Uittreksel burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand bewaren wij de volgende akten:

 • geboorte
 • huwelijk of partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • overlijden
 • erkenning

Let op: de akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt in Zaltbommel dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in Zaltbommel hebben plaatsgevonden.

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Online aanvragen (€ 13,20)

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner
 • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner
 • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging (PDF, 83.2 kB) (PDF, 10.8 kB) en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig.
Het is niet altijd mogelijk om voor iemand anders een akte op te vragen.

Aanvragen

U kunt het uittreksel Burgerlijke Stand op afspraak aanvragen in het gemeentekantoor. Ook kunt u het uittreksel Burgerlijke Stand online aanvragen met uw DigiD. Wanneer u het uittreksel online (via de button 'direct regelen') of met een aanvraagformulier (PDF, 63.2 kB) aanvraagt, ontvangt u het uittreksel binnen 7 werkdagen.

Meenemen

 • geldig legitimatiebewijs
 • bankpas of contant geld
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft ons eigen machtigingsformulier een schriftelijke machtiging (PDF, 83.2 kB) (PDF, 10.8 kB) nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen

Uittreksel Basisregistratie Personen

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Zaltbommel ingeschreven staat? Vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Dit kunt u zelf online regelen.

Kosten

De kosten zijn € 13,20.