Lees pagina voor

Vergunning voor woning bouwen

Wilt u een woning bouwen? Dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat moet u doen?

Let op: Gaat het om het bouwen van een woning bij vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied? Kijk dan of uw plan voldoet aan het ‘Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied (VAB) Bommelerwaard’. Of dien direct een intake of principeverzoek in.

Denk ook aan de regels die gelden voor het aansluiten op de riolering.

Kosten voor het bouwen van een woning

Het behandelen van de aanvraag brengt kosten (leges) met zich mee. De kosten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website). De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Meer informatie

Wilt u een woning toevoegen op een locatie waar dat nog niet is toegestaan volgens het omgevingsplan (denk aan een locatie met een agrarische of bedrijfsfunctie)? Dien dan een intake of principeverzoek in. Kijk voor meer informatie bij afwijken of wijzigen van een omgevingsplan.

Vragen over een woning bouwen?

Kijk eerst in het Omgevingsloket, wat u moet doen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Deze beoordeelt en adviseert over uw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen uw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl.