Lees pagina voor

Horecabedrijf starten

Als u een horecabedrijf start vraagt u een exploitatievergunning aan. Schenkt u tegen betaling alcoholhoudende dranken dan is daarnaast ook een alcoholwetvergunning nodig. Voordat u een exploitatie-/alcoholwetvergunning indient maakt u eerst telefonisch (14 0418) een afspraak met de afdeling Leefomgeving/cluster APV.

Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf start vraagt u een exploitatievergunning aan. In deze vergunning staan regels voor de openbare orde en veiligheid in en rondom uw horecabedrijf. Dit kan zijn een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, maar ook een terras.

Aanvragen exploitatievergunning

U vraagt een exploitatievergunning aan met het ingevulde en ondertekende formulier exploitatievergunning (PDF, 254.4 kB).
De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Alcoholwetvergunning

U hebt een Alcoholwetvergunning nodig als u in een horecagelegenheid alcohol schenkt aan uw klanten. Dat wil zeggen: als u alcohol verkoopt die mensen direct bij u opdrinken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen. De Alcoholwetvergunning is een landelijke vergunning en staat nooit op zichzelf. Met de Alcoholwetvergunning regelt u alléén de toestemming om alcohol te mogen schenken.

Twee varianten van de Alcoholwetvergunning

Eisen inrichting van een horecazaak

Voor een Alcoholwetvergunning moet de inrichting van uw horecazaak voldoen aan de regels van het Bouwbesluit (Deze link gaat naar een externe website). Daarnaast moet het gedeelte van uw zaak dat toegankelijk is voor uw klanten een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2. U krijgt alleen een Alcoholwetvergunning wanneer uw horecazaak voldoet aan deze regels.

Eisen eigenaar en leidinggevenden van een horecazaak

Bent u eigenaar van een horecabedrijf, dan moet u aan een aantal eisen voldoen om een Alcoholwetvergunning te kunnen krijgen.

Daarnaast staan in het Alcoholbesluit (Deze link gaat naar een externe website) de eisen waaraan een leidinggevende moet voldoen.

Wet Bibob

Bibob staat voor 'Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Het doel van de Wet Bibob is te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Zo beschermen we ook de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.
Om dit te bepalen kunnen wij het landelijke Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen. Het advies betrekken wij bij de beoordeling van uw aanvraag.
U vult hiervoor het vragenformulier Bibob en de bijlage (PDF, 371.6 kB) in.

Alcohol schenken door vereniging/stichting?

Wilt u als vereniging, stichting tegen betaling alcohol gaan schenken in de kantine of bar?
Dan moet u ook voldoen aan deze voorwaarden:

Feestje of evenement met verkoop van drank?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? Dan vraagt u een ontheffing aan van de Alcholwet. U gebruikt hiervoor het formulier Alcoholwetontheffing, model C (PDF, 628.5 kB). U stuurt het ingevulde formulier naar info@zaltbommel.nl of per post naar: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving/ APV, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.
Meer informatie over het organiseren van een evenement vindt u op de pagina Evenement organiseren.

Meer informatie

Beleidsregels terrassen gemeente Zaltbommel (PDF, 230.7 kB)

Kosten

Wijziging van leidinggevende of inrichting

Op de pagina wijzigingen in uw horecabedrijf vindt u informatie hoe u een wijziging doorgeeft.

Speelautomaten plaatsen

Als u een speelautomaat in uw horecabedrijf wilt plaatsen heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Meer informatie vindt u op speelautomaat in horecabedrijf plaatsen.