Uitkomsten raadsvergadering 26 september

Geplaatst op dinsdag 8 oktober 2019

Tijdens de afgelopen vergadering heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voorgelegde hamerstukken. De volgende inhoudelijke agendapunten zijn in de raad aangenomen:

  • Woningbouw VAB in het buitengebied (13 stemmen voor)
  • BURAP gemeente Zaltbommel (unaniem)
  • URAP Werkzaak Rivierenland (unaniem)

De behandeling van het agendapunt Leisuredome Spoorveste is door de gemeenteraad van de agenda gehaald, wegens actuele ontwikkelingen bij Rijkswaterstaat.

De volgende moties zijn door de raad unaniem aangenomen:

  1. De raad roept het college op versneld te zoeken naar een veilige oplossing voor de kruising Prins Willem Alexanderstraat, nabij de Jumbo in Gameren, waarbij uiterlijk december 2020 een rotonde gerealiseerd moet zijn.
  2. De raad roept het college op om in november een tijdelijke financiƫle regeling voor te leggen voor gebruikers van incontinentiemateriaal, voor de periode vanaf de nieuwe inzamelsystematiek tot aan de realisatie van een definitieve oplossing.

Meer informatie?

Alle stukken van de gemeenteraad incl. genomen besluiten op 26 september zijn terug te vinden op de website van de gemeenteraad, www.raadzaltbommel.nl, of via de app Notubox en de app Politiek Portaal (alleen voor iPad).