Lees pagina voor

Vergunning kamerverhuur

Wilt u een kamer verhuren? Het kan zijn dat u hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen en meldingen namens de gemeente.

Let op!Per 1 januari 2025 vervalt de mogelijkheid om in een woning binnen de bebouwde kom kamers te verhuren.

Wat moet u doen?

Kosten voor kamerverhuur

De kosten van een vergunning voor kamerverhuur vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over kamerverhuur?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via (0344) 579 314 (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl. 

Meer informatie over vergunning woningsplitsing