De komende dagen zijn de temperaturen in de gemeente boven de 27 graden. Op de pagina over hitte leest u wat u kunt doen

Samen sterk voor een Veilig Buitengebied

Geplaatst op vrijdag 15 juli 2022

Afgelopen week was de officiële kick-off van het project Veilig Buitengebied. De burgemeesters van Neder-Betuwe en West Maas en Waal hebben symbolisch hun handtekening gezet voor alle 14 deelnemende gemeenten, waaronder ook onze gemeente.

Over het project

In het buitengebied kunt u goed wonen, ondernemen en recreëren. Helaas komt de veiligheid van het buitengebied steeds meer onder druk te staan door de toename van criminele activiteiten. Door de uitgestrektheid van deze gebieden kunnen criminelen er vaak ongezien te werk gaan. Woont of werkt u in het buitengebied? Dan vragen wij uw hulp om deel te nemen aan de enquête over veiligheid in het buitengebied, zodat het voor iedereen leefbaar en veilig blijft.

Toenemende criminaliteit

Op verschillende plekken in Nederland krijgt de politie signalen over toenemende criminaliteit in het buitengebied. Zo worden verhuurders van panden steeds vaker het slachtoffer van oneigenlijk gebruik van hun panden. Criminelen huren (onder valse voorwendselen) een pand of schuur om er hennep te telen of xtc te maken. De gevolgen hiervan kunnen voor de verhuurders rampzalig zijn. Een drugslab of hennepplantage kan tot grote problemen leiden, zoals dreiging met geweld, risico op brand, illegaal aftappen van elektriciteit en schade aan pand. De kosten van het opruimen zijn doorgaans voor rekening van de verhuurder.

De kick-off

Samen werken aan een schoon, heel en veilig buitengebied zonder ondermijnende criminaliteit. Om dit te bereiken en vast te houden werken we samen met maar liefst 14 gemeenten en partners zoals de Omgevingsdiensten, politie, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland, handhaving en inwoners samen aan het project Veilig Buitengebied in Gelderland-Zuid. Vertegenwoordigers van deze gemeenten en organisaties hebben op 6 juli tijdens de startbijeenkomst op het gemeentehuis van Neder-Betuwe hun handtekening gezet om deze samenwerking kracht bij te zetten.

Enquête buitengebied

Samen met andere gemeenten, partners en uw hulp willen wij criminaliteit in het buitengebied tegengaan. Een goede samenwerking biedt de oplossing. Het is dan ook essentieel dat we weten wat u als inwoner van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vindt. Daarom is er een enquête opgesteld. Allen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie. Helpt u ons daarbij? Uw input is erg waardevol.

Woont u of heeft u een bedrijf in het buitengebied? Dan kunt u de enquête anoniem invullen tot 1 augustus 2022 via de volgende link: www.hetccv.nl/zaltbommel. De uitkomsten van de enquête geven ons inzicht in hoeverre de problematiek van onzichtbare criminaliteit speelt in onze gemeente en welke maatregelen wij moeten nemen om ons buitengebied leefbaar en veilig te houden en, waar nodig, te verbeteren.

*Let op: om de situatie zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen, is het van belang dat de enquête alleen ingevuld wordt door inwoners en werkenden in het buitengebied van de gemeente Zaltbommel.

Meer informatie? Bekijk de brochure

In de brochure ‘KIJK UIT!’- Je gaat het pas zien als je het door hebt’ is veel informatie te vinden over Veilig Buitengebied. Bijvoorbeeld over de aanpak van het proces, maar ook hoe signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen zijn. 

?>