Uittreksel burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand bewaren wij de volgende akten:

 • geboorte
 • huwelijk of partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • overlijden
 • erkenning

Let op!De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt in Zaltbommel dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in Zaltbommel hebben plaatsgevonden.

Voor het buitenland heeft u meestal een internationaal uittreksel nodig. Vraag dit na bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt.

Uittreksel burgerlijke stand aanvragen

Aanvragen

U kunt een uittreksel burgerlijke stand op drie manieren aanvragen:

 • Online via 'uittreksel burgerlijke stand aanvragen'. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen
 • schriftelijk met het aanvraagformulier uittreksel burgerlijke stand (PDF, 319.0 kB). U print het formulier, vult het in en stuurt het per post naar Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen
 • op afspraak in het gemeentekantoor:

Afspraak uittreksel burgerlijke stand

Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

 • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
 • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner
 • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner
 • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner
 • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Meenemen

 • geldig legitimatiebewijs
 • bankpas of contant geld
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heeft u het machtigingsformulier voor een uittreksel (PDF, 381.9 kB) nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen

Uittreksel Basisregistratie Personen

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Zaltbommel ingeschreven staat? Vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Dit kunt u zelf online regelen.

Kosten

De kosten zijn € 15,70.

?>