Horecabedrijf starten

Als u een horecabedrijf start vraagt u een exploitatievergunning aan. Schenkt u tegen betaling alcoholische dranken dan is daarnaast ook een alcoholwetvergunning nodig. Voordat u een exploitatie-/alcoholwetvergunning indient maakt u eerst telefonisch (14 0418) een afspraak met de afdeling Leefomgeving/cluster APV. 

Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf start vraagt u een exploitatievergunning aan. In deze vergunning staan regels voor de openbare orde en veiligheid in en rondom uw horecabedrijf. Dit kan zijn een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, maar ook een terras.

Aanvragen exploitatievergunning

U vraagt een exploitatievergunning aan met het ingevulde en ondertekende formulier exploitatievergunning (PDF, 273.7 kB).
De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Alcoholwetvergunning

U hebt een Alcoholwetvergunning nodig als u in een horecagelegenheid alcohol schenkt aan uw klanten. Dat wil zeggen: als u alcohol verkoopt die mensen direct bij u opdrinken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen. De Alcoholwetvergunning is een landelijke vergunning en staat nooit op zichzelf. Met de Alcoholwetvergunning regelt u alléén de toestemming om alcohol te mogen schenken.

Twee varianten van de Alcoholwetvergunning

 • een Alcoholwetvergunning voor horecabedrijven waarbij horeca het hoofddoel is. Voorbeelden: cafés, restaurants en andere commerciële horecazaken. 
  U vult hiervoor het formulier Alcoholwetvergunning, model A (PDF, 631.1 kB) in.
 • een Alcoholwetvergunning voor instellingen waarbij horeca niet het hoofddoel is, maar een bijkomstige activiteit. Dit noemen we ook wel 'paracommerciële' horecabedrijven. Dat zijn meestal stichtingen of verenigingen. Voorbeelden: buurthuizen en kantines van (sport)verenigingen.
  U vult hiervoor het formulier Alcoholwetvergunning, model B (PDF, 652.1 kB) in.

Eisen inrichting van een horecazaak

Voor een Alcoholwetvergunning moet de inrichting van uw horecazaak voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Daarnaast moet het gedeelte van uw zaak dat toegankelijk is voor uw klanten een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2. U krijgt alleen een Alcoholwetvergunning wanneer uw horecazaak voldoet aan deze regels.

Eisen eigenaar en leidinggevenden van een horecazaak

Bent u eigenaar van een horecabedrijf, dan moet u aan een aantal eisen voldoen om een Alcoholwetvergunning te kunnen krijgen.

 • U moet een Verklaring Sociale Hygiëne hebben. Een horecadiploma moet u in sommige gevallen laten omzetten naar een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • U moet voldoen aan de regels over integriteit (dit wordt getoetst via de Bibob-procedure).
 • U mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Informatie van de politie en justitie wordt meegenomen bij de beslissing over uw aanvraag.
 • U mag niet onder curatele staan en niet zijn ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij.
 • In een commerciële horecaonderneming moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn als de zaak open is.

Daarnaast staan in het Alcoholbesluit de eisen waaraan een leidinggevende moet voldoen.

Wet Bibob

Bibob staat voor 'Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Het doel van de Wet Bibob is te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Zo beschermen we ook de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.
Om dit te bepalen kunnen wij het landelijke Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen. Het advies betrekken wij bij de beoordeling van uw aanvraag.
U vult hiervoor het vragenformulier Bibob en de bijlage (PDF, 371.6 kB) in. 

Alcohol schenken door vereniging/stichting?

Wilt u als vereniging, stichting tegen betaling alcohol gaan schenken in de kantine of bar?
Dan moet u ook voldoen aan deze voorwaarden:

 • U heeft een bestuursreglement, met huisregels over het gebruik van alcohol.
 • Er moeten minimaal twee bestuursleden van de vereniging of stichting op de vergunning worden vermeld. Zij moeten aan dezelfde eisen voldoen als een leidinggevende.
 • Er moeten minimaal twee personen een Verklaring Sociale Hygiëne hebben. Dit hoeven niet dezelfde personen te zijn als die op de vergunning staan. Deze personen hoeven zelfs geen lid te zijn van de vereniging, als ze maar een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
 • In de horecagelegenheid moet een instructie aanwezig zijn voor barpersoneel. Alle mensen die achter de bar werken moeten ook eerst een korte training hebben gevolgd.
 • Barvrijwilligers moeten minstens zestien jaar zijn.
 • Bij een vereniging, stichting of buurthuis moet altijd een van de leidinggevenden óf een getrainde barvrijwilliger aanwezig zijn als er alcohol wordt geschonken.

Feestje of evenement met verkoop van drank?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? Dan vraagt u een ontheffing aan van de Alcholwet.  U gebruikt hiervoor het formulier Alcoholwetontheffing, model C (PDF, 628.5 kB). U stuurt het ingevulde formulier naar info@zaltbommel.nl of per post naar: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving/ APV, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.
Meer informatie over het organiseren van een evenement vindt u op de pagina Evenement organiseren.

Meer informatie

Beleidsregels terrassen gemeente Zaltbommel (PDF, 1.9 MB)

Kosten

 • aanvraag exploitatievergunning: € 370,00

Wijziging van leidinggevende of inrichting

Op de pagina wijzigingen in uw horecabedrijf vindt u informatie hoe u een wijziging doorgeeft.

?>