Mantelzorg

Veel mensen zorgen voor iemand anders, als vrijwilliger of als mantelzorger. Vrijwilligers kiezen zelf om voor iemand te zorgen. Mantelzorgen overkomt u omdat iemand in uw omgeving zorg nodig heeft.

Bent u mantelzorger?

Zorgt u langere tijd voor een partner, een kind of een ander familielid of naaste? Dan bent u mantelzorger. Het is normaal om elkaar te helpen en dat geeft ook voldoening. Maar als de zorg langdurig en intensief is, kan het erg zwaar worden. Dat kan leiden tot persoonlijke problemen, oververmoeidheid of stress.
Mantelzorgers zijn belangrijke mensen, waar de omgeving op rekent. Daarom is het belangrijk dat u goed in uw vel zit en kunt aangeven wat u van uw omgeving nodig heeft.

Respijtzorg

Zorgen voor een naaste met een handicap, chronische ziekte of beperking kan zwaar zijn. Dan is het prettig de zorg af en toe even aan een ander over te kunnen laten, zodat u niet overbelast raakt, en tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden. De tijdelijke en volledige overname van mantelzorgtaken heet respijtzorg.
Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen:

 • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage
 • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), dan kan dit vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren
 • Vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente
 • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering
 • Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit een van deze vier wetten

Wanneer komt een mantelzorgwoning in aanmerking voor een eigen adres/huisnummer?

Een mantelzorgwoning krijgt een (tijdelijk) huisnummer wanneer er:

 • Een aparte woonzorgunit geplaatst wordt
 • Een bijgebouw omgebouwd wordt tot een zelfstandige wooneenheid
 • Een woning in 2 zelfstandige woonruimten is verdeeld. De woning moet 2 voordeuren hebben
 • Het huisnummer wordt weer ingetrokken wanneer de mantelzorg stopt

Bouwen mantelzorgruimte

Denkt u eraan bij uw woning een ruimte voor mantelzorg te bouwen? Of wilt u een bestaand bijgebouw verbouwen tot ruimte voor mantelzorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms zelfs vergunningvrij. Wilt u meer weten over wat wel en niet mogelijk is? Maakt u dan een (telefonische) afspraak met ons omgevingsloket. Dit doet u via ons algemene telefoonnummer 14 0418. Ook is het omgevingsloket per mail te bereiken via omgevingsloket@zaltbommel.nl. Door drukte kan de afhandeltermijn bij het Omgevingsloket tijdelijk wat langer duren dan gebruikelijk.

Blijkt uit de toets dat het noodzakelijk is dat u een omgevingsvergunning aan moet vragen voor ‘huisvesting mantelzorg’? Dien dan het  aanvraagformulier Mantelzorgruimte (PDF, 154.9 kB) in als bijlage bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Meer informatie

Kijk ook op onderstaande websites voor meer informatie over mantelzorg en ondersteuning: