud en contracten opstellen voor het beheer van de landerijen. Decorandus heeft ook veel werk verricht bij de nieuwbouw van de consistorie in 2011-2012.
   
 • De heer J.J. (Jan) Huisman en zijn echtgenote mevrouw J.C. (Janny) Huisman-van Oosterom uit Bruchem ontvingen beide een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit echtpaar is de drijvende kracht achter de jaarlijkse rommelmarkt en de maandelijkse verkoop van ingeleverde goederen in Bruchem. Beiden zijn sinds 1987 nauw betrokken bij het reilen en zeilen. De opslag van bijna alle goederen is in de schuur van het echtpaar, die zij geheel belangeloos beschikbaar stellen. Zij zijn het hele jaar door actief bij het innemen van de spullen. Mevrouw Huisman zorgt dat er koffie is bij de verkoopdagen, verwent de vrijwilligers met frikadellen, coördineert het sorteren van de kleding, knapt spullen op en maakt kaarten voor de verkoop. De heer Huisman is ook enkele jaren voorzitter van de activiteitencommissie geweest die de rommelmarkt organiseert en was jarenlang webmaster van de website van de rommelmarkt. Daarnaast is de heer Huisman sinds 2002 voorzitter van de Stichting tot exploitatie en beheer van het kerkelijk Centrum en Mortuarium in Bruchem en sinds 1990 actief als onder andere ouderling en diaken bij de Hervormde gemeente Bruchem.
   
 • De heer A.C.J. (Sascha) van Oostrom uit Zaltbommel ontving een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Oostrom is al vanaf zijn jeugd betrokken bij Pokrof. Pokrof is een Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus binnen de Rooms Katholieke Kerkprovincie van Nederland. Decorandus ging vroeger met zijn moeder mee om diensten te houden, de priesters te assisteren en lezingen te geven. Decorandus was lid van koren in Eindhoven, Best en Utrecht en geeft vanaf 2010 nog 2 à 3 lezingen per jaar voor Pokrof. Van 1980 tot 1988 was decorandus bestuurslid van de Landelijke Oudervereniging voor Katholiek Onderwijs. Van 1990 tot 1994 was decorandus voorzitter van Stichting Orion, van 1992 tot 1994 secretaris van het Rode Kruis, afdeling Bommelerwaard en van 1995 tot 2004 lid van de parochievergadering van de Sint Martinus parochie. Deze vergadering fungeerde als klankbord en denktank voor het parochiebestuur. Decorandus was ook 13 jaar voorzitter van de postzegelvereniging. Thans is de heer Van Oostrom lid van het bestuur van de Raad van Kerken, brengt soms nog maaltijden van Tafeltje Dekje rond, organiseert lezingen voor het wijkplatform en is sinds 2013 lid van wijkplatform De Vergt. Daarnaast is decorandus bijna 25 jaar mantelzorger van zijn echtgenote.
   
 • De heer J.L.M. (Jacques) Schwartz uit Zaltbommel ontving een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat hij een maatschappelijk betrokken inwoner van Zaltbommel is. Decorandus was bijna 30 jaar actief voor de Historische Commissie onder andere als voorzitter. Hierbij was hij verantwoordelijk voor een aantal publicaties en boeken en de inrichting van de permanente expositie over de technische historie van de afvalwaterzuivering in Dokhaven in Rotterdam. De heer Schwartz kenmerkt zich door een kritische, proactieve, verbindende en constructieve houding. Door zijn inzet voor de vereniging heeft hij een belangrijke en enthousiasmerende rol gespeeld in de kennisoverdracht op het gebied van afvalwaterzuivering. Hierdoor waren de waterprofessionals beter in staat om in Nederland te zorgen voor schoon water en een gezonder leefklimaat. Decorandus geeft nog altijd water & dijklessen op scholen. Decorandus was ook 9 jaar redacteur van het blad Neerslag. Daarnaast is decorandus chauffeur en coördinator van de buurtbus, vervoersvrijwilliger voor Stichting Welzijn Bommelerwaard en de parochie. Ook was decorandus negen jaar klusjesman voor de Franciscus basisschool.
   
 • De heer J. (Jan) Treffers uit Aalst ontving een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat hij  een zeer actief vrijwilliger is bij voetbalvereniging Roda Boys in Aalst. Een grote voetbalvereniging die op het hoogste niveau binnen de regio speelt. Het is een belangrijke vereniging in Aalst en omstreken. Decorandus is vrijwilliger op allerlei gebied. Hij zorgt voor goede velden, helpt mee met verbouwingen en verzorgt allerlei hand-en-spandiensten. Daarnaast is de heer Treffers vrijwilliger bij het opgeruimd houden van de Neswaarden Decorandus is ook altijd bereid bij de Neswaarden en bij Roda Boys te helpen bij diverse klussen. Op die manier heeft hij veel kosten bespaard voor Roda Boys en de Neswaarden.
   
 • Mevrouw  D.J. (Dien) van de Werken uit Nederhemert ontving een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat zij een zeer gewaardeerd inwoonster van het dorp Nederhemert is. Dat blijkt wel uit de waardering die zij in 2017 vanuit de Nederhemertse gemeenschap ontving. Zij is het voorbeeld voor een mantelzorger. Bewoners van de seniorenwoningen in de Hofstraat kunnen al ruim 21 jaar dagelijks op haar steun en gezelligheid rekenen. Zij zet voor hen het oud papier, vuilcontainers en het plastic buiten, doet boodschappen en levert lege flessen in, haalt medicijnen op. Tevens houdt decoranda een oogje in het zeil, loopt regelmatig binnen als iemand niet lekker is en slaapt bij iemand thuis als het nodig is. Samengevat is mevrouw Van de Werken de steun en toeverlaat van menig bewoner in Nederhemert. Al haar activiteiten worden door zowel bewoners, ex-bewoners en familieleden daarvan zeer gewaardeerd.