Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u hiervoor een evenementenvergunning nodig.

Evenementen en corona

Corona brengt veel onzekerheid met zich mee. Ook voor evenementen. Op dit moment zijn evenementen verboden. Als ze wel kunnen doorgaan, is het de vraag in welke vorm. We adviseren u om nog geen aanvragen in te dienen voor de zomer of het najaar. Het is op dit moment niet duidelijk wat er dan mogelijk is. Ook voorkomt u daarmee onnodige kosten voor leges.
Zodra evenementen weer kunnen plaatsvinden, kijken de gemeente en hulpdiensten naar de situatie en welke voorwaarden en uitgangspunten dan nodig zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat evenementen die jaarlijks op een vast moment plaatsvinden voorrang krijgen op nieuwe evenementen.

Heeft u vragen of wilt u overleggen? Neem dan contact op via tel. 14 0418 of per mail: info@zaltbommel.nl

Evenementenvergunning

Bij een evenementenvergunning toetsen wij uw aanvraag onder meer op veiligheid, bereikbaarheid, aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast van muziek. In de meeste gevallen vragen wij advies aan politie en brandweer over de veiligheid. Ook houden we rekening met andere evenementen en (weg)werkzaamheden en kijken we of het evenement voldoet aan de Evenementennota.

Aanvragen evenementenvergunning

U doet uw aanvraag voor een evenementenvergunning minimaal 12 weken van tevoren.
U gebruikt hiervoor het formulier evenementenvergunning (PDF, 514.4 kB)  Dit stuurt u dan naar het postadres van de gemeente of per e-mail.

De volgende bijlagen zijn nodig:

  • situatietekening op schaal
  • verkeerscirculatieplan
  • calamiteitenplan, bij een evenement vanaf 500 personen 
  • certificaat brandwerendheid tentdoek
  • plattegrondtekening van de tent met: indeling, bestemming van de in tent aanwezige ruimten, aanwezigheid van brandveiligheidsvoorzieningen, zoals blusmiddelen, nooduitgangen, noodverlichtingen.

Brandveiligheid

Elk evenement (dus ook een buurtfeest) moet voldoen aan de regels van het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (BBGBOP).

Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken

Wanneer u tijdens een evenement op openbaar terrein, bijvoorbeeld een weg, zwak alcoholische drank wilt schenken (alcoholpercentage onder de 15 %), heeft u een ontheffing nodig.

Aanvragen ontheffing schenken zwak alcoholische dranken

Vraag de ontheffing minimaal 4 weken voor het evenement bij ons aan.
U gebruikt hiervoor hetzelfde formulier evenement aanvragen. (PDF, 514.4 kB)

Kosten

Kosten van verschillende soorten evenementenvergunningen
Evenementenvergunning Prijs
een niet-belastend evenement met een gering risico €   99,00
een belastend evenement met een gemiddeld risico € 632,00
een belastend evenement met een verhoogd risico € 793,00
Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken €   50,00

Uitleen dranghekken

Voor het aanvragen van dranghekken (bij beschikbaarheid) vraagt u een uitleenformulier aan bij de buitendienst via info@zaltbommel.nl. U stuurt het uitleenformulier minimaal twee weken voor datum evenement retour. De dranghekken kunt u zelf ophalen, we bezorgen niet.

Voor de uitleen van de dranghekken berekenen wij een borg van € 200,--. Wij accepteren alleen maar een pinbetaling. Uiteraard wordt de terugbetaling van de borg ook weer netjes via een pinbetaling op uw rekening teruggestort.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft: