Lees pagina voor

Vergunning nieuw kozijn plaatsen

Wilt u een nieuw kozijn plaatsen? Het kan zijn dat u hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen en meldingen namens de gemeente.

Wat moet u doen?

Kosten voor een nieuw kozijn plaatsen

De kosten van een vergunning voor een nieuw kozijn plaatsen vindt u terug in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over een nieuw kozijn plaatsen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl. 

Meer informatie over vergunning Bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen