Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Wat is een evenement?

Een evenement is een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Belangrijk is of de activiteit besloten is. Dit betekent dat als het evenement plaatsvindt op uw eigen locatie en voor uw eigen mensen, dat er geen vergunning nodig is. Het feit dat je kaartjes moet kopen of entree moet betalen, maakt iets niet besloten.

Een weekmarkt, bingoavond en loterij, reguliere sportwedstrijd, toneelvoorstelling of optreden van een straatartiest is geen evenement.

Vergunning of melding?

Hieronder vindt u de voorwaarden voor een melding. Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan mag u volstaan met een melding van het evenement. Is dit niet het geval, dan moet u een vergunning aanvragen.

  • het aantal bezoekers, inclusief deelnemers, bedraagt niet meer dan 350 personen tegelijkertijd
  • het evenement vindt plaats tussen 08:00 uur en 24:00 uur
  • er wordt geen live en/of versterkte muziek ten gehore gebracht na 23:00 uur
  • er zijn geen verkeersmaatregelen vereist anders dan het onttrekken van parkeerplaatsen en afsluiten van wegen, geen gebiedsontsluitingswegen zijnde
  • er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 80m2 per object
  • er vindt op de locatie geen ander evenement plaats
  • er is geen inzet van hulpdiensten nodig
  • het evenement betreft geen carnavalsoptocht, vechtsportgala, monstertruckshow, autosportevenement, motorsportevenement of watersportevenement

Aanvragen

Wilt u een vergunning voor een evenement aanvragen of een evenement melden? Dat kunt u doen via het aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 172.7 kB).  Dit stuurt u dan naar het postadres van de gemeente of per e-mail.

Procedure

Houdt u er rekening mee dat bij een evenementenvergunning een aanvraagtermijn geldt van 2 maanden. Bij grote evenementen is de aanvraagtermijn 3 maanden.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft:

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Evenementenvergunning Prijs
een niet-belastend evenement met een gering risico € 94,00
een belastend evenement met een gemiddeld risico € 599,00
een belastend evenement met een verhoogd risico € 752,00

Wilt u voor het evenement dranghekken huren? 

Huur dranghekken Prijs
tot en met 40 hekken € 100,00
tot en met 70 hekken € 150,00
tot en met 100 hekken € 200,00
tot en met 140 hekken € 250,00
tot en met 170 hekken € 300,00
tot en met 200 hekken € 350,00
vanaf 200 hekken kosten in overleg
   
dranghekken zelf ophalen en terugbrengen gratis met een borg van € 200,00