Lees pagina voor

Zwerfafvalproject Schone Waal

Met het project Schone Waal gaan vrijwilligers voor lokale verenigingen en stichtingen maandelijks aan de slag om het zwerfafval op te ruimen. De stranden en uiterwaarden langs de Waal binnen onze gemeente vallen in dit project.

Kijk voor meer informatie op: www.schonerivieren.org (Deze link gaat naar een externe website).

Waarom dit project?

Zwerfafval langs de Waal is een grote ergernis. Onder andere het hoogwater, maar ook de recreatie zorgen voor veel afval op de kribben, stranden en uiterwaarden. Daarom zijn wij met vrijwilligers aan de slag gegaan om dit afval maandelijks op te ruimen. En zo spekken ze de kas van hun vereniging of stichting. Ook vergroten wij de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen leefomgeving, wordt de openbare ruimte schoner en ondersteunen wij lokale organisaties. Door minstens eenmaal per maand aan de slag te gaan, blijft de Waalomgeving schoon en zijn mensen minder geneigd om afval achter te laten. Zo vangen wij meerdere vliegen in één klap.

Is er een vergoeding?

Per Waaltracé is er een vergoeding vastgesteld. Deze tracés hebben ongeveer een gelijke buitendijkse oppervlakte en zijn ongeveer 2 kilometer lang. De tracés zijn gekoppeld aan een kern; Zaltbommel heeft drie tracés, de Waaldorpen alle één. Bij Zaltbommel zijn de vestingwallen en het Kloosterwiel meegenomen in een tracé. De jaarvergoeding voor alle tracés is gelijk, namelijk 500,00 euro per tracé. De vergoeding wordt uitgekeerd aan een lokale maatschappelijke niet op winstgerichte organisatie. Bijvoorbeeld  een lokale sportvereniging of een dorps- en wijkraad. De uitbetaling van de vergoeding vindt halverwege de looptijd plaats. De overeenkomsten voor het schoonmaken worden gesloten voor één kalenderjaar, uiterlijk tot 31 december.

Schoonmaakgebieden

Het is een voorwaarde om ten minste elke maand één keer de Waaltracés te ontdoen van het zwerfafval, afkomstig van toeristen, hoogwater enzovoorts. Met Waaltracés bedoelen wij de stranden, uiterwaarden en kribben langs de Waal, voor zover (veilig) toegankelijk. Bij elke overeenkomst voor het schoonmaken wordt op een kaart ingetekend hoe de ligging van de Waaltracés is.

Actueel

Op dit moment zijn alle schoonmaakgebieden aan de Waal ingevuld. In de diverse dorpen is er wel nog plaats. Op de pagina Zwerfafvalproject Schone Kernen leest u welke dorpen nog niet zijn ingevuld.

Wijzigingen voorbehouden

Wij geven geen garanties over looptijd van dit project. Over de hoogte van de vergoedingen wordt niet gediscussieerd. Eventuele tussentijdse wijzigingen in welke vorm dan ook, overleggen we met de organisaties. De beslissingsbevoegdheid rust uiteindelijk bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente is niet verplicht een aanmelding van elke organisatie te accepteren.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Jennie Rooijens. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0418 en per e-mail pteunissen@zaltbommel.nl.