Gehandicaptenparkeerplaats

Op een algemene gehandicaptenparkeerplaats mag iedere houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart parkeren. Op een  persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats mag alleen de auto met het kenteken dat op het onderbord staat parkeren.
Heeft u een lichamelijke beperking? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een gehandicaptenparkeerkaart krijgen.

Persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats

Met een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats is een vaste parkeerplek gekoppeld aan uw kenteken. De aanleg van de parkeerplaats is zo dicht mogelijk bij de eigen woning.

Voorwaarden persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als:

  • u niet beschikt over een eigen parkeerplaats
  • er in uw woonomgeving (straal van 100 meter) parkeerproblemen zijn
  • de reservering van de parkeerplaats geen negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid 

Voor bestuurders geldt ook dat:

  • u al een Europese gehandicaptenparkeerkaart (minimaal nog een half jaar geldig) heeft of hiervoor in aanmerking komt
  • het motorvoertuig geregistreerd staat op uw woonadres

En voor passagiers dat:

  • u al een Europese passagiers-gehandicaptenparkeerkaart (minimaal nog een half jaar geldig) heeft
  • u niet alleen gelaten kunt worden, ook niet voor korte tijd
  • het niet mogelijk is de auto in een straal van 100 meter bij uw woning stil te laten staan, om in- en uit te stappen, zonder negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid

Aanvragen

U vraagt een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats schriftelijk aan. U vult hiervoor het aanvraagformulier (PDF, 35.9 kB) in. Samen met een kopie van het rijbewijs, tenaamstelling kentekenbewijs van uw auto en kopie gehandicaptenparkeerkaart stuurt u dit naar het postadres van de gemeente. Wilt u het aanvraagformulier per post ontvangen? Bel dan met de afdeling Wmo, tel: 14 0418.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen en aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats. Deze bedragen € 408,00 (leges en aanlegkosten).

Mocht na behandeling van uw aanvraag blijken dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats dan heeft u recht op een teruggave van de leges ter hoogte van € 243,00.

Wijziging kenteken

Als u een andere auto koopt, moet het kenteken op het onderbord worden aangepast. Het nieuwe kenteken geeft u door aan het team Wmo, telefoonnummer: 14 0418. Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.