Gehandicaptenparkeerplaats

Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen: een algemene gehandicaptenparkeerplaats en een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats.

Een algemene gehandicaptenparkeerplaats

Op een algemene gehandicaptenparkeerplaats mag iedere houder van een Europese gehandicaptenparkeerkaart parkeren. 

Een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats

Op een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats mag alleen de auto met het kenteken dat op het onderbord staat parkeren. Een vaste parkeerplek is dan gekoppeld aan uw kenteken. De aanleg van de parkeerplaats is zo dicht mogelijk bij de eigen woning.

Voorwaarden persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als:

  • u niet beschikt over een eigen parkeerplaats
  • er in uw woonomgeving (straal van 100 meter) parkeerproblemen zijn
  • de reservering van de parkeerplaats geen negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid 

Voor bestuurders geldt ook dat:

  • u al een Europese gehandicaptenparkeerkaart (minimaal nog een half jaar geldig) heeft of hiervoor in aanmerking komt
  • het motorvoertuig geregistreerd staat op uw woonadres

En voor passagiers dat:

  • u al een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers (minimaal nog een half jaar geldig) heeft
  • u niet alleen gelaten kunt worden, ook niet voor korte tijd
  • het niet mogelijk is de auto in een straal van 100 meter bij uw woning stil te laten staan, om in- en uit te stappen, zonder negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid

Aanvragen

Wilt u een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aanvragen? Neem dan contact op met een van onze Wmo-consulenten, telefoonnummer 14 0418. Zij kijken samen met u of u in aanmerking komt voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats. 

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen en aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats. Deze bedragen € 459,00 (leges en aanlegkosten).

Mocht na behandeling van uw aanvraag blijken dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats dan heeft u recht op een teruggave van de leges ter hoogte van € 274,00.

Wijziging kenteken

Als u een andere auto koopt, moet het kenteken op het onderbord worden aangepast. Het nieuwe kenteken geeft u door aan het team Wmo, telefoonnummer: 14 0418. Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

?>