Lees pagina voor

Nieuw vestigen van bedrijf

Wilt u een bedrijf nieuw vestigen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen en is er misschien een wijziging of aanpassing van het Omgevingsplan nodig.

Wat moet u doen?

Uw plan past waarschijnlijk niet binnen de geldende regels van de gemeente (het Omgevingsplan Zaltbommel). U moet daarom een wijziging of afwijking van het Omgevingsplan aanvragen. Hiervoor kunt u eerst een intake aanvragen. De gemeente beoordeelt dan of het voorstelbaar is dat aan uw plan medewerking wordt verleend. Of u kunt direct een principeverzoek indienen. Lees meer over het afwijken of wijzigen van het Omgevingsplan.

Kosten voor het nieuw vestigen van een bedrijf

Het behandelen van de aanvraag brengt kosten (leges) met zich mee. De kosten van een vergunning voor het wijzigen of het afwijken van het omgevingsplan vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website). De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Vragen over het nieuw vestigen van een bedrijf?

Neem dan contact met ons op via info@zaltbommel.nl of 14 0418.