Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u hiervoor een evenementenvergunning nodig.

Klein buurtfeest

Als u een klein buurtfeest organiseert, is een schriftelijke melding voldoende. Er is sprake van een klein buurtfeest als:

 • niet meer dan 100 personen aanwezig zijn
 • het feest tussen 9.00 en 24.00 uur op maandag tot en met zaterdag, of tussen 13.00 en 22.00 uur op zondag of een feestdag gehouden wordt
 • het feest niet langer duurt dan één dag
 • geen muziek wordt gedraaid voor 9.00 uur of na 23.00 uur 
 • het feest geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten
 • slechts kleine objecten van minder dan 10 m2 worden geplaatst
 • er een organisator is

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan doet u binnen 14 werkdagen van te voren een melding. De melding is kosteloos. Stuur hiervoor een mail naar info@zaltbommel.nl. In alle andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenementenvergunning

Bij een evenementenvergunning toetsen wij uw aanvraag onder meer op veiligheid, bereikbaarheid, aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast van muziek. In de meeste gevallen vragen wij advies aan politie en brandweer over de veiligheid. Ook houden we rekening met andere evenementen en (weg)werkzaamheden.

Aanvragen evenementenvergunning

U doet uw aanvraag voor een evenementenvergunning minimaal 12 weken van tevoren.
U gebruikt hiervoor het formulier evenementenvergunning  (PDF, 3.5 MB) Dit stuurt u dan naar het postadres van de gemeente of per e-mail.

De volgende bijlagen zijn nodig:

 • situatietekening op schaal, met objecten groter dan 25 m2 erop aangegeven
 • verkeerscirculatieplan
 • calamiteitenplan, bij een evenement waar meer dan 500 personen komen,
 • verklaring sociale hygiëne, als u een ontheffing schenken zwakalcoholische dranken aanvraagt
 • als u een tent gebruikt:
 1. certificaat brandwerendheid tentdoek,
 2. plattegrondtekening van de tent met: indeling, bestemming van de in tent aanwezige ruimten, aanwezigheid van brandveiligheidsvoorzieningen, zoals blusmiddelen, nooduitgangen, noodverlichtingen.

Brandveiligheid

Elk evenement (dus ook een buurtfeest) moet voldoen aan de regels van het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (BBGBOP).

Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken

Wanneer u tijdens een evenement op openbaar terrein, bijvoorbeeld een weg, zwakalcoholische drank wilt schenken (alcoholpercentage onder de 15 %), heeft u een ontheffing nodig.

Aanvragen ontheffing schenken zwakalcoholische dranken

Vraag de ontheffing minimaal 4 weken voor het evenement bij ons aan.
U gebruikt hiervoor hetzelfde formulier evenement aanvragen. (PDF, 3.5 MB)

Kosten

Evenementenvergunning Prijs
een niet-belastend evenement met een gering risico €   96,00
een belastend evenement met een gemiddeld risico € 614,00
een belastend evenement met een verhoogd risico € 770,00
Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken €   48,00

Wilt u voor het evenement dranghekken huren? 

Huur dranghekken Prijs
tot en met 40 hekken € 100,00
tot en met 70 hekken € 150,00
tot en met 100 hekken € 200,00
tot en met 140 hekken € 250,00
tot en met 170 hekken € 300,00
tot en met 200 hekken € 350,00
vanaf 200 hekken kosten in overleg
   
dranghekken zelf ophalen en terugbrengen gratis met een borg van € 200,00

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft: