Lees pagina voor

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u hiervoor een evenementenvergunning of evenementenmelding nodig.

Evenementenmelding

De evenementenmelding is bedoeld voor kleinschalige evenementen. Denk hierbij aan een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of een buurtbarbecue. Voor de kleine evenementen hoeft u geen vergunning aan te vragen. Het is voldoende om een melding te maken van uw evenement. Het evenement moet voldoen aan de eisen uit de Evenementennota 2020-2024 (Deze link gaat naar een externe website):

Evenementenvergunning

Voldoet uw evenement niet aan bovengenoemde voorwaarden dan is er een evenementenvergunning nodig. Bij een evenementenvergunning toetsen wij uw aanvraag onder meer op veiligheid, bereikbaarheid, aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast van muziek. In de meeste gevallen vragen wij advies aan politie en brandweer over de veiligheid. Ook houden we rekening met andere evenementen en (weg)werkzaamheden en kijken we of het evenement voldoet aan de Evenementennota (Deze link gaat naar een externe website).

Aanvragen evenementenvergunning

U doet uw aanvraag voor een evenementenvergunning minimaal 12 weken van tevoren.
U gebruikt hiervoor het formulier evenementenvergunning (PDF, 273.4 kB). Dit stuurt u dan naar het postadres van de gemeente of per e-mail.

De volgende bijlagen zijn nodig:

Brandveiligheid

Elk evenement (dus ook een buurtfeest) moet voldoen aan de regels van het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (Deze link gaat naar een externe website)(BBGBOP).

Buitenbar

Als u een buitenbar wilt plaatsen dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als u een melding doet voor een evenement, maar toch alcoholische drank wilt schenken. Voor een ontheffing gebruikt u het formulier ontheffing Alcoholwet, model C (PDF, 628.5 kB).

Aanvragen ontheffing buitenbar

Vraag de ontheffing voor een buitenbar minimaal 4 weken voor het evenement bij ons aan.
U gebruikt hiervoor het meldingsformulier klein evenement. U vindt dit formulier onder het kopje 'Evenementenmelding'. 

Kosten

Kosten van verschillende soorten evenementenvergunningen
Evenementenvergunning Prijs
een niet-belastend evenement met een gering risico € 113,00
een belastend evenement met een gemiddeld risico € 722,00
een belastend evenement met een verhoogd risico € 906,00
Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken €   56,50

Uitleen dranghekken

Voor het aanvragen van dranghekken (bij beschikbaarheid) vult u het formulier uitleen dranghekken (PDF, 373.6 kB) in. Dit formulier verstuurt u naar buitendienst@zaltbommel.nl of naar ons postadres: Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel.
U stuurt het uitleenformulier minimaal twee weken voor de datum van het evenement retour. De dranghekken kunt u zelf ophalen bij ons, wij bezorgen deze niet.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft: