Tweede paspoort

Het tweede paspoort wordt niet verstrekt voor een eenmalig bezoek of voor privéreizen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. U kunt geen derde paspoort aanvragen. Een tweede Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk.

U kunt een tweede paspoort nodig hebben in de volgende situaties:

  • U bezoekt voor zaken of uw beroep veel verschillende landen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen.
  • U moet regelmatig voor zaken of uw beroep dringend naar landen reizen waarvoor een visum is vereist. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land.

Voorwaarden tweede paspoort

Om een tweede paspoort te kunnen aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw eerste paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn.
  • U moet aantonen dat u het tweede paspoort om zakelijke of beroepsmatige redenen nodig heeft. Neem bij uw aanvraag in ieder geval mee een brief met een verklaring van uw werkgever waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt, en één van volgende documenten: een uittreksel van de KvK, een zakelijk contract, een uitnodiging van buitenlandse bedrijven of een ander document waaruit blijkt dat u een tweede paspoort nodig heeft.

Visum

Voor het reizen naar sommige landen is een paspoort ontoereikend. Mogelijk hebt u een visum of reistoestemming vooraf nodig. Meer informatie krijgt u bij het consulaat van het betreffende land. Een geldig visum kunt u over laten schrijven in een nieuw paspoort (of tweede paspoort). Geef dit aan bij de aanvraag van uw nieuwe paspoort.

Kosten

Product Prijs Geldigheidsduur
Tweede paspoort vanaf 18 jaar € 64,00 2 jaar
Tweede paspoort tot 18 jaar € 51,00 2 jaar
Spoedtoeslag € 47,55  

Aanvragen

Een tweede paspoort vraagt u op afspraak aan. Voor meer informatie kijk op paspoort.