Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning van de burgemeester nodig.

Wat is een evenement?

Een evenement is een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Voor een besloten feest is geen vergunning nodig. Het feit dat u kaartjes moet kopen of entree moet betalen, maakt een evenement niet besloten. Het houden van een bingo of loterij of het optreden van een straatartiest is geen evenement.

Geeft u een buurtfeest?

Een buurtfeest kunt u melden. Onder buurtfeest verstaan we: een feest of barbecue voor bewoners van een bepaalde buurt of één of meerdere straten in een buurt. Voor een buurtfeest hoeft u geen vergunning aan te vragen als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen
  • het buurtfeest vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag tussen 09.00 uur en 24.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 13.00 uur en 22.00 uur
  • het buurtfeest duurt niet langer dan 1 dag
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 uur of na 23.00 uur
  • er worden alleen kleine objecten geplaatst: de oppervlakte van elk object is kleiner dan 10m2
  • het buurtfeest en de te plaatsen objecten vormen geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten. Brandkranen moeten altijd voor de brandweer bereikbaar zijn
  • er is een organisator 

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan moet u het buurtfeest minimaal 14 werkdagen van te voren melden bij de burgemeester. Stuur hiervoor een mail naar info@zaltbommel.nl. In alle andere gevallen moet u vergunning aanvragen.

Brandveiligheid

Elk evenement (dus ook een buurtfeest) moet voldoen aan de regels van het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (BBGBOP).

Aanvragen

Wilt u een vergunning voor een evenement aanvragen of een evenement melden? Dat kunt u doen via het aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 172.7 kB).  Dit stuurt u dan naar het postadres van de gemeente of per e-mail.

Procedure

Houdt u er rekening mee dat bij een evenementenvergunning een aanvraagtermijn geldt van 2 maanden. Bij grote evenementen is de aanvraagtermijn 3 maanden.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft:

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Evenementenvergunning Prijs
een niet-belastend evenement met een gering risico € 94,00
een belastend evenement met een gemiddeld risico € 599,00
een belastend evenement met een verhoogd risico € 752,00

Wilt u voor het evenement dranghekken huren? 

Huur dranghekken Prijs
tot en met 40 hekken € 100,00
tot en met 70 hekken € 150,00
tot en met 100 hekken € 200,00
tot en met 140 hekken € 250,00
tot en met 170 hekken € 300,00
tot en met 200 hekken € 350,00
vanaf 200 hekken kosten in overleg
   
dranghekken zelf ophalen en terugbrengen gratis met een borg van € 200,00