Lees pagina voor

Vergunning kozijn of gevelpaneel veranderen

Wilt u een bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen? Het kan zijn dat u hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen en meldingen namens de gemeente.

Wat moet u doen?

Kosten voor een kozijn of gevelpaneel veranderen

De kosten van een vergunning voor het veranderen van een kozijn of gevelpaneel vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over het veranderen van een kozijn of gevelpaneel?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl. 

Meer informatie over vergunning Nieuw kozijn plaatsen