Mantelzorg

Veel mensen zorgen voor iemand anders, als vrijwilliger of als mantelzorger. Vrijwilligers kiezen zelf om voor iemand te zorgen. Mantelzorgen overkomt u omdat iemand in uw omgeving zorg nodig heeft.

Bent u mantelzorger?

Zorgt u langere tijd voor een partner, een kind of een ander familielid of naaste? Dan bent u mantelzorger. Het is normaal om elkaar te helpen en dat geeft ook voldoening. Maar als de zorg langdurig en intensief is, kan het erg zwaar worden. Dat kan leiden tot persoonlijke problemen, oververmoeidheid of stress.
Mantelzorgers zijn belangrijke mensen, waar de omgeving op rekent. Daarom is het belangrijk dat u goed in uw vel zit en kunt aangeven wat u van uw omgeving nodig heeft.

Ben jij jonger dan 24 jaar en groei jij op met iemand die zorg nodig heeft?

Sommige jongeren groeien op met een ouder, broer of zus die extra zorg nodig heeft bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking, een depressie of een verslaving. Het kan gaan om een vader, moeder, broertje, zusje of zelfs een opa of oma. Het is vaak niet makkelijk om een jonge mantelzorger te zijn. Veel jonge mantelzorgers maken zich zorgen over hun familielid en doen extra klusjes in huis. De combinatie van de thuissituatie met school, hobby’s en vrienden kan lastig zijn. Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken.

Waar terecht voor hulp en advies?

 • Mantelzorgconsulenten van Welzijn Bommelerwaard

Voor praktische ondersteuning, een luisterend oor, handige informatie en advies kunnen zowel volwassenen als jongeren terecht bij de mantelzorgconsulenten van Welzijn Bommelerwaard. Ook bieden zij activiteiten aan voor informatie, ontspanning en ontmoeting.

Hoe bereikt u de mantelzorgconsulenten?

Telefonisch via 0418 634231 of stuur een email naar mantelzorg@welzijnbommelerwaard.nl
Meer informatie vindt u op de website van Welzijn Bommelerwaard
 

 • Buurtteam

Voor hulp en ondersteuning in de thuissituatie kunt u met uw vraag terecht bij het Buurtteam Zaltbommel. Zij bieden hulp en begeleiding aan volwassenen in de gemeente Zaltbommel.


Hoe bereikt u het Buurtteam?

Buurtteam Zaltbommel stad
Telefonisch: 06 12 98 58 19
E-mail: buurtteamzaltbommelstad@hetbuurtteam.nl

Buurtteam Zaltbommel dorpen
Telefonisch: 06 12 98 58 19
E-mail: buurtteamzaltbommeldorpen@hetbuurtteam.nl

 • Buurtzorg Jong

Buurtzorg Jong biedt op een breed terrein hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. Merk je als jonge mantelzorger dat je hulp of ondersteuning nodig hebt? Neem contact op met één van de twee teams van Buurtzorg Jong.

Hoe bereikt u Buurtzorg Jong?

Team Zaltbommel stad (voor jongeren van de stad Zaltbommel)
Telefonisch: 06 12 59 75 53
E-mail: zaltbommelstad@bzjong.nl
Meer informatie vind je op de website van Buurtzorg Jong, team Zaltbommel Stad

Team Zaltbommel dorpen (voor jongeren van de dorpen binnen onze gemeente)
Telefonisch: 06 20 74 41 48
E-mail: zaltbommeldorpen@bzjong.nl
Meer informatie vind je op de website van Buurtzorg Jong, team Zaltbommel dorpen  

Mantelzorgvoucher

Mantelzorgen kan soms best zwaar zijn. Wij vinden het belangrijk om onze mantelzorgers te ontlasten.
Verleent u mantelzorg? Dan kunt u nu een voucher aanvragen. Deze voucher heeft een waarde van 10 uur ondersteuning.
Meer informatie vindt u op de pagina Mantelzorgvoucher.

Respijtzorg

Zorgen voor een naaste met een handicap, chronische ziekte of beperking kan zwaar zijn. Dan is het prettig de zorg af en toe even aan een ander over te kunnen laten, zodat u niet overbelast raakt, en tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden. De tijdelijke en volledige overname van mantelzorgtaken heet respijtzorg.
Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen:

 • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage
 • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), dan kan dit vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren
 • Vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente
 • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering
 • Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit een van deze vier wetten

Wanneer komt een mantelzorgwoning in aanmerking voor een eigen adres/huisnummer?

Een mantelzorgwoning krijgt een (tijdelijk) huisnummer wanneer er:

 • Een aparte woonzorgunit geplaatst wordt
 • Een bijgebouw omgebouwd wordt tot een zelfstandige wooneenheid
 • Een woning in 2 zelfstandige woonruimten is verdeeld. De woning moet 2 voordeuren hebben
 • Het huisnummer wordt weer ingetrokken wanneer de mantelzorg stopt

Bouwen mantelzorgruimte

Denkt u eraan bij uw woning een ruimte voor mantelzorg te bouwen? Of wilt u een bestaand bijgebouw verbouwen tot ruimte voor mantelzorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms zelfs vergunningvrij. Wilt u meer weten over wat wel en niet mogelijk is? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Rivierenland via (0344) 57 93 14 of info@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.

Blijkt uit de toets dat het noodzakelijk is dat u een omgevingsvergunning aan moet vragen voor ‘huisvesting mantelzorg’? Dien dan het  aanvraagformulier Mantelzorgruimte (PDF, 154.9 kB) in als bijlage bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Meer informatie

Kijk ook op onderstaande websites voor meer informatie over mantelzorg en ondersteuning:

?>