Lees pagina voor

Vergunning voor mantelzorg woning bouwen

Denkt u eraan bij uw woning een ruimte voor mantelzorg te bouwen? Of wilt u een bestaand bijgebouw verbouwen tot ruimte voor mantelzorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms zelfs vergunningvrij. Het kan ook zijn dat u hier een omgevingsvergunning voor moet aanvragen of een melding moet doen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) behandelt deze aanvragen en meldingen namens de gemeente.

Wat moet u doen?

Controleer of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). U kunt de melding of vergunningsaanvraag in dit loket onder 'aanvragen' (Deze link gaat naar een externe website) meteen zelf regelen.

Laat uw idee beoordelen

Wilt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of uw (schets)plan vooraf op onderdelen laten beoordelen? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen bij de ODR. Zij denkt dan mee over uw plan en beoordeelt namens de gemeente of uw plan kans van slagen heeft. Wilt u een vooroverleg aanvragen? Vink bij uw vergunningaanvraag (Deze link gaat naar een externe website) 'conceptverzoek indienen' aan. De ODR neemt uw verzoek dan in behandeling. Lees meer over het aanvragen van een vooroverleg (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten voor een mantelzorg woning

Het behandelen van de aanvraag brengt kosten (leges) met zich mee. De kosten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website). De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Vragen over een mantelzorg woning?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via (0344) 579314 (ma-do 09.00-17.00 uur; vr 09.00-13.00 uur) of via info@odrivierenland.nl.

Meer informatie over mantelzorg.