Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u hiervoor een evenementenvergunning nodig.

Evenementen en corona

Er gelden landelijke regels rondom Corona. Als u voornemens bent om een evenement te organiseren verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid

Coronamaatregelen van de Rijksoverheid kunnen er te allen tijden voor zorgen dat een evenement toch niet door kan gaan. Dit is voor eigen rekening. Het risico ligt volledig bij de organisator.

Heeft u vragen of wilt u overleggen? Neem dan contact op via tel. 14 0418 of per mail: info@zaltbommel.nl

Evenementenmelding

De evenementenmelding is bedoeld voor kleinschalige evenementen. Denk hierbij aan een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of een buurtbarbecue. Voor de kleine evenementen hoeft u geen vergunning aan te vragen. Het is voldoende om een melding te maken van uw evenement. Het evenement moet voldoen aan de eisen uit de Evenementennota 2020-2024

 • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen
 • het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 24.00 uur op maandag tot en met zaterdag, of tussen 13.00 en 22.00 uur op zondag of tussen 13.00 en 22.00 uur een feestdag gehouden wordt
 • het evenement duurt niet langer dan één dag
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 11.00 uur ( op zondag voor 13.00 uur) of na 23.00 uur (op zondag na 22.00 uur), dan wel in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 75 dB(C) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden
 • de activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 15 vierkante meter per object
 • er is een organisator (één aanspreekpunt)
 • de organisator binnen 14 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester
 • indien uw evenement voldoet aan de bovenstaande criteria dien dan een melding in met het meldingsformulier klein evenement (PDF, 130.7 kB).

Evenementenvergunning

Voldoet uw evenement niet aan bovengenoemde voorwaarden dan is er een evenementenvergunning nodig. Bij een evenementenvergunning toetsen wij uw aanvraag onder meer op veiligheid, bereikbaarheid, aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast van muziek. In de meeste gevallen vragen wij advies aan politie en brandweer over de veiligheid. Ook houden we rekening met andere evenementen en (weg)werkzaamheden en kijken we of het evenement voldoet aan de Evenementennota.

Aanvragen evenementenvergunning

U doet uw aanvraag voor een evenementenvergunning minimaal 12 weken van tevoren.
U gebruikt hiervoor het formulier evenementenvergunning (PDF, 509.8 kB). Dit stuurt u dan naar het postadres van de gemeente of per e-mail.

De volgende bijlagen zijn nodig:

 • situatietekening op schaal
 • verkeerscirculatieplan
 • calamiteitenplan, bij een evenement vanaf 500 personen 
 • certificaat brandwerendheid tentdoek
 • plattegrondtekening van de tent met: indeling, bestemming van de in tent aanwezige ruimten, aanwezigheid van brandveiligheidsvoorzieningen, zoals blusmiddelen, nooduitgangen, noodverlichtingen.

Brandveiligheid

Elk evenement (dus ook een buurtfeest) moet voldoen aan de regels van het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (BBGBOP).

Buitenbar

Als u een buitenbar wilt plaatsen dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als u een melding doet voor een evenement, maar toch alcoholische drank wilt schenken. Voor een ontheffing gebruikt u het formulier ontheffing Alcoholwet, model C (PDF, 628.5 kB).

Aanvragen ontheffing buitenbar

Vraag de ontheffing voor een buitenbar minimaal 4 weken voor het evenement bij ons aan.
U gebruikt hiervoor het meldingsformulier klein evenement.

Kosten

Kosten van verschillende soorten evenementenvergunningen
Evenementenvergunning Prijs
een niet-belastend evenement met een gering risico € 106,00
een belastend evenement met een gemiddeld risico € 675,00
een belastend evenement met een verhoogd risico € 847,00
Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken €   53,00

Uitleen dranghekken

Voor het aanvragen van dranghekken (bij beschikbaarheid) vraagt u een uitleenformulier aan bij de buitendienst via info@zaltbommel.nl. U stuurt het uitleenformulier minimaal twee weken voor datum evenement retour. De dranghekken kunt u zelf ophalen, we bezorgen niet.

Voor de uitleen van de dranghekken berekenen wij een borg van € 200,--. Wij accepteren alleen maar een pinbetaling. Uiteraard wordt de terugbetaling van de borg ook weer netjes via een pinbetaling op uw rekening teruggestort.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft:

?>